Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

INCRIS — Wynik w skrócie

Project ID: 294960
Źródło dofinansowania: FP7-INCO
Kraj: Ukraina

Rozwój badań w dziedzinie drogownictwa przyczynia się do poprawy infrastruktury transportowej na Ukrainie

Unijna inicjatywa pomogła w udoskonaleniu badań nad transportem drogowym na Ukrainie. Wpłynie to pozytywnie na skuteczność rozwiązywania problemów, jakie stwarza modernizacja infrastruktury w sposób wspomagający ukraińską gospodarkę.
Rozwój badań w dziedzinie drogownictwa przyczynia się do poprawy infrastruktury transportowej na Ukrainie
Jako kraj, przez który przebiegają kluczowe korytarze transportowe łączące wschód z zachodem, Ukraina może odnieść ogromne korzyści ze wsparcia UE w zakresie badań nad transportem. Finansowany ze środków UE projekt INCRIS (Improving international cooperation and R&D road infrastructure strategy for Ukraine) miał na celu modernizację ukraińskiego Państwowego Instytutu Badań Drogowych im. Szulgina (DNDI) i jego integrację z europejską przestrzenią badawczą (EPB).

Projekt INCRIS usprawnił wymianę informacji między DNDI a innymi ośrodkami poprzez stworzenie dwujęzycznej witryny internetowej, tłumaczenie wyników badań ośrodka na angielski oraz udział w konferencjach międzynarodowych. Uczestnicy projektu przyczynili się także do zainicjowania wspólnych eksperymentów.

Zacieśniono partnerstwo między DNDI i unijnymi ośrodkami badawczymi poprzez 11 wielostronnych krótkich wymian między DNDI a Forum Europejskich Krajowych Laboratoriów Drogowych, obejmujących ponad 50 badaczy. W tym celu zorganizowano też dwa warsztaty poświęcone infrastrukturze autostradowej.

Zespół opracował jeden moduł szkoleniowy dotyczący zarządzania finansowego i pięć dotyczących zarządzania projektami. Moduły te zostały wykorzystane przez ponad 20 pracowników DNDI podczas realizacji projektów siódmego programu ramowego (7PR) i programu Horyzont 2020 oraz ułatwiły wymianę wiedzy na temat najlepszych praktyk.

Aby zwiększyć znaczenie DNDI w regionie oraz umożliwić placówce lepsze reagowanie na potrzeby społeczno-ekonomiczne Ukrainy, przygotowano nowy plan działań badawczo-rozwojowych (R&D). W tym celu dokonano przeglądu aktualnej strategii R&D, a następnie porównano ją ze strategiami instytutów z UE. Zorganizowano też dwa warsztaty na temat strategii R&D na DNDI oraz zidentyfikowano kluczowych aktorów i oceniono ich oczekiwania. W oparciu o te ustalenia zaproponowano długoterminową strategię R&D na lata 2014-2028. Zespół przygotował plan działań, mający pozwolić na implementację pierwszych etapów strategii.

Dzięki projektowi INCRIS infrastruktura transportowa na Ukrainie stała się dużo lepsza. Zwiększono też ogólny potencjał wiodącego ukraińskiego ośrodka badań nad transportem drogowym.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Badania w dziedzinie drogownictwa, infrastruktura transportowa, Ukraina, współpraca międzynarodowa, infrastruktura drogowa
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę