Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

TASS — Wynik w skrócie

Project ID: 241905
Źródło dofinansowania: FP7-SECURITY
Kraj: Izrael

Wsparcie dla lotnisk w poprawie wykrywania zagrożeń

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej zintegrowane rozwiązania są potrzebne do zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa występującym na lotniskach. W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowoczesny system bezpieczeństwa lotniska łączący dane pochodzące z różnych czujników i technologii w celu zapewnienia znacznej poprawy bezpieczeństwa lotnisk, samolotów i ludzi.
Wsparcie dla lotnisk w poprawie wykrywania zagrożeń
Lotniska, samoloty i podróżni stają się często celem zdeterminowanych terrorystów, co stwarza wiele wyzwań dla bezpieczeństwa i wymaga zastosowania wielu różnych systemów bezpieczeństwa.

Finansowany ze środków UE projekt "Total airport security system" (TASS) daje odpowiedź na te zagrożenia poprzez opracowanie złożonego systemu nadzoru, stanowiącego rozwiązanie z zakresu monitorowania bezpieczeństwa przeznaczone dla całego lotniska. System ten zwiększa skuteczność i niezawodność monitorowania bezpieczeństwa przy jednoczesnej ochronie prywatności i praw pasażerów przebywających na lotnisku.

Zapewniając świadomość sytuacyjną w czasie rzeczywistym dla wszystkich obiektów lotniska i jego otoczenia, włącznie z ludźmi, ładunkiem i samolotami, system ten gromadzi i analizuje dane pochodzące z różnych źródeł i technologii. System ten składa się z trzech głównych komponentów, do których należą program czołowy, system scalania i pośredniczenia w przekazywaniu danych oraz aplikacje portalu/wewnętrzne. Portal ten wyświetla wszystkie informacje dotyczące bezpieczeństwa i transportu oraz ostrzega władze o konieczności szybkiego wykonania decyzji, minimalizując ryzyko wystąpienia błędów i fałszywych alarmów.

Zespół uczestników projektu rozpoczął swoje działania od tworzenia map i klasyfikowania potencjalnych zagrożeń dla lotnisk. Określił on wymagane technologie, zaprojektował architekturę systemu i zaadaptował systemy czołowe na potrzeby środowisk występujących na lotnisku.

Opracowano narzędzia do gromadzenia danych na potrzeby systemu czołowego oraz stworzono szerokopasmową komunikację bezprzewodową i łączność sieciową. Opracowano również komponenty oprogramowania na potrzeby komponentów scalania i pośredniczenia w przekazywaniu danych.

Na tej podstawie zaprojektowano i z powodzeniem przetestowano prototyp dla czterech różnych scenariuszy zagrożenia na przykładzie lotniska Heathrow położonego w Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu TASS przygotowano kompletny obraz kontroli bezpieczeństwa na potrzeby władz lotniska. Efektem będzie skuteczne rozwiązanie umożliwiające zapewnienie bezpieczeństwa na lotniskach bez pogarszania komfortu podróżujących i zakłócania wymiany handlowej.

Powiązane informacje

Tematy

Security

Słowa kluczowe

Lotniska, wykrywanie zagrożeń, system bezpieczeństwa, samoloty, podróżni
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę