Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HOSANNA — Wynik w skrócie

Project ID: 234306
Źródło dofinansowania: FP7-TRANSPORT
Kraj: Szwecja

Zielona ochrona przed hałasem

Poziom zanieczyszczenia hałasem zewnętrznym w Europie przekracza zalecenia międzynarodowe. Badanie finansowane przez UE z powodzeniem wykorzystuje kombinację metod, w tym między innymi bariery roślinne, w celu znacznego obniżenia poziomu narażenia na hałas.
Zielona ochrona przed hałasem
Zanieczyszczenie hałasem, w szczególności hałasem komunikacyjnym, stało się poważnym problemem w UE, gdzie większość mieszkańców jest narażona na poziom hałasu zewnętrznego przekraczający wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Poziom hałasu wewnętrznego można częściowo zmniejszyć, hałas zewnętrzny natomiast jest trudniejszy, niemniej jednak możliwy do kontrolowania dzięki miejskim terenom i powierzchniom zielonym.

Aby zapewnić rozwiązania, UE finansowała skupiający 13 członków projekt HOSANNA , trwający ponad 2,5 roku, do kwietnia 2013 r. Ogólnym celem było opracowanie, przetestowanie, zweryfikowanie i rozpowszechnienie nowych metod ochrony przed hałasem wykorzystujących środki naturalne i sztuczne. Prace prowadzono w podziale na cztery bloki tematyczne: bariery z materiałów naturalnych i wtórnie przetworzonych, pasy zieleni, obróbka podłoża i zielone fasady na dachach budynków. Celem projektu było również stworzenie modelu i przetestowanie różnych kombinacji metod, porównanie kosztów i korzyści oraz rozpowszechnienie wyników.

Wyniki wskazują, że ok. 1 metrowe (m) bariery dźwiękochłonne obniżają hałas uliczny o 8 dBA na 1,5 m i o 6 dBA na 4 m. Po dodaniu barier rozdzielających pasy ruchu, hałas uliczny i tramwajowy można zredukować o ponad 10 dBA. Ponadto, 15 m pas drzew obniża poziom hałasu o 3 dBA; podobny poziom redukcji hałasu uzyskano przy zastosowaniu klasycznej pokrywy z trawy. Inne sposoby — w tym między innymi elementy zapewniające chropowatość na gładkim podłożu i niskie, równoległe ściany — również zmniejszały poziom hałasu. Za pomocą modelowania przewidziano, że obsadzenie dachu zielenią obniżyłoby poziom hałasu na podwórzu wewnętrznym o 3 do 8 dBA.

Niską barierę roślinną zbudowano przy drodze w Lyonie we Francji. Efekt oceniono na podstawie pomiarów i odpowiedzi udzielonych w badaniu ankietowym. Inne sposoby również przetestowano w innych miejscowościach w Europie.

Wyniki projektu rozpowszechniono w formie zawierającego 10 rozdziałów podręcznika i podpisano umowy z wydawcą. Dodatkową 48 stronicową broszurę podsumowującą wydano w styczniu 2013 r. i rozprowadzono na warsztatach w ramach projektu.

W ramach projektu HOSANNA opracowano wiele metod i kombinacji metod kontroli miejskiego hałasu komunikacyjnego. Spuścizną projektu będzie obniżenie poziomu narażenia i poprawa zdrowia Europejczyków.

Powiązane informacje

Tematy

Transport

Słowa kluczowe

Hałas, zewnętrzny, zanieczyszczenie hałasem, bariera roślinna, miejskie tereny zielone, zielona fasada, dźwiękochłonne
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę