Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

AUTODROP — Wynik w skrócie

Project ID: 262225
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Norwegia

Roboty na dnie morza

Naukowcy opracowali innowacyjną koncepcję automatycznego pojazdu, który może docierać do głębin morskich. Po przeprowadzeniu dalszych prac pojazd umożliwi łatwiejsze prowadzenie badań oraz skuteczniejszą obsługę czujników danych.
Roboty na dnie morza
Gromadzenie danych środowiskowych z dna morskiego jest niezbędne do analizy trendów pogodowych, monitorowania życia w morzu i rozwijania badań. Choć czujniki pomagają w zbieraniu takich danych, to koszty wydobywania ich na powierzchnię są bardzo wysokie. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu AUTODROP pracowali nad nowym rozwiązaniem tego problemu.

Prowadząc szczegółowe badania nad wymaganiami dotyczącymi prototypu nowego pojazdu, zaprojektowano nowy zespół steru i określono ładowność jednostki. Zakończono projektowanie podsystemów, takich jak podwozie i kadłub, a także systemu łączności. Badacze wymyślili pojazd, który poruszałby się w pionie szybko do docelowego miejsca, wykorzystując grawitację i własny ciężar.

W miarę postępu prac nad prototypem badacze dostrzegli jego potencjał nie tylko w zakresie zaprojektowania ogólnego narzędzia, które obsługuje czujniki, ale także doskonałego rozwiązania do pracy na dnie morskim w warunkach wstrząsów sejsmicznych. Do innych możliwych zastosowań pojazdu należą podwodne poszukiwania zasobów naturalnych, np. ropy i gazu.

Wiele wysiłku włożono w prace nad wbudowanym oprogramowaniem systemu sterowania oraz systemem przesyłania danych, a także oprogramowaniem do nawigacji i oznaczania. Różne podsystemy przetestowano, uzyskując pozytywne wyniki, co znacznie przybliżyło zespół do zbudowania prototypu zgodnie z planem.

Mimo postępów w projektowaniu, nie udało się dokończyć budowy prototypowego pojazdu ze względu na skomplikowanie prac oraz brak wystarczających środków. Mimo wszystko technologia ta jest bardzo obiecująca, a omawiane badania bez wątpienia przygotowały grunt pod zbudowanie prototypowego pojazdu w przyszłości.

Biorąc pod uwagę coraz większą robotyzację obsługi czujników podmorskich, omawiany projekt może wywrzeć istotny wpływ na badania podwodne oraz sposób wykorzystania ich wyników.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Dno morskie, pojazd automatyczny, czujnik danych, dane środowiskowe, pojazd poruszający się w pionie, praca przy wstrząsach sejsmicznych, badania podwodne, robotyzacja, węzły czujników
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę