Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

RAISME — Wynik w skrócie

Project ID: 262469
Źródło dofinansowania: FP7-SME

Skracanie cykli rozwojowych produktów

Jeden z projektów UE zajął się usprawnianiem współpracy wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez pomaganie im w wykorzystywaniu platform chmury obliczeniowej do skracania cykli rozwojowych produktów.
Skracanie cykli rozwojowych produktów
MŚP działające w pojedynkę często mają ograniczone możliwości wprowadzania innowacji, lecz współpraca z podobnymi firmami może zwiększyć ich potencjał. Nawiązywanie współpracy z innymi MŚP często natrafia jednak na trudności ze znalezieniem partnerów i tworzeniem produktów.

Celem projektu RAISME ("Rapid application innovation for SMEs") jest wspomaganie współpracy między MŚP i skracanie wynikowych cykli rozwojowych produktów. Szczegółowy zakres działań projektu RAISME przewiduje wspomaganie MŚP w szybkim budowaniu aplikacji komputerowych i zwiększaniu skali ich działania. Zostanie stworzona platforma przetwarzania danych, która umożliwi wykorzystywanie nowych technologii algorytmów i wizualizacji. Ogólnym celem jest zwiększenie potencjału MŚP w zakresie tworzenia i integrowania platform w chmurze oraz identyfikowania nowych modeli biznesowych.

Prace rozpoczęto od przeglądu technologii w celu zdefiniowania wymagań i architektury tworzonej platformy. Następnie powstał pierwszy prototyp, który zademonstrowano wszystkim partnerom, zbierając ich opinie. Początkowy prototyp dowiódł wykonalności ogólnej koncepcji, jednak zidentyfikowano też liczne ograniczenia, które były eliminowane podczas dalszych prac.

W drugim prototypie zastosowano ulepszoną architekturę i wprowadzono liczne ulepszenia, szczególnie w zakresie łatwości wdrażania, zarządzania tożsamością i wizualizacji danych. Dodano też szkieletowy interfejs użytkownika. Z nowości wprowadzono platformę semantyczną opartą na usłudze kojarzenia partnerów opracowanej przez unijny projekt ALIVE.

Działania upowszechniające przyjęły postać witryny internetowej, broszury i prezentacji wygłoszonej na szkoleniu.

Funkcjonalny prototyp integruje usługi świadczone przez MŚP w ramach platformy udostępniającej użytkownikom zaawansowane algorytmy przetwarzania. Platforma RAISME dostarcza narzędzia do analizy i wizualizacji złożonych danych, które odegrają istotną rolę w analizie danych biznesowych i świadczeniu usług.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę