Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EfficientHeat — Wynik w skrócie

Project ID: 277624
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Zmniejszanie ilości odpadów pochodzących z hodowli świń

Naukowcy opracowali zintegrowaną instalację oczyszczania ścieków przeznaczoną dla farm hodowlanych świń. Instalacja obniża całkowitą ilość odpadów, zmniejszając w ten sposób oddziaływanie na środowisko i obniżając koszty przetwarzania odpadów.
Zmniejszanie ilości odpadów pochodzących z hodowli świń
Gnojowica z przemysłowych hodowli świń stanowi poważny problem ekonomiczny i środowiskowy, a także jest przedmiotem surowych przepisów UE. Efektem są wysokie koszty operacyjne i obniżenie konkurencyjności europejskich hodowców świń.

Celem finansowanego przez UE projektu EFFICIENTHEAT było zbudowanie i przetestowanie systemu przetwarzania i regeneracji odpadów z hodowli świń do instalacji lokalnej.

Po przeprowadzeniu zaawansowanych testów i udoskonaleń naukowcy zoptymalizowali każdy element systemu. Dotyczyło to między innymi badania składu i zmian gnojowicy, a także oceny różnych komponentów proponowanego systemu.

Zespół EFFICIENTHEAT wyprodukował prototyp systemu, który obejmuje instalację wytrącania struwitu (związku mineralnego zawierającego azot, fosfor i magnez), usuwania azotu i wymiany ciepła. Po przeprowadzeniu testów laboratoryjnych, drugą wersję systemu zainstalowano na farmie w Szwajcarii do testowania in situ.

W prototypie obniżono emisje amoniaku o 95%, a także zmniejszono koszty ogólne o 40%, jednocześnie odzyskując z gnojowicy 100% fosforu i 15% azotu. Oczekuje się, że wyniki projektu EFFICIENTHEAT przyniosą korzyści w dziedzinie gospodarki odpadami i zwiększą ogólną konkurencyjność setek europejskich farm hodowlanych świń.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Odpady, hodowla świń, zakład oczyszczania ścieków, oddziaływanie na środowisko, gnojowica, struwit, usuwanie azotu, wymiana ciepła, emisja amoniaku, gospodarka odpadami
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę