Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SMART-PADDY — Wynik w skrócie

Project ID: 285861
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Więcej ryżu przy mniejszym zużyciu wody

Wykorzystanie przybrzeżnej wody gruntowej do hodowli ryżu może spowodować zasolenie i nadmierne wykorzystanie zasobów irygacyjnych. W ramach europejskiego projektu opracowano nowy czujnik, który dokonuje pomiarów zasolenia, wykorzystując przewodność elektryczną, umożliwiając lepsze zarządzanie polami ryżowymi.
Więcej ryżu przy mniejszym zużyciu wody
Hodowla ryżu wymaga dużych ilości wody, która może pochodzić z zasobów gruntowych. Jednak w obszarach przybrzeżnych wyczerpanie zasobów gruntowych może spowodować przenikanie wody morskiej i zasolenie zasobów słodkich. Obecne rozwiązanie opiera się na wizualnej ocenie zasolenia i manualnym wprowadzeniu rozcieńczającej wody słodkiej z zasobów irygacyjnych, co prowadzi do strat wody.

W ramach finansowanego przez UE projektu "Smart on-line water salinity measurement network to manage and protect rice fields" (SMART-PADDY) skupiono się na opracowaniu zautomatyzowanego systemu czujników zasolenia. Czujniki bezprzewodowe mierzą poziom zasolenia, wykorzystując przewodność elektryczną, i przekazują dane za sprawą modułu komunikacyjnego do serwera centralnego w czasie rzeczywistym. Dane te pomagają hodowcom ryżu w zarządzaniu i ochronie pól ryżowych i obniżeniu zużycia wody.

Członkowie projektu rozpoczęli od zdefiniowania potrzeb przemysłu hodowli ryżu pod kątem specyfiki technicznej próbnika, włączając czułość elektryczną i środowisko operacyjne. Ich eksperymenty pozwoliły także ustalić, że zasolenie wody może być mierzone przy użyciu zarówno wzbudzenia fali impulsu, jak i spektroskopii impedancyjnej. Obie metody zostały zawarte w zasilanym energią słoneczną czujniku.

Na podstawie wstępnie zdefiniowanych wymogów, konsorcjum opracowało bezprzewodowy system internetowy, który następnie zoptymalizowano pod względem zużycia energii. Czujniki i sieć bezprzewodowa zostały zawarte w jednym elemencie, a cały system poddano obszernym testom laboratoryjnym i terenowym w czterech lokalizacjach.

Realizacja założeń projektu powiodła się. System, którego działanie zademonstrowano w trudnych warunkach, obejmuje nowe metody wykrywania osadu, który może wpływać na odczyty zasolenia. Sprzęt dostarcza danych jednakowej lub nawet lepszej jakości w porównaniu do urządzeń ręcznych, umożliwiając jednocześnie zdalne monitorowanie.

Dowiedziono, że system pozwoli skutecznie kontrolować poziom zasolenia upraw ryżu, a co za tym idzie, zwiększać plony. System zostanie opatentowany, a opracowana w projekcie metoda pomiaru przewodności elektrycznej może znaleźć inne zastosowania.

Wyniki projektu SMART-PADDY zwiększą międzynarodową konkurencyjność europejskich hodowców ryżu i branż związanych z dostawą tego ziarna. Ponadto nowa technologia może przynieść korzyści w związku z eksportem do innych krajów zajmujących się produkcją ryżu, a także znaleźć zastosowanie w branżach opartych na pomiarach wykorzystujących przewodność elektryczną.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ryż, woda gruntowa, hodowla ryżu, zasolenie, przewodność elektryczna, czujnik bezprzewodowy, zużycie wody
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę