Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

SV3D — Wynik w skrócie

Project ID: 286801
Źródło dofinansowania: FP7-SME
Kraj: Hiszpania

Nowy interfejs 3D dla operatorów monitoringu

Jeden z projektów finansowanych ze środków UE opracował oprogramowanie interfejsu konsol systemów monitoringu. Stworzona technologia wirtualnego obrazu 3D ułatwia monitorowanie scen i dostarcza alerty z czujników przy jednoczesnej integracji z zewnętrznymi urządzeniami wideo i istniejącymi systemami.
Nowy interfejs 3D dla operatorów monitoringu
Operatorzy konsoli monitoringu często muszą orientować się w złożonych danych wizualnych w połączeniu z innymi informacjami, przez co ich praca staje się coraz bardziej wymagająca. Ulepszone interfejsy oprogramowania mogą pomagać operatorom w śledzeniu istotnych informacji i wspomagać wykrywanie zagrożeń.

Taki właśnie interfejs opracowano w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Surveillance platform based on multi-source video analytics, localized data and cognitive interfaces" (SV3D) . Prace konsorcjum złożonego z sześciu podmiotów miały na celu stworzenie technologii niezbędnej do dostarczania operatorom systemów monitoringu wirtualnego obrazu 3D obejmującego aktywność w ramach obserwowanej sytuacji i alerty z czujników.

W założeniu system miał stanowić zintegrowaną platformę ochrony, uwzględniającą między innymi dane pozycjonowania satelitarnego i przetwarzanie współrzędnych w trzech wymiarach. Oprogramowanie zaprojektowano z myślą o współdziałaniu z istniejącym sprzętem. Wśród wprowadzonych innowacji można wymienić narzędzia do kalibracji wideo i różnego rodzaju ulepszenia mechanizmów wykrywania i śledzenia osób. Projekt SV3D był realizowany przez 20 miesięcy, do końca stycznia 2013 r.

Ostateczny system opracowany przez projekt SV3D jest elastyczny, modułowy, rozszerzalny i oparty na standardach. Zastosowana technologia włącza dane lokalizacji 3D do łańcucha przetwarzania danych systemu monitoringu. Dodatkowe komponenty to między innymi zewnętrzne kamery i rejestratory wideo, systemy analizy wideo, menedżer systemu i szereg innych podsystemów kodowania i wizualizacji danych wideo.

Spośród konkretnych osiągnięć należy wymienić zaktualizowaną i zintegrowaną wersję ostatecznej architektury oraz podsystem wyszukiwania i analizy dowodów wraz z mechanizmami alarmów, reagowania i wyświetlania. Oprogramowanie dokonuje oceny obciążenia kognitywnego i percepcyjnego operatorów z uwzględnieniem wzorców uczenia się. Z dostępnych funkcji należy szczególnie podkreślić możliwość śledzenia poruszających się osób lub obiektów z użyciem ruchomej kamery PTZ.

Testy interoperacyjności prototypu ujawniły kilka problemów, prowadząc do poprawek i ulepszeń. Szczegółowe wyniki testów zestawiono w postaci raportu.

W ramach projektu zaplanowano też upowszechnianie informacji, analizę rynku i zastosowania komercyjne.

Projekt SV3D stworzył nowatorski system monitoringu wideo dołączający lokalizację przestrzenną do istniejących komponentów oprogramowania. Pozwala on usprawnić i uprościć pracę operatora, wspomagając wykrywanie alarmów oraz wykrywanie i śledzenie osób.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Interfejs 3D, bezpieczeństwo, operatorzy monitoringu, konsole systemów ochrony, technologia wyświetlania, alerty z czujników, wykrywanie zagrożeń, platforma monitoringu, analiza wideo, dane zlokalizowane, wirtualny obraz 3D, monitoring wideo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę