Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

Najciekawszy artykuł

Źródło dofinansowania: FP7-ICT

Prezentacje projektów - Technologia w służbie osób chorych na cukrzycę oraz opiekujących się nimi lekarzy

Według Światowej Organizacji Zdrowia ('World Health Organization' - WHO) na cukrzycę cierpi około 10% społeczeństwa. Choroba ta stanowi znaczne obciążenie finansowe dla systemów opieki zdrowotnej, a także prowadzi do wczesnych zgonów i do obniżenia jakości życia. Na szczęście już niedługo pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia będą mogli wspólnie walczyć z tym schorzeniem w lepszy i bardziej wydajny sposób.
Prezentacje projektów - Technologia w służbie osób chorych na cukrzycę oraz opiekujących się nimi lekarzy
W ramach projektu REACTION, będącego finansowaną przez UE inicjatywą badawczą z dziedziny TIK, zakończoną w lutym bieżącego roku, opracowano szereg narzędzi i technologii, które pomagają pacjentom cierpiącym na cukrzycę oraz opiekującym się nimi lekarzom lepiej walczyć z tą chorobą.

Jak twierdzi Lydia Montandon, koordynator projektu REACTION: "Głównym celem inicjatywy było zbadanie w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) mogą wesprzeć pacjentów i pracowników służby zdrowia w zakresie walki z cukrzycą, poprzez dostarczanie skutecznych i skalowalnych narzędzi, które można będzie wykorzystywać w zróżnicowanych uwarunkowaniach medycznych w całej Europie. Efektem powyższych badań jest inteligentna platforma usługowa, umożliwiająca zdalne monitorowanie postępów leczenia oraz zarządzanie nim poprzez ścisłą kontrolę poziomu glukozy we krwi oraz monitorowanie innych, istotnych parametrów życiowych, które są kluczowe dla odpowiedniego leczenia cukrzycy i prowadzenia terapii insulinowej".

Uczenie się od pacjentów i profesjonalistów

Od samego początku w projekcie REACTION uczestniczyli pacjenci oraz pracownicy służby zdrowia. Pacjenci Uniwersytetu Medycznego w Grazu (Austria) oraz pacjenci podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w Chorleywood Health Centre (Wielka Brytania) korzystali z systemu w walce z cukrzycą. Na każdym etapie prac projektowych użytkownicy systemu dostarczali informacje zwrotne, które pomagały naukowcom zaprojektować system tak, aby był wydajny i intuicyjny.

Natomiast w szpitalach zarówno pielęgniarki, jak i lekarze stwierdzili, że powyższe narzędzia (system REACTION GlucoTab® ) pomogły im opracować lepsze plany leczenia pacjentów. Lepsza dokumentacja oraz dokładniejsze prognozy dostarczane przez system REACTION sprawiły, że pracownicy służby zdrowia mogli aplikować pacjentom lepiej dopasowane dawki insuliny. W efekcie poziom glukozy mierzony u pacjentów pozostawał bardziej stabilny oraz znacznie częściej mieścił się w zalecanym zakresie. W centrach opieki zdrowotnej pacjenci korzystali z systemu w celu monitorowania u siebie objawów cukrzycy oraz kluczowych parametrów życiowych. Następnie osoby cierpiące na cukrzycę mogły dzielić się powyższymi danymi z lekarzem lub pielęgniarką, a w konsekwencji poprawiać swój stan zdrowia.

Lepszy stan zdrowia nie tylko dzięki technologii

Podczas prac projektowych uczestnicy inicjatywy opracowali szereg narzędzi, w tym GlucoTab®, będący bazującym na tablecie systemem doradzającym lekarzom i pielęgniarkom w zakresie optymalnego leczenia danego pacjenta, a także przeznaczoną dla smartfonów aplikację, która pozwala pacjentom monitorować żywienie . Opracowano także protokoły sieciowe umożliwiające pacjentom i pracownikom służby zdrowia udostępnianie odczytów rejestrowanych przez szereg czujników umieszczanych na stałe lub tymczasowo na ciele pacjenta. Uczestnikom inicjatywy udało się ponadto dokonać znaczącego postępu w zakresie badań nad automatyczną kontrolą glikemiczną, poprzez zintegrowanie czujników poziomu glukozy we krwi z algorytmem dawkowania insuliny, opracowanym w ramach projektu.

Jednak oprócz osiągnięć w zakresie nowych technologii, w ramach inicjatywy REACTION zbadano także społeczne, ekonomiczne i prawne implikacje stosowania powyższych technologii. Podczas prac projektowych naukowcy dokumentowali odczucia użytkowników oraz pracowników służby zdrowia dotyczące technologii, w celu określenia czynników sprawiających, że tego rodzaju narzędzia staną się bardziej akceptowalne z punktu widzenia społecznego I zawodowego. Naukowcy zbadali także ramy prawne, obowiązujące w państwach członkowskich, dotyczące prywatności I odpowiedzialności. Co więcej, system REACTION GlucoTab® wyróżniono znakiem CE, dzięki czemu może być obecnie stosowany w procedurach klinicznych. Także urządzenia monitorujące, opracowane z myślą o pacjentach podstawowej opieki zdrowotnej oraz interfejs systemu przeszły testy EMC I uzyskały oznaczenie CE. W efekcie projekt REACTION sprawił, że zaawansowane technologie walki z cukrzycą stały się znacznie bliższe rzeczywistości.

Natomiast w maju 2014 roku system GlucoTab® wyróżniono nagrodą badawczą "Interfejs człowiek-technologia" (Human-Technology-Interface ) w kategorii "rozwiązań ekonomicznych", przyznawaną przez władze kraju austriackiego kraju związkowego Styria.

Odnośnik do projektu na stronie CORDIS

- 7PR na stronie CORDIS

Odnośnik do strony internetowej projektu

- Strona internetowa projektu REACTION

Odnośnik do powiązanych materiałów audio/wideo

- Film demonstracyjny

Pozostałe odnośniki

- Strona internetowa Agendy Cyfrowej Komisji Europejskiej

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę