Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Country

Afghanistan (2)
Argentina (7)
Armenia (1)
Australia (11)
Austria (255)
Bangladesh (1)
Belarus (1)
Belgium (362)
Brazil (6)
Bulgaria (17)
Burkina Faso (1)
Cameroon (5)
Canada (9)
Chile (3)
China (10)
Colombia (1)
Costa Rica (1)
Croatia (18)
Cyprus (8)
Czech Republic (82)
Côte d’Ivoire (1)
Denmark (235)
Ecuador (2)
Egypt (2)
Estonia (39)
Ethiopia (3)
Finland (141)
France (699)
Gabon (3)
Germany (936)
Greece (107)
Guinea (1)
Guinea-Bissau (1)
Hong Kong (1)
Hungary (86)
Iceland (23)
India (8)
Ireland (63)
Israel (120)
Italy (586)
Japan (1)
Kenya (3)
Latvia (13)
Lebanon (1)
Lithuania (12)
Luxembourg (7)
Malawi (1)
Mali (1)
Mexico (4)
Netherlands (441)
Nigeria (2)
Norway (82)
Pakistan (1)
Peru (1)
Poland (101)
Portugal (69)
Romania (10)
Russia (27)
Senegal (1)
Singapore (2)
Slovakia (20)
Slovenia (37)
South Africa (16)
South Korea (1)
Spain (328)
Sudan (1)
Sweden (420)
Switzerland (259)
Tanzania (3)
Thailand (2)
The Gambia (1)
Tunisia (2)
Turkey (10)
Uganda (3)
Ukraine (7)
United Kingdom (488)
United States (17)
Venezuela (1)
Vietnam (2)
Zambia (2)
Zimbabwe (1)

Language

Deutsch (301)
English (1215)
Español (301)
Français (301)
Italiano (301)
Polski (296)

Advanced search

Results 71 - 80 of 2715
Results/page:
|< < 7 89 10 11 12 13 14 15 16 > >| 
Celowanie w interakcje międzybiałkowe raka
Po wielu latach badań terapia przeciwnowotworowa wciąż pozostaje wielką zagadką dla naukowców. W ramach europejskiej inicjatywy zbadano potencjał interakcji hamujących białka powiązane z rakiem jako element swoistego leczenia przeciwnowotworowego.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90839
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Indurre l'angiogenesi nel cuore dopo un'ischemia
La patologia cardiaca ischemia costituisce un importante problema delle società occidentali. Gli scienziati europei hanno esplorato le potenzialità del fattore di crescita placentare (PIGF) quale prodotto farmaceutico e biomarcatore per le malattie cardiovascolari (CVD).
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90840
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Zwalczanie malarii mózgowej
[RESULT IN BRIEF] Zwalczanie malarii mózgowej
Malaria mózgowa (CM) to poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego w wielu zakątkach świata, a także duża przeszkoda hamująca wzrost gospodarczy. W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano rolę, jaką mikrocząsteczki odgrywają w rozwoju choroby.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90834
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Stammzelltherapie bei Schlaganfall
Wie klinische Pilotstudien an Patienten zeigten, ist das therapeutische Potenzial von Stammzellen (SZ) ausgesprochen hoch. Führende europäische Forscher evaluierten neue SZ-Quellen und standardisierten Kultur- und Transplantationsbedingungen für künftige therapeutische Anwendu...
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90845
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Estudio del perfil de las células madre cancerosas migrantes
En las células madre cancerosas (CMC) se encuentra una posible forma de combatir el cáncer. Científicos europeos de primera fila dedicados a este tema colaboraron para averiguar el perfil y la función de las CMC en los cánceres de colon y de mama.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90843
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Stem cell therapy for stroke
[RESULT IN BRIEF] Stem cell therapy for stroke
Pilot clinical trials in humans with stroke have demonstrated the therapeutic potential of stem cells (SCs). Leading European scientists evaluated new SC sources and standardised culture and transplantation conditions for future therapeutic applications.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90845
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuovi strumenti per combattere la malaria cerebrale
La malaria cerebrale costituisce una grave minaccia alla salute pubblica in molte parti del mondo e un ostacolo considerevole allo sviluppo economico. Un progetto finanziato dall'UE ha approfondito il ruolo svolto dalle microparticelle nello sviluppo di questa malattia.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90834
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Chiarire il profilo delle cellule staminali tumorali migranti
Si ritiene che mirare alle cellule staminali tumorali (CSC) sia il modo per avanzare nella lotta contro il cancro. Eminenti scienziati europei del settore hanno lavorato per chiarire il profilo e la funzione di CSC nel cancro del colon e del seno.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90843
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Przewidywanie genu docelowego dla leku metodą in silico
Europejskie konsorcjum stworzyło dynamiczny model biologii systemowej poświęcony selekcjonowaniu genów docelowych dla leków przeznaczonych do leczenia rozmaitych patologii u człowieka.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90841
Last updated on: 2013-05-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Unravelling the profile of migrating cancer stem cells
Targeting cancer stem cells (CSCs) is believed to be the way forward for combating cancer. Leading European scientists in the field worked to elucidate the profile and function of CSCs in colon and breast cancer.
Programme: FP6-LIFESCIHEALTH
Record Number: 90843
Last updated on: 2013-04-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
|< < 7 89 10 11 12 13 14 15 16 > >| 
List retrieved on: 2017-08-19
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top