Community Research and Development Information Service - CORDIS

Horizon 2020 project information and now also report summaries are available on CORDIS. All H2020 projects can be downloaded from the EU Open Data Portal .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Subject

Aerospace Technology (18)
Agricultural biotechnology (1)
Agriculture (6)
Biofuels (6)
Biotechnology (13)
Business aspects (74)
Clean coal technologies (6)
Climate change and Carbon cycle research (33)
Construction Technology (6)
Coordination and Cooperation (415)
Earth Sciences (6)
Economic Aspects (232)
Education and Training (157)
Electronics and Microelectronics (12)
Employment issues (1)
Energy Saving (19)
Energy Storage and Energy Transport (6)
Environmental Protection (76)
Evaluation (66)
Food (6)
Forecasting (116)
Fossil Fuels (6)
Funding Programmes (2)
Healthcare delivery/services (12)
Hydrogen and fuel cells (8)
Industrial Manufacture (203)
Industrial biotech (6)
Information Processing and Information Systems (18)
Information and Media (12)
Information and communication technology applications (36)
Innovation and Technology Transfer (484)
Intellectual property rights (19)
Legislation and Regulations (179)
Life Sciences (12)
Materials Technology (13)
Mathematics and Statistics (6)
Measurement Methods (12)
Medical biotechnology (12)
Medicine and Health (30)
Meteorology (6)
Nanotechnology and Nanosciences (18)
Nuclear Fission (6)
Nuclear Fusion (6)
Other Energy Topics (30)
Other Technology (18)
Policies (421)
Project management methodologies (12)
Radiation Protection (6)
Radioactive Waste (6)
Reference Materials (6)
Regional Development (38)
Renewable Sources of Energy (18)
Resources of the Sea and Fisheries (6)
Safety (18)
Scientific Research (490)
Social sciences and humanities (174)
Space and satellite research (18)
Standards (18)
Sustainable development (30)
Telecommunications (6)
Transport (27)
Waste Management (12)

Country

Belgium (3)
France (1)

Content Type

News (295)
Event (15)
Publication (20)

Language

Deutsch (52)
English (56)
Español (52)
Français (52)
Italiano (52)
Polski (52)

Advanced search

Results 1 - 10 of 330
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Ján Figel' apeluje o zmianę stosunku do przedsiębiorczości w Europie
- Europa musi uczynić więcej, by zachęcić ludzi do stania się przedsiębiorcami - słowa te skierował Ján Figel', europejski komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności, do uczestników europejskiego szczytu poświęconego przedsiębiorczości w edukacji w dniu 6 wrześ...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 26318
Last updated on: 2006-09-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Szwedzka prezydencja dąży do umocnienia trójkąta wiedzy
W czasie konferencji pt. "Trójkąt wiedzy kształtujący przyszłość Europy", zorganizowanej w dniach od 31 sierpnia do 2 września w Gothenburgu, Szwecja, pod patronatem Szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Janez Potocnik, Europejski Komisarz ds. Nauki i Badań, podkr...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31196
Last updated on: 2009-09-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Komisja poszukuje szybkiej drogi do uwolnienia potencjału innowacyjnego Europy
Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym wzywa do większego zaangażowania politycznego na rzecz rozwoju europejskich zdolności innowacyjnych. Dokument ten będzie głównym tematem rozmów na nieformalnym posiedzeniu szefów państw i rządów UE, które odbędzie się 20 paźd...
Programme: OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS
Record Number: 26525
Last updated on: 2006-10-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EIT: Basic agreement likely in June, says Council
A basic agreement on the European Institute of Technology (EIT) can be expected in June, said German Education and Research Minister Annette Schavan following a meeting of the EU Competitiveness Council in Brussels on 21 and 22 May. However, she warned that an agreement will ...
Programme: OTH-ESFRI
Record Number: 27720
Last updated on: 2007-05-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Seleccionadas las primeras comunidades de conocimiento e innovación del EIT
El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) ha seleccionado las tres primeras comunidades de conocimiento e innovación (CCI). La decisión se tomó el 16 de diciembre tras la presentación de las dos propuestas principales para cada área de CCI ante el Consejo de Admini...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
First EIT Knowledge and Innovation Communities selected
The European Institute of Innovation and Technology (EIT) has selected its first three Knowledge and Innovation Communities (KICs). The decision was made after the top two proposals for each KIC area had been presented to the EIT governing board at the EIT headquarters in Buda...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pierwsze Wspólnoty Wiedzy i Innowacji EIT wybrane
Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) wybrał pierwsze trzy Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KIC). Decyzja została podjęta 16 grudnia po zaprezentowaniu zarządowi EIT w jego siedzibie w Budapeszcie, Węgry, dwóch najlepszych propozycji z każdego obszaru KIC. Obszary t...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les premières communautés de la connaissance et de l'innovation de l'IET ont été sélectionnées
L'Institut européen d'innovation et de technologie (IET) a sélectionné ses trois premières communautés de la connaissance et de l'innovation (CCI). La décision a été prise après la présentation des deux principales propositions pour chaque CCI le 16 décembre au comité directeu...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Erste EIT-Wissens- und Innovationsgemeinschaften eingerichtet
Das Europäische Innovations- und Technologieinstitut (EIT) hat seine ersten drei Wissens- und Innovationsgemeinschaften (KIC) ausgewählt. Die Entscheidung wurde getroffen, nachdem am 16. Dezember in Budapest, Ungarn, die zwei besten Vorschläge pro KIC-Schwerpunktbereich dem Ve...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Selezionate le prime comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'EIT
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha selezionato le sue prime tre Comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI o KIC). La decisione è stata presa in seguito alla presentazione delle due migliori proposte per ogni ambito CCI alla commissione di amministr...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 31603
Last updated on: 2009-12-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-23
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top