Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Wyszukiwanie zaawansowane

Results 1 - 10 of 21
Order by: Results/page:
12 3 > 
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych materiałów w drodze ambitnych, opartych na współpracy badań mających na celu ich upowszechnienie, co...
Record Number: 400694
Last updated on: 2017-10-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje
Ludzkie społeczeństwo korzysta z mórz i oceanów w kontekście szerokiej gamy produktów i usług. Akweny te nie tylko są dla nas źródłem żywności i energii, lecz także ułatwiają transport towarów i osób oraz dostarczają możliwości rekreacji. Eksploatacja zasobów morskich wiąże si...
Record Number: 400695
Last updated on: 2017-10-20
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki szybkiemu rozwojowi mapowania genomów, robotyki i analizy chemicznej. To, co do tej pory wiemy i r...
Record Number: 400693
Last updated on: 2017-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym
Postępy w dziedzinie biotechnologii mogą stanowić ogromny krok na przód w nauce dwudziestego pierwszego wieku, oferując nowe produkty i procesy, które mogą pomóc w sprostaniu najpilniejszym wyzwaniom dzisiejszego świata. Sektor rolno-spożywczy jest jednym z obszarów, w którym ...
Record Number: 400315
Last updated on: 2017-09-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie
Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora rolno-spożywczego. W związku z tym UE wspiera najnowsze badania i innowacje, w wyniku których opracowano wiele ek...
Record Number: 400295
Last updated on: 2017-09-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
W drodze ku poprawie bezpieczeństwa lotniczego w Europie
Ogromny wzrost ruchu lotniczego w ostatnich 20 latach potwierdza niezmiennie kluczową rolę środków bezpieczeństwa. Unia Europejska dąży do uzyskania do 2050 roku statusu najbezpieczniejszej przestrzeni powietrznej na świecie. W obrębie lotów komercyjnych założonym celem jest o...
Record Number: 400222
Last updated on: 2017-06-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Europejski rynek usług klimatycznych widziany przez pryzmat innowacyjnych badań UE
Unia Europejska stawia sobie ambitne cele w zakresie zmniejszenia śladu węglowego i stawania się światowym liderem w trwającej walce z globalnym ociepleniem. Potrzeba stworzenia i rozwijania prężnego rynku usług klimatycznych staje się coraz pilniejsza. Dzięki niemu Europa dys...
Record Number: 400203
Last updated on: 2017-05-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT
Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie
Bezpieczeństwo transportu to ogromne wyzwanie społeczne dla Europy, gdzie liczba zgonów i poważnych urazów wciąż jest alarmująco wysoka. Od początku pierwszej dekady XXI w. liczba ofiar śmiertelnych na europejskich drogach została obniżona o 54% w skali roku, niemniej statysty...
Record Number: 400202
Last updated on: 2017-05-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
e-Administracja: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw
Cyfryzacja administracji będzie korzystna dla mieszkańców i przedsiębiorstw, przyniesie oszczędności finansowe oraz przyczyni się do utworzenia nowego sektora rynku przeznaczonego dla aplikacji obsługujących usługi publiczne. Projekty finansowane ze środków UE ułatwiły pokonyw...
Record Number: 400182
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie
UE zdecydowanie wspiera wzrost i rozwój zrównoważonej biogospodarki w Europie, której jednym z podstawowych założeń jest zwiększenie poziomu wykorzystania biomasy — substancji organicznych do produkcji chemikaliów, materiałów, energii, farmaceutyków oraz wielu innych zrównoważ...
Record Number: 400181
Last updated on: 2017-01-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2018-01-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę