Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

PCP i PPI: publiczne wsparcie dla innowacji ukierunkowanych na wyzwania społeczne

Rosnące potrzeby i interesy publiczne wymagają nie tylko innowacji jako takich, ale również innowacyjnych sposobów uruchamiania, finansowania i wspierania procesu badań i rozwoju aż do komercjalizacji nowych produktów i usług, które zaspokoją te potrzeby.
PCP i PPI: publiczne wsparcie dla innowacji ukierunkowanych na wyzwania społeczne
W UE coraz częściej stosuje się w tym celu dwa mechanizmy, wykorzystując siłę nabywczą instytucji państwowych poprzez zwiększanie popytu na innowacje, tworzenie efektu sygnalizacji i ułatwianie rozpowszechniania innowacji. Zamówienia publiczne na innowacje (PPI) są wykorzystywane w przypadku wyzwań, którym można sprostać za pomocą innowacyjnych rozwiązań bliskich komercjalizacji lub już skomercjalizowanych w niewielkiej ilości, natomiast przedkomercyjne zamówienia publiczne (PCP) są preferowane, gdy nie istnieją rozwiązania bliskie wprowadzenia na rynek i gdy potrzebne są nowe prace badawczo-rozwojowe.

Chociaż te mechanizmy współfinansowania były już szeroko stosowane w ramach 7PR, program „Horyzont 2020” wzmacnia je poprzez wprowadzenie dwóch specjalnych instrumentów. Łącznie w latach 2016-2020 UE przeznacza 354,2 mln EUR na finansowanie PCP i PPI.

Niniejsza broszura CORDIS Results Pack ma na celu rzucenie światła na główne innowacje wprowadzone w ramach projektów PPI i PCP finansowanych przez UE. Pokazuje ona, w jaki sposób narzędzia te konkretnie pomagają innowacyjnym produktom osiągnąć sukces komercyjny, podnieść jakość usług publicznych, wspierać MŚP oraz stawiać czoła głównym wyzwaniom społecznym.

Wybrane projekty obejmują szeroki zakres tematów, od inteligentnych urządzeń gaśniczych po inteligentne systemy transportowe, e-zdrowie i telemedycynę, technologie wspierające niezależne życie, odkażanie terenów poprzemysłowych oraz rozwiązania ICT wspierające budowę i remonty dróg.

Nasza ostatnia edycja, opublikowana w maju 2018 roku, dotyczy budowania społeczności zamawiających na rzecz bardziej wydajnych PPI w przemyśle biotechnologicznym (InnProBio), transportu publicznego (SPICE) i zrównoważonych zamówień publicznych (SPP Regions).
2018-05-28
Wspólne zamówienia na lepiej dostosowane rozwiązania transportowe
Zatory komunikacyjne, zanieczyszczenie środowiska i gwałtowny wzrost liczby ludności w miastach sprawiają, że transport stopniowo wyrasta na główny problem europejskich miast....
2018-05-28
Bodźce dla przemysłu biotechnologicznego w zakresie PPI
Aby zamówienia publiczne stały się siłą napędową gospodarki ekologicznej, do której dąży UE, władze odpowiedzialne za zamówienia będą musiały współpracować ze sobą i umożliwić...
2018-05-28
Regionalne sieci na rzecz sprawnych, zrównoważonych i innowacyjnych zamówień publicznych
Należy usunąć utrzymujące się bariery utrudniające sprawne, zrównoważone i innowacyjne zamówienia publiczne (SPP/PPI). W ramach projektu SPP Regions zbudowano sieci SPP w siedmiu...
2016-12-09
Wykorzystanie zamówień publicznych na potrzeby przekształcania zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych w oazy miejskie
Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystuje zamówienia przedkomercyjne w celu znalezienia nowych przydatnych i ekonomicznych rozwiązań na potrzeby inicjatyw związanych z...
2016-12-09
Systemy do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym bardziej skuteczne niż budowa dodatkowych dróg
Zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował innowacyjne metody zamawiania, aby pomóc we wprowadzeniu na rynek systemów do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym.
2016-12-09
Zdalne monitorowanie: rewolucja w dziedzinie intensywnej opieki medycznej
Zespół finansowanego ze środków UE projektu THALEA skutecznie wykorzystał procedury zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania systemu do zdalnego monitorowania, który umożliwi...
2016-12-09
Innowacyjna strategia zamawiania innowacyjnych rozwiązań
Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystuje procedury zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji jako nowe metody opracowywania innowacyjnych...
2016-12-09
Wdrażanie technologii z dziedziny e-zdrowia w Europie
Zespół finansowanego ze środków UE projektu pokazał, w jaki sposób można stworzyć funkcjonujący rynek usług z dziedziny e-zdrowia poprzez zidentyfikowanie powszechnych barier w...
2016-12-09
Usprawnione procedury zamówień przedkomercyjnych mogą ratować życie strażaków
Usprawnienie wykorzystania potencjału zamówień przedkomercyjnych i zapobieganie śmierci strażaków podczas akcji ratunkowych to dwa wyzwania, które łączy więcej niż może się wydawać....
2016-12-09
Narzędzie do wymiany informacji umożliwiające optymalizację utrzymania dróg i procesów decyzyjnych w zakresie ich budowy
W wydanej niedawno publikacji Europejska Federacja Drogowa ostrzega o zagrożeniach związanych z brakiem inwestycji na rzecz utrzymania dróg w Europie oraz o rosnących zaległościach...
2016-12-09
Elektroniczne rejestry pacjentów dostępne za granicą dzięki nowej innowacyjnej technologii
Dzięki zamówieniom przedkomercyjnym zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował nową technologię, która umożliwi pacjentom dostęp do danych dotyczących zdrowia podczas...
2016-09-09
Zrobotyzowany chodzik umożliwia starszym obywatelom Europy niezależne życie
W ramach projektu rozpoczętego w celu zidentyfikowania nowych technologii mogących wspierać osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności opracowano innowacyjny system, który...

Related Results Packs

2017-03-01
e-Administracja: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw
Cyfryzacja administracji będzie korzystna dla mieszkańców i przedsiębiorstw, przyniesie oszczędności finansowe oraz przyczyni się do utworzenia nowego sektora rynku przeznaczonego...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę