Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Results Packs
  • Zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na rzecz innowacji: publiczne środki stymulowania innowacji w odpowiedzi na wyzwania społeczne

Zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na rzecz innowacji: publiczne środki stymulowania innowacji w odpowiedzi na wyzwania społeczne

Rosnące potrzeby i interes publiczny wymagają nie tylko samych innowacji, ale także innowacyjnych sposobów inicjowania, finansowania i wspierania procesu badań i rozwoju aż do etapu komercjalizacji nowych produktów i usług, które będą odpowiedzią na te potrzeby.
Zamówienia przedkomercyjne i zamówienia publiczne na rzecz innowacji: publiczne środki stymulowania innowacji w odpowiedzi na wyzwania społeczne
W Unii Europejskiej coraz częściej stosuje się w tym celu dwa mechanizmy wykorzystujące siłę nabywczą organów rządowych poprzez zwiększanie zapotrzebowania na innowacje, tworzenie efektu sygnalizacji i ułatwianie rozpowszechniania innowacji. Zamówienia publiczne na rzecz innowacji są wykorzystywane w celu radzenia sobie z wyzwaniami, które można przezwyciężyć poprzez wdrożenie rozwiązań, które są prawie gotowe do komercjalizacji lub zostały już skomercjalizowane w małych ilościach, natomiast procedury zamówień przedkomercyjnych są użyteczne, gdy nie ma rozwiązań gotowych do wprowadzenia na rynek i wymagane jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych.

Chociaż te mechanizmy współfinansowania były już wykorzystywane na szeroką skalę w ramach programów PR7, program Horyzont 2020 wzmocnił je poprzez wprowadzenie dwóch dedykowanych instrumentów. UE przeznaczy łącznie 130 mln EUR na finansowanie procedur zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji w latach 2016 i 2017.

W tym pakiecie CORDIS Results Pack omówiono najważniejsze innowacje wprowadzone w ramach finansowanych ze środków UE projektów z dziedziny zamówień przedkomercyjnych i zamówień na rzecz innowacji. Pakiet pokazuje, w jaki sposób narzędzia te pomagają w skutecznym wprowadzaniu innowacyjnych produktów na rynek, zwiększaniu jakości usług publicznych, wspieraniu MŚP i rozwiązywaniu poważnych problemów społecznych.

Wybrane projekty dotyczą szerokiego zakresu dziedzin: od inteligentnego sprzętu dla strażaków (SMART@FIRE) po inteligentne systemy transportu (P4ITS), narzędzia z dziedziny e-zdrowia i telemedycyny (DECIPHER, READI FOR HEALTH, THALEA), technologie ułatwiające samodzielne życie (INSPIRE, SILVER), odkażanie terenów poprzemysłowych (BRODISE) i rozwiązania ICT wspierające procesy budowy i naprawy dróg (V-CON).
2016-12-09
Wykorzystanie zamówień publicznych na potrzeby przekształcania zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych w oazy miejskie
Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystuje zamówienia przedkomercyjne w celu znalezienia nowych przydatnych i ekonomicznych rozwiązań na potrzeby inicjatyw związanych z...
2016-12-09
Systemy do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym bardziej skuteczne niż budowa dodatkowych dróg
Zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował innowacyjne metody zamawiania, aby pomóc we wprowadzeniu na rynek systemów do inteligentnego zarządzania ruchem drogowym.
2016-12-09
Zdalne monitorowanie: rewolucja w dziedzinie intensywnej opieki medycznej
Zespół finansowanego ze środków UE projektu THALEA skutecznie wykorzystał procedury zamówień przedkomercyjnych w celu opracowania systemu do zdalnego monitorowania, który umożliwi...
2016-12-09
Innowacyjna strategia zamawiania innowacyjnych rozwiązań
Finansowany ze środków UE zespół badaczy wykorzystuje procedury zamówień przedkomercyjnych i zamówień publicznych na rzecz innowacji jako nowe metody opracowywania innowacyjnych...
2016-12-09
Wdrażanie technologii z dziedziny e-zdrowia w Europie
Zespół finansowanego ze środków UE projektu pokazał, w jaki sposób można stworzyć funkcjonujący rynek usług z dziedziny e-zdrowia poprzez zidentyfikowanie powszechnych barier w...
2016-12-09
Usprawnione procedury zamówień przedkomercyjnych mogą ratować życie strażaków
Usprawnienie wykorzystania potencjału zamówień przedkomercyjnych i zapobieganie śmierci strażaków podczas akcji ratunkowych to dwa wyzwania, które łączy więcej niż może się wydawać....
2016-12-09
Narzędzie do wymiany informacji umożliwiające optymalizację utrzymania dróg i procesów decyzyjnych w zakresie ich budowy
W wydanej niedawno publikacji Europejska Federacja Drogowa ostrzega o zagrożeniach związanych z brakiem inwestycji na rzecz utrzymania dróg w Europie oraz o rosnących zaległościach...
2016-12-09
Elektroniczne rejestry pacjentów dostępne za granicą dzięki nowej innowacyjnej technologii
Dzięki zamówieniom przedkomercyjnym zespół finansowanego ze środków UE projektu opracował nową technologię, która umożliwi pacjentom dostęp do danych dotyczących zdrowia podczas...
2016-09-09
Zrobotyzowany chodzik umożliwia starszym obywatelom Europy niezależne życie
W ramach projektu rozpoczętego w celu zidentyfikowania nowych technologii mogących wspierać osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności opracowano innowacyjny system, który...

Related Results Packs

2017-03-01
e-Administracja: świadczenie innowacyjnych usług publicznych na rzecz mieszkańców i przedsiębiorstw
Cyfryzacja administracji będzie korzystna dla mieszkańców i przedsiębiorstw, przyniesie oszczędności finansowe oraz przyczyni się do utworzenia nowego sektora rynku przeznaczonego...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę