Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe materiały: ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach

Przemysł budowlany należy do największych na świecie konsumentów energii i surowców, odpowiadając jednocześnie za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Badania UE nad innowacyjnymi materiałami budowlanymi pomagają w zmniejszaniu śladu węglowego tej branży.
Nowe materiały: ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach
Emisje CO2 generowane przy produkcji betonu stanowią aż 5% światowych emisji gazów cieplarnianych. Znacznych ilości energii wymaga również wytwarzanie innych materiałów budowlanych, na przykład stali, cegieł i plastików, podobnie jak procesy wydobywania niezbędnych minerałów i rud metodami górniczymi, odkrywkowymi i wiertniczymi.
W obliczu tego problemu prowadzone są europejskie badania nad tworzeniem nowych technologii i materiałów pozwalających zmniejszać wpływ budownictwa na środowisko poprzez minimalizację tzw. szarej energii, czyli łącznej energii potrzebnej do wytworzenia materiału z uwzględnieniem energii zużytej do wydobycia i przetworzenia surowców. Istnieje wiele możliwości osiągnięcia tego celu, o czym najlepiej świadczy duża liczba projektów UE z tej dziedziny.
Na przykład jeden z projektów rozwija możliwości produkcji mieszanek betonowych z domieszkami surowców wtórnych, takich jak stałe odpady komunalne, plastiki, sprzęt elektryczny czy pianka poliuretanowa. W niektórych zastosowaniach beton można zastąpić materiałami biokompozytowymi i żywicami uzyskiwanymi z odpadów i pasz rolniczych oraz łodyg roślin o twardych włóknach, takich jak len i juta.
Tworzone są nowe gatunki cementu, w których spoiwa używane w gatunkach tradycyjnych, na przykład cemencie portlandzkim, są zastępowane odpowiednikami niskowęglowymi. CO2 , ponieważ zawierają mniej wapna, przez co do ich produkcji potrzeba mniej kruszywa wapiennego. Wprowadzenie materiałów budowlanych nowej generacji opartych na tych spoiwach mogłoby zmniejszyć szarą energię o 30%, obniżyć koszty o 15% i poprawić właściwości izolacyjne o 20%.
Zalety nowych materiałów znacznie wykraczają poza samo zmniejszanie śladu węglowego sektora budowlanego. Nowe materiały dorównują wytrzymałością tradycyjnym, a przy tym są tańsze i mają lepsze parametry — w zależności od składu mogą być bardziej odporne na ogień lub wilgoć, zapewniać lepszą izolację cieplną i akustyczną czy też poprawiać jakość powietrza w pomieszczeniach za sprawą braku związków lotnych.
W tym serwisie CORDIS Results Pack prezentujemy kilka przełomowych osiągnięć możliwych dzięki dofinansowaniu UE dla badań w tej dziedzinie. Wśród partnerów projektów znajdują się europejskie przedsiębiorstwa budowlane oraz laboratoria, uniwersytety i inne instytucje badawcze.
2017-03-07
Bardziej ekologiczny beton z surowców wtórnych
Produkty betonowe wyprodukowane z surowców wtórnych mogą umożliwić sektorowi budowlanemu zwiększenie efektywności środowiskowej i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i kosztów.
2016-01-04
Rewolucja w sektorze budowlanym
Wydobywanie, przetwarzanie i produkowanie konwencjonalnych materiałów budowlanych wymaga ogromnych nakładów energii. Nowatorskie biokompozyty pozwolą ograniczyć zużycie szarej...
2015-12-11
Kruszywa organiczne początkiem rewolucji w branży materiałów budowlanych
Możliwe, że rozpoczynamy rewolucję w branży materiałów budowlanych dzięki kruszywom organicznym. Materiały organiczne, takie jak słoma, glina, pszenica i trawy wymieszane z...
2015-12-11
Nowe mieszanki cementowe mogą radykalnie zmniejszyć ślad węglowy sektora budowlanego
Prefabrykowane produkty budowlane oparte na nowych spoiwach cementowych o niskiej zawartości CO2 wykorzystujących belit, ferryt i związek Kleina cechują się niskim poziomem szarej...
2015-01-14
W kierunku budynków prawie zeroenergetycznych
Naukowcy wspierani ze środków UE pracują nad nowatorskimi nieorganicznymi materiałami polimerowymi nadającymi się do izolacji zarówno nowych, jak i modernizowanych budynków.
More about research and innovation in the field of Energy-efficient Buildings:
Energy-efficient Buildings (EeB) - Research & Innovation - Key Enabling Technologies - European Commission

Related Results Packs

2016-06-15
Wydajne energetycznie gałęzie przemysłu przetwórczego: Realizując ambitne cele środowiskowe Europy
Większa wydajność energetyczna branż przetwórczych w Europie nie tylko zwiększy długoterminową konkurencyjność UE, ale również będzie odgrywać znaczącą rolę w realizacji ambitnych...
2015-12-04
Nowe znaczy ekologiczne: nowe technologie modernizacji budynków w Europie
Sektor modernizacji budynków jest obszarem zainteresowania wielu projektów finansowanych przez UE, co ma na celu szybsze wprowadzanie energooszczędnych materiałów i technologii.
2015-12-04
Uchwycić równowagę między energooszczędnością a jakością powietrza w pomieszczeniach
Technologie zapewniające odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach będą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego rozwiązań energooszczędnych w UE. W tym serwisie Results...
2015-12-04
Inteligentne okna: mądry wybór do budynków przyszłości
Konsorcja badaczy w całej UE pracują obecnie nad nowymi koncepcjami okien inteligentnych, które pozwoliłyby zmniejszać pobór energii w nowych i zmodernizowanych budynkach. Jest to...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę