Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe znaczy ekologiczne: nowe technologie modernizacji budynków w Europie

Sektor modernizacji budynków jest obszarem zainteresowania wielu projektów finansowanych przez UE, co ma na celu szybsze wprowadzanie energooszczędnych materiałów i technologii.
Nowe znaczy ekologiczne: nowe technologie modernizacji budynków w Europie
Wykonawcy budowlani i zarządcy nieruchomości doskonale wiedzą, że modernizowanie starych budynków z dotrzymaniem wyznaczonych przez UE poziomów efektywności energetycznej i emisji CO2 jest niezwykle trudne. Według szacunków Komisji Europejskiej utrzymanie budynków pochłania obecnie 40% energii zużywanej w UE i odpowiada za 36% emisji CO2. Choć budynki neutralne energetycznie są już technicznie wykonalne, a od 2020 r. wszystkie nowe budowle będą musiały spełniać to wymaganie, oczywiste jest, że ze względów finansowych, organizacyjnych czy nawet kulturowych nie można po prostu burzyć starych budynków.
Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów UE będzie zatem mieć modernizacja i renowacja, a decyzją Komisji z 2009 r. pierwsze w szeregu będą budynki administracji publicznej. Co roku, aż do roku 2020, każdy kraj UE będzie zobowiązany dokonać renowacji co najmniej 3% łącznej powierzchni budynków zajmowanych przez instytucje rządowe, a co trzy lata przedstawiać wykaz poczynionych w tym zakresie wydatków. W instytucjach europejskich trwają już prace nad przyjęciem jeszcze bardziej rygorystycznych celów na lata 2030 i 2050.
Wprowadzane zmiany mają dwie istotne konsekwencje dla sektora budowlanego. Dla przedsiębiorstw zdolnych reagować szybko i innowacyjnie będzie to ważna nowa okazja do rozwijania obecności na rynku. Z drugiej strony pilnie potrzebne są jednak nowe technologie i narzędzia pozwalające wybierać optymalne rozwiązania do konkretnych zastosowań.
Od 2008 r. UE intensywnie inwestuje w przyszłość sektora modernizacji i renowacji budynków poprzez działania partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz budynków energooszczędnych (EeB), kontynuowane w ramach programu Horyzont 2020.
W tym serwisie CORDIS Results Pack prezentujemy kilka przełomowych osiągnięć, które były możliwe dzięki tym programom finansowania. Projekty te można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza kategoria dotyczy platform i narzędzi wspomagających przemysł i właścicieli budynków w podejmowaniu decyzji i określaniu strategii modernizacji, natomiast druga obejmuje prace mające na celu tworzenie, demonstrowanie i ocenianie nowatorskich technologii i materiałów.
2017-03-07
Zestaw narzędzi do wydajnego i opłacalnego modernizowania budynków
Modułowy zestaw narzędzi do modernizacji wspomoże proces podejmowania decyzji, zwiększy liczbę efektywnych energetycznie budynków w Europie oraz wpłynie korzystnie na mieszkańców.
2017-03-07
Baza danych na temat renowacji dla zwiększania efektywności energetycznej w UE
Internetowa baza danych dotyczących renowacji różnych rodzajów budynków — w połączeniu z odpowiednimi narzędziami — pozwoli na zwiększenie wydajności energetycznej i przyniesie...
2015-12-11
Sposób na opanowanie złożoności podczas modernizowania dzielnic miast
Modernizacja całych dzielnic przy pomocy wydajnych energetycznie produktów i technik to zrównoważone i ekonomiczne podejście do ograniczenia strat ciepła i wykorzystania paliw,...
2015-12-11
Nowy zestaw narzędzi informatycznych ułatwiających prowadzenie modernizacji
Energooszczędna modernizacja może stanowić rynek o dużym potencjale, ale jego rozwój hamowany jest przez brak narzędzi umożliwiających porównanie dostępnych technologii i zapoznanie...
2015-12-11
Inteligentne metody modernizacji starszych budynków
Zespół projektu badawczego pracuje nad systemem skorup zewnętrznych budynku, który zwiększy efektywność energetyczną starszych, wielopiętrowych budynków mieszkalnych.
2015-12-11
Budowanie zrównoważonych miast zapewniających wysoką jakość życia
W ramach projektu finansowanego ze środków 7PR zaprojektowano, opracowano i zweryfikowano platformę do wspierania podejmowania decyzji, umożliwiającą władzom i służbom miejskim...
2015-12-11
Pompy ciepła pomocne w obniżaniu miejskich emisji CO2
Zespół finansowanego ze środków UE projektu pracuje nad stworzeniem systemu grzewczego przeznaczonego do użytku na obszarach miejskich, zdolnego do interakcji z infrastrukturami...
2015-12-11
Demonstracje zastosowania technologii energooszczędnych w 13 starych budynkach
Chociaż większość budynków mieszkalnych w UE jest względnie stara, nie oznacza to, że muszą one posiadać niską efektywność energetyczną. Zespół finansowanego ze środków UE projektu...
2015-12-11
Nowoczesne fasady do budynków energooszczędnych
Finansowany ze środków UE projekt poświęcony jest opracowaniu, ocenie i przetestowaniu innowacyjnego systemu wielofunkcyjnej elewacji, mającego poprawić energooszczędność budynków...
2015-12-11
Nowa platforma ułatwiająca podejmowanie decyzji modernizacyjnych
Dynamiczna nowa platforma wspomoże projekty modernizacyjne prowadzone w krajach o chłodnym klimacie poprzez dostarczanie informacji na temat wykorzystania najnowszych technologii i...
More about research and innovation in the field of Energy-efficient Buildings:
Energy-efficient Buildings (EeB) - Research & Innovation - Key Enabling Technologies - European Commission

Related Results Packs

2015-12-04
Uchwycić równowagę między energooszczędnością a jakością powietrza w pomieszczeniach
Technologie zapewniające odpowiednią jakość powietrza w pomieszczeniach będą mieć kluczowe znaczenie dla sukcesu rynkowego rozwiązań energooszczędnych w UE. W tym serwisie Results...
2015-12-04
Inteligentne okna: mądry wybór do budynków przyszłości
Konsorcja badaczy w całej UE pracują obecnie nad nowymi koncepcjami okien inteligentnych, które pozwoliłyby zmniejszać pobór energii w nowych i zmodernizowanych budynkach. Jest to...
2015-12-04
Nowe materiały: ograniczanie szarej energii uwięzionej w budynkach
Przemysł budowlany należy do największych na świecie konsumentów energii i surowców, odpowiadając jednocześnie za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych. Badania UE nad...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę