Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Superkomputery: kamień węgielny europejskiej gospodarki opartej na przetwarzaniu danych

Europa jest aktualnie areną cyfrowej rewolucji ekonomicznej. Wysokowydajne systemy HPC umożliwiające przetwarzanie eksplodującej ilości danych są źródłem wielkich postępów i innowacji w erze cyfrowej.
Superkomputery: kamień węgielny europejskiej gospodarki opartej na przetwarzaniu danych
Chociaż superkomputery znane są od lat 60. ubiegłego wieku, to w opinii ekspertów z całego świata dopiero w najbliższej przyszłości osiągną pełnię swojego potencjału. Charakter systemów obliczeniowych zmienia się wraz z rosnącą liczbą krytycznych aplikacji przetwarzających duże ilości danych: do 2020 roku połączonych będzie 25 miliardów urządzeń, które generować będą rocznie dwa zettabajty przesyłanych danych. W ramach europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze Komisja Europejska zapewni badaczom, przemysłowi, sektorowi MŚP oraz organom publicznym światowej klasy superkomputery udostępniające niezwykle wysoką moc obliczeniową oraz zasoby pamięci wymagane do odniesienia sukcesu w nauce opartej na przetwarzaniu danych oraz gospodarce cyfrowej. Celem inicjatywy jest zapewnienie superkomputerom opartym na technologii europejskiej miejsca pośród trzech najlepszych komputerów świata do roku 2022.

Strategia europejska dla systemów HPC wdrażana w ramach programu Horyzont 2020 podzielona jest na trzy filary: opracowanie systemów HPC następnej generacji w kierunku eksaskali, osiągnięcie doskonałości w zakresie udostępniania i wykorzystania systemów HPC oraz zapewnienie przemysłowi i środowisku akademickiemu dostępu do ośrodków i usług w zakresie superkomputerów w ramach projektu PRACE — ogólnoeuropejskiej światowej klasy infrastruktury HPC.

Komisja Europejska zobowiązała się do przekazania 700 milionów euro w ramach umownego partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie systemów HPC razem z zainteresowanymi stronami z sektora HPC w Europie, zrzeszonymi w organizacji ETP4HPC. Dotychczas w ramach programu Horyzont 2020 na działania związane z systemami HPC zostało wydanych ponad 300 milionów euro. Dla przykładu, w 2015 r. 40 milionów euro przeznaczono na utworzenie centrów doskonałości ukierunkowanych na zastosowanie systemów HPC w nauce i przemyśle, które stanowią kluczowe obszary w Europie; W ramach inicjatywy Towards Exascale High-Performance Computing badacze otrzymali w ostatnim czasie wsparcie o wartości prawie 100 milionów euro na opracowanie podstawowych technologii eksaskali.

Badacze europejscy podjęli już ogromne starania w celu zniwelowania przepaści pomiędzy możliwościami technicznymi a potrzebami przemysłu, realizując na przykład projekt FORTISSIMO czy NUMEXAS. Skupiając się zarówno na oprogramowaniu, jak i sprzęcie oraz przykładając szczególną wagę do wydajności energetycznej, projekty takie jak MONT-BLANC, DEEP/DEEP-ER, FiPS, EXA2GREEN, ADEPT oraz finansowany w ramach programu Horyzont 2020 projekt EeHPC, przygotowują środowisko, w którym komputery eksaskali będą jednym z kamieni węgielnych europejskiej gospodarki.

Europejska strategia w zakresie systemów HPC oraz Europejska inicjatywa dotycząca przetwarzania w chmurze są częścią cyfryzacji pakietu przemysłowego, mającej na celu wzmocnienie pozycji Europy w zakresie innowacji wykorzystujących przetwarzanie danych, zwiększenie konkurencyjności i spójności oraz łatwiejsze budowanie prawdziwie jednolitego rynku cyfrowego w Europie.
2017-09-27
Superkomputery przyczynią się do rozwiązania ogólnoświatowych wyzwań
Nowa koncepcja superkomputera z turbodoładowaniem może przynieść korzyści aplikacjom naukowym z wielu dziedzin — od zmian klimatu do wykorzystania mózgu człowieka. Kolejnym krokiem...
2016-05-05
Udostępnienie światowej klasy superkomputerów w Europie
Obecnie zachęca się naukowców, gałęzie przemysłu oraz europejskie firmy z sektora MŚP do zwiększenia potencjału w dziedzinie innowacji oraz konkurencyjności poprzez skorzystanie z...
2016-05-05
Zastosowanie mocy systemów HPC w złożonych geometriach
W miarę jak świat przygotowuje się na pojawienie się pierwszych komputerów eksaskali, coraz pilniejszą kwestią staje się zniwelowanie luki pomiędzy postępem technicznym w dziedzinie...
2016-05-05
Projektowanie wysokowydajnych komputerów w oparciu o technologię mobilną
W trzech fazach projektu MONT-BLANC analizowano alternatywy bieżących superkomputerów
2016-05-05
Superkomputery dostępne dla MŚP
Zakup oraz utrzymanie superkomputera jest poza zasięgiem większości firm z sektora MŚP. Obecnie dzięki projektowi FORTISSIMO firmy te uzyskały łatwy i opłacalny dostęp do wymaganej...
2016-05-05
Innowacyjna architektura superkomputerów zwiększająca wydajność energetyczną
Projekt FIPS ma na celu zmniejszenie zużycia energii superkomputerów o 30% i jednocześnie zwiększenie ich wydajności. Dzięki temu superkomputery znajdą wiele nowych zastosowań oraz...
2016-05-05
Inteligentne sieci kierują moc obliczeniową do ogrzewania domów
Finansowani przez UE naukowcy opracowali zdecentralizowaną sieć HPC korzystającą z obliczeń do ogrzania domów i firm.
2016-05-05
Wysokowydajne systemy HPC dzięki lepszym algorytmom
Chociaż większość działań zwiększających wydajność energetyczną systemów HPC skupia się na oprogramowaniu, w projekcie EXA2GREEN przyjęto inne podejście i z powodzeniem opracowano...
2016-05-05
Zwiększenie wydajności systemów HPC oraz systemów wbudowanych
Badacze z UE opracowali nowe narzędzia umożliwiające zwiększenie wydajności energetycznej systemów HPC, pozwalające na obniżenie zarówno kosztów operacyjnych, jak i poziomu emisji...

Related Results Packs

2016-09-13
Umożliwienie niezależnego życia osobom starszym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny TIK
Jednym z głównych problemów społecznych, z jakimi boryka się Europa, jest szybkie starzenie się społeczeństwa. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie rzeczywistych rozwiązań, dzięki...
2016-06-08
Nowe granice technologii kwantowych w Europie
Technologie wykorzystujące zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie, będą odgrywały kluczową rolę w postępach technologicznych w XXI wieku. Prace badaczy unijnych w tym...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę