Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe granice technologii kwantowych w Europie

Technologie wykorzystujące zjawiska kwantowe, takie jak superpozycja i splątanie, będą odgrywały kluczową rolę w postępach technologicznych w XXI wieku. Prace badaczy unijnych w tym fascynującym obszarze pomogą Europie utrzymać pozycję lidera kwantowej rewolucji naukowej.
Nowe granice technologii kwantowych w Europie
Coraz dokładniejsza możliwość manipulowania efektami kwantowymi w zindywidualizowanych systemach i materiałach prowadzi do tworzenia urządzeń o niezwykle wysokiej wydajności i możliwościach w dziedzinie komunikacji, metrologii, odczytów fizycznych, symulacji i obliczania. Technologie kwantowe wpłyną również w sposób rewolucyjny na bezpieczeństwo danych. Zatem opanowanie technologii kwantowych ma strategiczne znaczenie dla europejskich przedsiębiorstw, rządów i obywateli.

Europa może się pochwalić powszechnie uznaną naukową i techniczną wiedzą ekspercką w zakresie technologii kwantowych dzięki ponad 20-letnim badaniom oraz inwestycjom na poziomie 550 milionów euro, podjętym w ramach środków unijnych (w tym ponad 300 milionów euro wsparcia w ramach programu przyszłych i nowych technologii (FET)). Europejskie przedsiębiorstwa są coraz żywiej zainteresowane konkretnymi zastosowaniami technologii kwantowych, co znajduje odzwierciedlenie w dokumencie 'Quantum Manifesto', opublikowanym wiosną 2016 r. przy wsparciu środowiska akademickiego i przedstawicieli przemysłu. Jednak wciąż potrzebne są działania w kierunku przekształcenia wynikówbadań przeprowadzonych przy wsparciu UE w realne rozwiązania rynkowe.

Wspierając strategię kwantową, Komisja Europejska zapoczątkowała ambitną, długoterminową i zakrojoną na szeroką skalę sztandarową inicjatywę, zmierzającą do uwolnienia pełnego potencjału technologii kwantowych, przyspieszenia ich rozwoju oraz przekształcenia w produkty komercyjne dostępne w Europie. Przedsięwzięcie to jest częścią europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze, która dąży do pełnego wykorzystania wartości danych big data poprzez udostępnienie światowej klasy superkomputerów, szybkiej łączności oraz nowoczesnych usług w zakresie danych i oprogramowania dla sektora naukowego, przemysłowego i publicznego. Inicjatywa została podjęta w ramach digitalizacji pakietu przemysłowego, której celem jest utrzymanie wiodącej pozycji Europy w zakresie innowacji wykorzystujących przetwarzanie danych, zwiększenie konkurencyjności i spójności oraz łatwiejsze budowanie jednolitego rynku cyfrowego w Europie.

Ten pakiet CORDIS Results Pack podkreśla wybrane z najbardziej innowacyjnych projektów unijnych w obszarze technologii kwantowych. Niektóre z tych projektów skupiają się przed wszystkim na rozwoju zaawansowanej technologii optyki i fal materii, nowych urządzeń zwiększających dokładność pomiarów podziemnych i aktywności sejsmicznej oraz nowej klasy interferometrów kwantowych opartych o kondensaty Bosego-Einsteina (KBE). Projekty te torują drogę rewolucji w dziedzinie technologii kwantowych.
2016-05-12
Doświadczenia ze stanem splątanym wskazują na potencjalne zastosowania technik kwantowych
Badacze korzystający z dofinansowania UE pokazali, w jaki sposób stany splątane fotonów uzyskiwane poprzez wykorzystanie pewnej konkretnej cechy światła mogłyby znaleźć zastosowanie...
2016-05-12
Kolejne postępy naukowców europejskich w nowoczesnej fizyce
W ramach finansowanego przez UE projektu SQUTEC opracowano techniki o czułości umożliwiającej mierzenie pojedynczych cząsteczek.
2016-05-12
Komercyjne możliwości tworzenia urządzeń kwantowych gotowych do instalacji
Nowe technologie litografii laserowej układów optycznych umożliwiły opracowanie niedrogich urządzeń kwantowych, które mogą stanowić zapowiedź nowej ery bezpiecznej komunikacji...
2016-05-12
Nowatorskie narzędzia kwantowe do precyzyjnych pomiarów
Partnerzy jednego z projektów finansowanych w ramach programu FET (Nowe technologie i technologie przyszłości) zbadali, wykonali i scharakteryzowali interferometry nowego typu,...
2016-05-12
Epokowy skok w metodach pomiaru ruchów mechanicznych
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali nanoukład umożliwiający mierzenie ruchów mechanicznych z niezwykłą precyzją. Wyniki prac mogą być cenne dla licznych firm z...
2016-05-12
Innowacyjne nanocząstki oraz technologia optyczna i fal materii wytyczają nowe granice w nauce kwantowej
Finansowany ze środków UE projekt NANOQUESTFIT umożliwił znaczące postępy w dziedzinie optyki kwantowej.
2016-05-12
Ultraczułe czujniki kwantowe na bazie zimnych atomów szansą na postępy w geofizyce i przetwarzaniu danych
Finansowany ze środków UE projekt przyczynił się do zrewolucjonizowania tworzenia podziemnych map, oceny aktywności sejsmicznej oraz obliczeń przeprowadzanych przy użyciu...
2016-05-12
Zaawansowane tworzenie map mózgu dzięki kwantowym narzędziom do neuroobrazowania
Naukowcy korzystający z dofinansowania UE pracują nad nowatorską technologią kwantową, która może poszerzyć wiedzę na temat ludzkiego mózgu oraz wspomóc wykrywanie i leczenie...
2016-05-12
Olśniewająca przyszłość światła jasnej ściśniętej próżni
Światło jasnej ściśniętej próżni (JSP) oferuje ogromne możliwości w obszarze obrazowania mikroskopowego, komunikacji i pomiarów.
European Cloud Initiative
European Cloud Initiative
Quantum Manifesto
Quantum Manifesto
Future and Emerging Technologies
Future and Emerging Technologies
Digital Single Market
Digital Single Market
Industry Package
Industry Package

Related Results Packs

2016-06-02
Superkomputery: kamień węgielny europejskiej gospodarki opartej na przetwarzaniu danych
Europa jest aktualnie areną cyfrowej rewolucji ekonomicznej. Wysokowydajne systemy HPC umożliwiające przetwarzanie eksplodującej ilości danych są źródłem wielkich postępów i...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę