Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Umożliwienie niezależnego życia osobom starszym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny TIK

Jednym z głównych problemów społecznych, z jakimi boryka się Europa, jest szybkie starzenie się społeczeństwa. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie rzeczywistych rozwiązań, dzięki którym starsi obywatele będą mogli prowadzić zdrowe, satysfakcjonujące i niezależne życie, a także utrzymanie zrównoważonego rozwoju systemów opieki zdrowotnej. W UE prowadzone są ekscytujące i przełomowe prace badawcze i proinnowacyjne, których celem jest dostarczenie takich rozwiązań.
Umożliwienie niezależnego życia osobom starszym dzięki innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny TIK
Z każdym rokiem długość życia Europejczyków zwiększa się. To zjawisko, choć jest powodem do zadowolenia, będzie skutkować zwiększeniem zapotrzebowania na usługi w zakresie opieki zdrowotnej, socjalnej i niesformalizowanej w nadchodzących dziesięcioleciach. Będzie to miało realny wpływ na sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i kształtujemy nasze środowisko zewnętrzne i domowe — budynki mieszkalne, społeczności, miasta i miasteczka. Pytania o to, kto jest (lub kto powinien być) odpowiedzialny za opiekę zdrowotną i socjalną, będą traktowane priorytetowo w programach działań politycznych i konieczne będzie znalezienie konkretnych odpowiedzi. Jednocześnie zmieniająca się struktura wiekowa naszego społeczeństwa może otworzyć nowe możliwości dla innowacji w zakresie cyfryzacji gospodarki i społeczeństwa.

Tworzenie odpowiedniego środowiska politycznego

W swoich działaniach na rzecz promowania aktywnego starzenia się w dobrym zdrowiu decydenci postanowili skupić się na nowoczesnej technologii i inteligentnych cyfrowych innowacjach. Komisja Europejska, za pośrednictwem swoich programów Horyzont 2020 i 7PR, programu Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym oraz europejskiego partnerstwa na rzecz innowacji w zakresie aktywności i zdrowia osób starszych, wspiera naukowców i innowatorów w opracowywaniu rozwiązań, które ułatwiają przejście od szpitalnej opieki w nagłych wypadkach do praktyk wczesnego zapobiegania, opieki środowiskowej i domowej.

Przede wszystkim pozwoli to obywatelom na odgrywanie aktywnej roli w ich własnej opiece, dzięki czemu będą mogli prowadzić prawdziwie niezależne życie pomimo podeszłego wieku.

Przedstawianie innowacyjnych rozwiązań

Ten pakiet CORDIS Results Pack przedstawia, w jaki sposób finansowane ze środków UE projekty przejmują inicjatywę. W ramach każdego z nich opracowano lub wykorzystano nowe technologie bądź rozwiązania z dziedziny TIK, które stanowią odpowiedź na pilne wyzwania związane z opieką i pomocą na rzecz starszych obywateli Europy.

Przykładowo poczyniono ogromne postępy w szybko rozwijającej się dziedzinie robotyki. W ramach projektu SILVER wdrożono wspólną inicjatywę zamówień publicznych w zakresie innowacji w wielu krajach UE w celu stworzenia zrobotyzowanego mobilnego asystenta osobistego, który będzie pomagał osobom starszym w samodzielnym życiu w domu. Naukowcy z zespołu projektu MARIO opracowali pionierskie rozwiązania w dziedzinie interakcji człowiek-robot, które umożliwią wspieranie pacjentów cierpiących na wyniszczające zaburzenia funkcji poznawczych, takie jak choroba Alzheimera. Zespół projektu ALFRED zintegrował elementy zrobotyzowane i sieciowe, w tym mobilny, spersonalizowany i w pełni funkcjonalny system lokaja, który będzie zapewniał kontekstowe usługi związane z integracją społeczną, opieką, aktywnością fizyczną i grami poznawczymi.

W ramach innych projektów opracowano urządzenia i rozwiązania mające na celu zapobieganie upadkom i ich wykrywanie. Zespół projektu FATE stworzył podwaliny dla komercjalizacji przenośnego detektora upadków, który można nosić na pasku, a wszystkie interakcje użytkownik-urządzenie odbywają się za pomocą łatwej w użyciu aplikacji opartej na platformie Android. Projekty IDONTFALL oraz ISTOPPFALLS również zapewniły rozwiązania i platformy, które pomogą w zagwarantowaniu fizycznego bezpieczeństwa osób starszych.

Osiem projektów opisanych w tym pakiecie Results Pack wskazuje przyszłą rolę, jaką mają do odegrania społeczne i cyfrowe innowacje w procesie integracji opieki zdrowotnej i socjalnej oraz we wspieraniu transformacji społecznej.

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej opisem projektów, w którym wyjaśniono, w jaki sposób zapewniają one podstawy do stworzenia realnej "srebrnej gospodarki", która znacznie poprawi jakość życia i zapewni wartość dodaną w zakresie systemów ochrony zdrowia i opieki spełniających wymagania XXI wieku.
2016-09-09
Zrobotyzowane rozwiązania poprawiające jakość życia pacjentów z demencją
Zespół finansowanego ze środków UE projektu MARIO pracuje nad stworzeniem robota-towarzysza, który wzmocni odporność i zmniejszy poczucie odosobnienia i izolacji osób starszych...
2016-09-09
Daleko idące korzyści płynące z promowania aktywności wśród osób starszych
Wiele elementów inteligentnych urządzeń i infrastruktury technologicznej opracowanych w ramach finansowanego ze środków UE projektu FARSEEING jest obecnie wykorzystywanych przez...
2016-09-09
Dyskretna technologia do noszenia zapobiega upadkom osób starszych
Finansowany ze środków UE zespół badaczy stworzył nierzucający się w oczy system do monitorowania oparty na TIK oraz program ćwiczeń fizycznych dla osób starszych, który pomaga w...
2016-09-09
Zrobotyzowany chodzik umożliwia starszym obywatelom Europy niezależne życie
W ramach projektu rozpoczętego w celu zidentyfikowania nowych technologii mogących wspierać osoby starsze w wykonywaniu codziennych czynności opracowano innowacyjny system, który...
2016-09-09
Wsparcie finansowe z UE na rzecz komercjalizacji detektora upadków
Nowe europejskie przedsiębiorstwo pracuje obecnie nad komercjalizacją innowacyjnego, opartego na TIK detektora upadków, który ma zwiększyć niezależność osób starszych i poprawić...
2016-09-09
Zaawansowana technologia na rzecz zapobiegania upadkom osób starszych
Nowe zaawansowane technologicznie rozwiązania do wykrywania upadków i zapobiegania obrażeniom ciała umożliwią podmiotom świadczącym usługi zdrowotne skuteczne monitorowanie...
2016-09-09
Inteligentne i czułe systemy monitorowania zapewniające wsparcie osobom cierpiącym na demencję
Nowy, zdalny system zarządzania wieloma parametrami, który dostarcza adaptacyjne informacje zwrotne na temat osób z zaburzeniami funkcji poznawczych, może umożliwić pacjentom...
2016-09-09
Spersonalizowany, w pełni interaktywny i mobilny asystent pomagający w niezależnym życiu
W ramach finansowanego ze środków UE projektu ALFRED opracowano spersonalizowany system mobilnego asystenta dla osób starszych, który pomaga im w utrzymaniu niezależności,...
Silver Economy
Silver Economy
Study on the Silver Economy
Study on the Silver Economy
European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing
European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing
eHealth and Ageing
eHealth and Ageing
European innovation Partnership on Active and Healthy Ageing
European innovation Partnership on Active and Healthy Ageing

Related Results Packs

2016-06-02
Superkomputery: kamień węgielny europejskiej gospodarki opartej na przetwarzaniu danych
Europa jest aktualnie areną cyfrowej rewolucji ekonomicznej. Wysokowydajne systemy HPC umożliwiające przetwarzanie eksplodującej ilości danych są źródłem wielkich postępów i...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę