Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: konkretne rezultaty dzięki unijnym badaniom i innowacjom

Stale rosnąca liczba ataków cybernetycznych na urządzenia, systemy i sieci ICT, wraz z brakiem gwarancji prywatności danych i kontroli nad nią, są przyczyną niepokoju obywateli oraz przedstawicieli przemysłu i decydentów. Ambicją Unii Europejskiej jest bycie światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, który będzie w stanie zapewnić zaufanie, poufność oraz ochronę obywateli i przedsiębiorstw.
Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni: konkretne rezultaty dzięki unijnym badaniom i innowacjom
Dlatego wnioski Komisji dotyczące kolejnego wieloletniego budżetu UE, począwszy od 2021 roku, będą dotyczyć Europejskiego Centrum Badań Naukowych i Kompetencji w dziedzinie Cyberbezpieczeństwa wraz z siecią Krajowych Ośrodków Koordynacji. Ma to na celu wspieranie przemysłu i sektora publicznego w przyjmowaniu najnowocześniejszych rozwiązań dla bezpieczeństwa, które zostaną opracowane i zapoczątkowane w Europie.

Cyberbezpieczeństwo: wyzwania dla polityki i działania UE

Poprzez realizację siódmego programu ramowego (FP7) i projektów programu „Horyzont 2020” Unia koncentruje się na takich obszarach, jak: kryptografia, uwierzytelnianie cyfrowe i technologie poprawiające prywatność.

W okresie najbliższych dwóch lat UE zainwestuje blisko 1 mld EUR w projekty dotyczące cyberbezpieczeństwa i prywatności online, zarówno w ramach siódmego programu ramowego, jak i w ramach programu „Horyzont 2020”. Blisko połowa tych środków zostanie zainwestowana w ramach kontraktowego partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa na okres 2017-2020.

Eksponując innowacyjne unijne działania na rzecz badań

Niniejsza broszura research*eu Results Pack pokazuje niektóre z najbardziej obiecujących i udanych projektów, które zostały wsparte przez UE. Obejmuje ona działania podobne do innowacyjnych ram bezpieczeństwa i wytycznych dla przedsiębiorstw, technologie rozwiązywania problemów związanych ze zwiększoną współzależnością urządzeń i tworzeniem sieci, uwierzytelnianie, kryptografię, innowacyjne rozwiązania dla deweloperów oraz narzędzia kontroli prywatności.

Przedsiębiorstwa, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo, znajdą na stronie projektu MUSES funkcjonujący niezależnie od urządzenia system korporacyjny, który będzie szczególnie pomocny dla przedsiębiorstw przyjmujących politykę pracy „przynieś swoje własne urządzenie”. Tymczasem, projekt RASEN dostarcza przedsiębiorstwom narzędzi, które umożliwią im łączne przeprowadzenie oceny i testów stosowanych przez nie rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa. Natomiast projekt WITDOM ma pomóc w ustaleniu, czy rozwiązania chmurowe są bezpieczne, co jest możliwe dzięki opracowaniu nowych ram bezpieczeństwa i prywatności dla danych pochodzących z zewnętrznych źródeł w niezaufanym środowisku ICT.

Developerzy też znajdą coś dla siebie. Dzięki zestawowi umożliwiającemu im uwzględnienie bezpieczeństwa w toku projektowania nowych aplikacji mobilnych (ASPIRE) oraz narzędziom umożliwiającym wykrywanie słabych punktów w kodzie źródłowym (STANCE), tworzenie bezpiecznych aplikacji i oprogramowania będzie teraz znacznie łatwiejsze.

Wreszcie, co niemniej ważne, także użytkownicy końcowi odczują korzyści oferowane przez dwa główne trendy badawcze. Pierwszy trend ma za zadanie poszukiwanie łatwych i bezpiecznych metod uwierzytelniania. Na przykład projekt ABC4TRUST skupia się na łatwości użytkowania, zmniejszając potrzebę „wzmożonej identyfikacji”, a jednocześnie nie zagrażając bezpieczeństwu użytkownika. Z drugiej strony projekt FUTUREID przyspiesza nadejście epoki wielofunkcyjnych elektronicznych dowodów tożsamości.

Drugi trend wiąże się bezpośrednio ze wzmożonymi obawami dotyczącymi prywatności naszych działań online. Projekt PRIVACY FLAG dostarcza gotowego rozwiązania dla ochrony naszej prywatności, podczas gdy projekt OPERANDO idzie nawet dalej, oferując holistyczne rozwiązanie równoważące potrzeby dostawców usług internetowych, usług prywatności i użytkowników końcowych. Wreszcie, możemy się też przekonać, w jaki sposób projekt PQCRYPTO pracuje nad urzeczywistnieniem idei kryptografii postkwantowej, starając się uprzedzić jakąkolwiek wrogo nastawioną organizację lub osobę przed dotarciem do komputera kwantowego, umożliwiającego im włamanie się i pozyskanie wrażliwych, zaszyfrowanych danych.

Projekty te oczywiście stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej, jaką są badania prowadzone obecnie przez unijnych naukowców. UE postrzega cyberbezpieczeństwo jako kluczowy element swojej gospodarki cyfrowej, a wiele nowych projektów będzie w dalszym ciągu finansowanych w nadchodzących latach.
2018-05-30
Podejście oddolne do ochrony prywatności
Ostatnie wydarzenia rzuciły nieco światła na przepaść, która czasami dzieli użytkowników Internetu przestrzegających prywatności od przedsiębiorstw z sektora ICT, które chcą w pełni...
2018-05-30
Ramy bezpieczeństwa i prywatności w odniesieniu do outsourcowanych danych
Czy chmura jest bezpieczna? To pytanie pada w rozmowach użytkowników Internetu od czasu, gdy udostępniono pierwsze usługi w chmurze, i wciąż pozostaje bez odpowiedzi. Celem projektu...
2018-05-30
Całościowe rozwiązanie na rzecz uczciwego i przejrzystego wykorzystywania danych osobowych w Internecie
Wielu dostawców usług internetowych nadal nie udostępnia jasnych informacji na temat tego, w jaki sposób chronią dane osobowe uzyskane od użytkowników. W połączeniu z rosnącą...
2018-05-30
Stworzyć kryptografię post-kwantową, zanim będzie za późno
Globalny problem dotyczący nieuprawnionego gromadzenia zaszyfrowanych danych z myślą o złamaniu ich zabezpieczeń w przyszłości może stać się realnym zagrożeniem, kiedy duży komputer...
2018-01-16
Nowatorskie narzędzia zwiększające transparentność reklamy w Internecie
Liderzy rynkowi Google i Facebook są odpowiedzialni za jedną trzecią rozwoju reklamy w Internecie. Szybki rozwój reklamy w Internecie wiąże się z poważnymi zagrożeniami dla...
2017-11-16
Wizjonerskie rozwiązanie dotyczące prywatności danych online
W ramach finansowanego ze środków UE projektu VISION opracowano wizualną platformę prywatności mającą na celu ułatwienie podmiotom publicznym zapewnianie przejrzystych usług...
2016-10-28
Bezpłatne narzędzia WISER pomogą małym i dużym podmiotom w walce z zagrożeniami cybernetycznymi
Firmy i organizacje rządowe padają każdego dnia niezliczonym cyberatakom. Przeciwdziałanie tym zagrożeniom angażuje personel i zasoby i tylko największe organizacje są w stanie...
2016-10-21
Jak chronić systemy informacyjne przed niepożądanym dostępem
Badacze korzystający z dofinansowania UE opracowali roboczy zestaw narzędzi i metodologię do zapobiegania wtargnięciom do systemów poprzez zastosowanie podejścia opartego na nawigacji.
2016-10-21
Tworzenie bezpiecznych fundamentów dla internetu przyszłości w Europie
Badacze korzystający z dofinansowania UE rozwijają narzędzie do testowania zabezpieczeń, które pozwoli zwiększyć zaufanie Europejczyków do internetu usług.
2016-10-21
Bezpieczna platforma komunikacji dla aplikacji w inteligentnej sieci energetycznej
Metody wytwarzania i wykorzystywania energii wciąż ulegają zmianom, przez co często pojawiają się nowe zastosowania i aplikacje. Wszystkie takie aplikacje nadal funkcjonują jednak w...
2016-10-21
Zaawansowane podejście do określania odpowiedzialności dostawców usług chmurowych za bezpieczeństwo
Coraz więcej danych biznesowych i prywatnych jest przenoszonych do usług chmurowych, toteż niezmiernie istotna staje się kwestia zapewnienia bezpieczeństwa informacji i precyzyjnego...
2016-10-21
Nowe zabezpieczenie przed sprzętowymi końmi trojańskimi
Złośliwe programy, wirusy i inne zagrożenia cybernetyczne zwykle atakują oprogramowanie. Jednak równie — i coraz bardziej — niebezpieczne są konie trojańskie, które infekują i...
2016-10-21
Nowy zestaw narzędzi bezpieczeństwa dla oprogramowania poprawia wiarygodność istniejących procesów
Naukowcy z UE opracowali zestaw narzędzi do analizy kodu źródłowego umożliwiających weryfikację właściwości bezpieczeństwa aplikacji napisanych w językach C, C++ i Java.
2016-10-21
Połączone systemy ochrony dla większego bezpieczeństwa aplikacji na urządzenia mobilne
Smartfony, mimo że są wyposażone w najnowocześniejsze technologie, w dalszym ciągu pozostają w tyle za komputerami stacjonarnymi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Aplikacje i...
2016-10-21
Nowatorskie elektroniczne tożsamości oferują obywatelom dostęp do dużego zakresu usług, zarówno z sektora publicznego jak i prywatnego.
W ramach europejskiego projektu stworzono bezpieczną infrastrukturę tożsamości elektronicznej, która może być wykorzystywana na dużą skalę w całej UE, oferując wiele usług i...
2016-10-21
Bezproblemowa i bezpieczna praca na wielu urządzeniach
W ramach badań finansowanych przez UE opracowano i przetestowano nowy system bezpieczeństwa teleinformatycznego dla firm, zaprojektowany zgodnie z aktualnymi trendami pracy na wielu...
2016-10-21
Pionierskie, holistyczne podejście do bezpieczeństwa teleinformatycznego
Efektem projektu finansowanego przez UE było opracowanie zestawu narzędzi i metod pobieranych na komputer, które mają pomóc firmom i organizacjom w przyjęciu bardziej holistycznego...
2016-10-21
Nowatorska architektura bezpieczeństwa dla systemów wbudowanych będzie dostępna już wkrótce
Nowoczesne systemy komputerowe są oparte na systemach wbudowanych, zaprojektowanych do rozwiązywania bardzo konkretnych problemów. Jednocześnie koncepcja Internetu rzeczy oznacza,...
2016-10-21
Ochrona danych osobowych w bezpiecznym środowisku internetowym
W ramach pewnego unijnego projektu opracowano bezpieczne formy dostępu do usług online, wymagające jedynie minimalnej ilości danych osobowych. Ta technologia służąca wzmocnieniu...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę