Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie

UE zdecydowanie wspiera wzrost i rozwój zrównoważonej biogospodarki w Europie, której jednym z podstawowych założeń jest zwiększenie poziomu wykorzystania biomasy — substancji organicznych do produkcji chemikaliów, materiałów, energii, farmaceutyków oraz wielu innych zrównoważonych i innowacyjnych produktów. Przejście na stosowanie biomasy jest wspierane przez intensywne prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach programów PR7 i Horyzont 2020.
Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie
Zwiększenie poziomu produkcji i pozyskiwania biomasy może przynieść szereg korzyści gospodarce UE i całemu społeczeństwu. Zaliczają się do nich wkład w walkę UE ze skutkami zmiany klimatu, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności w Europie (i na świecie), zapewnienie elementów do wytwarzania nowych i zrównoważonych surowców, a także zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii w UE. Sektor uprawy i pozyskiwania biomasy przyniesienie również korzyści pod względem długoterminowego wzrostu gospodarczego UE i będzie kluczowym generatorem nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, co przyczyni się do rozwoju kwitnącej i dynamicznej biogospodarki.

Kluczową rolę w wykorzystaniu pełnego potencjału biomasy odegra sektor rolniczy. Komisja Europejska bada i wspiera obecnie wiele obiecujących możliwości, takich jak rozwój upraw przemysłowych zdolnych do wzrostu na marginalnych gruntach, nowe metody dywersyfikacji upraw, a także uprawa roślin wielofunkcyjnych (tj. dostarczających żywność i inne produkty).

W szerszym kontekście oczekuje się, że działania te zapewnią sektorowi rolnemu wiedzę i doświadczenie potrzebne do wspierania elastycznych i zasobooszczędnych strategii i rozwiązań w dziedzinie produkcji biomasy, które pozwolą na zwiększenie ilości wytwarzanej biomasy, ale bez niekorzystnego wpływu na cele w zakresie zrównoważonego rozwoju ani na lokalne ekosystemy.

Niniejszy pakiet CORDIS Results Pack omawia zatem finansowane ze środków UE projekty ukierunkowane na integrację nowych rozwiązań z dziedziny produkcji biomasy w szerszym kontekście europejskiej biogospodarki.

Wśród wybranych przedsięwzięć znalazły się projekt EUROPRUNING, w ramach którego opracowano w pełni innowacyjny łańcuch wartości "od ściętej gałązki do energii", oraz projekt ITAKA, którego zespół wykorzystał olej lnianki do zrównoważonego wytwarzania komercyjnego paliwa do silników odrzutowych, które może znaleźć zastosowanie również w innych sektorach poza przemysłem lotniczym. Zespół projektu GRASSMARGINS zidentyfikował trawy wieloletnie do uprawy na marginalnych gruntach nieuprawnych optymalnie nadające się do wytwarzania biomasy, a konsorcjum OPTIMA zajmowało się uprawą wysoko wydajnych wieloletnich traw mogących posłużyć jako źródło wielu nowych interesujących bioproduktów.
2017-01-13
Udoskonalona logistyka na rzecz europejskich upraw roślin bioenergetycznych
W ramach unijnego projektu prowadzone są prace nad usprawnieniem logistyki wykorzystania biomasy do produkcji energii, począwszy od jej pozyskania, poprzez transport, a skończywszy...
2017-01-13
Stworzenie ulepszonych odmian konopi
Naukowcy unijni tworzą nowe odmiany konopi, zdolne do zasilenia innowacyjnej biorafinerii konopi i służące jako przyjazna środowisku alternatywa dla bawełny.
2017-01-13
Sadzenie roślin wsparciem dla rynku biomateriałów
Naukowcy wspierani ze środków unijnych odkryli, że topola i rośliny tytoniu mogą służyć za wydajny surowiec do produkcji szerokiej gamy produktów biologicznych, w tym do produkcji...
2017-01-13
Nieograniczone możliwości innowacyjnego paliwa lotniczego produkcji europejskiej
Finansowany ze środków UE projekt ITAKA utorował drogę do opracowania ram dla łańcucha wartości komercyjnej produkcji biopaliwa do silników odrzutowych, co otwiera nowe ekscytujące...
2017-01-13
Odkrycie potencjału traw wieloletnich jako produktów biologicznych
Naukowcy wspierani ze środków unijnych wyhodowali trawy wieloletnie, dające duże plony i możliwe do uprawiania na gruntach rolnych niższej klasy. Posłużą one jako źródło nowych i...
2017-01-13
Sadzenie traw na nieużytkach – sposób na opłacalną uprawę roślin na biomasę
Naukowcy unijni, realizując projekt GRASSMARGINS, znaleźli najbardziej wydajne trawy wieloletnie, które można uprawiać na biomasę, wykorzystując do tego nieużytki rolne. Dzięki...
2017-01-13
Lepsze wykorzystanie trawy z gatunku miskanta
Celem finansowanego ze środków UE projektu OPTIMISC było zbadanie i udoskonalenie potencjału trawy z gatunku Miscanthus do produkcji biomasy. Dzięki szeroko zakrojonym testom...
2017-01-13
Nowatorski łańcuch wartości
Partnerom finansowanego ze środków UE projektu EUROPRUNING udało się wdrożyć prawdziwy łańcuch wartości "od ściętej gałązki do energii". Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowej...

Related Results Packs

2017-10-23
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych...
2016-10-28
Efektywne gospodarowanie zasobami: siła napędowa ekologicznego rozwoju Europy
Wstęp: pomimo przyjętych w Europie niezwykle ambitnych celów ekologicznych planowane jest jednocześnie generowanie 20% wzrostu z procesów przemysłowych do roku 2020. Realizacja tych...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę