Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie

Bezpieczeństwo transportu to ogromne wyzwanie społeczne dla Europy, gdzie liczba zgonów i poważnych urazów wciąż jest alarmująco wysoka. Od początku pierwszej dekady XXI w. liczba ofiar śmiertelnych na europejskich drogach została obniżona o 54% w skali roku, niemniej statystyki za rok 2015 wskazują na stagnację trendu spadkowego. W konsekwencji ochrona i bezpieczeństwo w odniesieniu do wszystkich rodzajów transportu są dla Komisji Europejskiej nadrzędnym priorytetem. Spójne portfolio działań badawczo-innowacyjnych finansowanych ze środków 7PR i programu „Horyzont 2020” jest kluczowym elementem dążeń do zapewnienia bezpieczeństwa każdego rodzaju transportu.
Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie
Ochrona i bezpieczeństwo mają pierwszorzędne znaczenie dla każdego systemu transportowego, bowiem podróżni oczekują, że transport będzie nie tylko efektywny, zrównoważony i opłacalny, ale także bezpieczny. Systemy transportowe muszą też być elastyczne, aby reagować na wyzwania społeczno-gospodarcze, zmieniające się potrzeby w zakresie mobilności, ważne osiągnięcia technologiczne, takie jak digitalizacja i automatyzacja, oraz na wynikające z nich potrzeby dostosowania ram prawno-regulacyjnych.

Biała księga w sprawie transportu Komisji Europejskiej wyznaczyła w 2011 r. wyraźne i ambitne cele z zakresu bezpieczeństwa: zmniejszenie o połowę ofiar wypadków drogowych w Europie do roku 2020 i osiągnięcie celu „wizji zero” braku ofiar śmiertelnych lub poważnych urazów w transporcie drogowym do roku 2050. Europa podejmuje obecnie konkretne działania, aby te cele osiągnąć, a nieodzowne w tym są nowoczesne prace badawczo-innowacyjne finansowane z programów UE.

Portfolio finansowanych projektów badawczo-innowacyjnych z dziedziny transportu, ujętych w tym wydaniu CORDIS Results Pack, obejmuje szeroki zakres zagadnień bezpieczeństwa, w szczególności: bezpieczniejsze pojazdy i jednostki pływające, w tym pojazdy podłączone do internetu i zautomatyzowane, oraz ich interakcje z kierującymi nimi ludźmi; inteligentna i odporna infrastruktura, projektowanie i analiza ukierunkowane na człowieka oraz niechronieni użytkownicy drogi, np. rowerzyści i piesi, którzy są obecnie najliczniej reprezentowanymi kategoriami w statystykach ofiar śmiertelnych i poważnych urazów. Obrazu dopełnia zestaw przekrojowych zagadnień, zawierający spostrzeżenia dotyczące wzajemnego inspirowania się różnych rodzajów transportu, wsparcia dla kształtowania polityki oraz współpracy międzynarodowej.

To wydanie CORDIS Results Pack naświetla finansowane ze środków UE innowacyjne projekty z konkretnymi osiągnięciami, w szczególności w obszarze transportu powierzchniowego: drogowy (pojazdy i niechronieni użytkownicy drogi), kolejowy i wodny. CORDIS Results Pack nt. bezpieczeństwa transportu będzie prezentować najważniejsze dokonania prowadzonych teraz i w przyszłości finansowanych projektów badawczo-innowacyjnych z dziedziny transportu.
2017-05-16
UDRIVE – czyli ty jedziesz, a my obserwujemy
Finansowani ze środków UE naukowcy przeprowadzili zakrojone na szeroką skalę badania jazdy naturalistycznej, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkownika drogi i przyczynić się do...
2017-05-15
Usuwanie przeszkód z drogi ku zautomatyzowanemu transportowi
Koncentrując się na zagadnieniach prawnych i technicznych dotyczących całej infrastruktury transportu drogowego, finansowani ze środków UE naukowcy dowiedli zasadności...
2017-05-15
Podążanie w odpowiednim kierunku na rzecz niechronionych użytkowników drogi
Po przeprowadzeniu oceny 10 innowacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu VRUITS ustalili, co najlepiej się sprawdza pod...
2017-05-15
Inteligentniejsza alternatywa wobec manekinów testowych
Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali przyjazne dla użytkownika narzędzia do rozmieszczania i personalizacji modeli ciała człowieka do wykorzystania przy projektowaniu...
2017-05-15
Zwiększanie odporności transportu morskiego, czerpiąc z doświadczeń aeronautyki
Finansowani ze środków UE naukowcy dowiedli, że metody wykorzystywane do radzenia sobie z czynnikiem ludzkim i zapewniania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w jednym rodzaju...
2017-05-15
Wyposażanie pojazdów w zautomatyzowane technologie
Finansowani ze środków UE naukowcy poczynili znaczące postępy w testowaniu zautomatyzowanych technologii, które mogłyby poprawić bezpieczeństwo samochodów i innych pojazdów...

Related Results Packs

2017-06-07
W drodze ku poprawie bezpieczeństwa lotniczego w Europie
Ogromny wzrost ruchu lotniczego w ostatnich 20 latach potwierdza niezmiennie kluczową rolę środków bezpieczeństwa. Unia Europejska dąży do uzyskania do 2050 roku statusu...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę