Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

W drodze ku poprawie bezpieczeństwa lotniczego w Europie

Ogromny wzrost ruchu lotniczego w ostatnich 20 latach potwierdza niezmiennie kluczową rolę środków bezpieczeństwa. Unia Europejska dąży do uzyskania do 2050 roku statusu najbezpieczniejszej przestrzeni powietrznej na świecie. W obrębie lotów komercyjnych założonym celem jest ograniczenie liczby wypadków do częstotliwości nieprzekraczającej jeden na dziesięć milionów lotów, a w branży lotów niehandlowych – o 80% w porównaniu z rokiem 2000. Do realizacji założonej strategii niezbędne są jednak badania naukowe oraz innowacje. Dlatego też niniejszy pakiet Results Pack opisuje sześć finansowanych z funduszy unijnych projektów, które wytyczają drogę prowadzącą do obranych celów.
W drodze ku poprawie bezpieczeństwa lotniczego w Europie
Podróże powietrzne odbywają się w rzeczy samej z wykorzystaniem najbezpieczniejszych środków transportu, a Europa może poszczycić się doskonałymi wynikami w tej dziedzinie. Jednak biorąc pod uwagę ciągły wzrost natężenia ruchu lotniczego oraz fakt, że w Europie działalność prowadzi około 150 linii lotniczych, nie trudno zauważyć, że niebo nad naszymi głowami staje się coraz bardziej zatłoczone. W rezultacie Komisja Europejska powzięła sobie za cel zagwarantowanie rozwoju i procesu wdrażania nowych technologii, które pozwolą maksymalnie zmniejszyć prawdopodobieństwo wypadków lotniczych i liczbę ich ofiar. Doskonałym dowodem na to jest raport „Flightpath 2050 – Europe's Vision for Aviation” (Trasa 2050 – Europejska wizja lotnictwa) będący częścią unijnej strategii w dziedzinie lotnictwa z 2015 roku.

Istnieje kilka kluczowych obszarów, na których koncentrują się finansowane ze środków UE inicjatywy w zakresie badań i innowacji. Wśród nich można wyróżnić różne aspekty procesu projektowania, produkcji i eksploatacji statków powietrznych oraz wykorzystywanej przez nie infrastruktury; ograniczanie zagrożeń związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i innych niebezpieczeństw wynikających ze środowiska naturalnego; a także ograniczanie wpływu czynników ludzkich i błędów człowieka na bezpieczeństwo czynne i bierne. Inteligentne i zintegrowane systemy transportowe oraz systemy łączności również mogą dostarczyć szeregu przydatnych narzędzi pozwalających zwiększyć poziom bezpieczeństwa lotniczego.

Co więcej, nie tylko Europa stoi przed wyzwaniem utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa w powietrzu – podejmowane działania mają charakter globalny. Dlatego też współpraca międzynarodowa jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa całej sieci i opracowania uzgodnionych na szczeblu światowym zasad i norm. Także one przyciągają uwagę unijnych badaczy, stanowiąc uzupełnienie i wyznaczając zasadnicze ramy dla fascynujących rozwiązań technologicznych promowanych przez europejskich naukowców i przemysł.

Niniejszy pakiet CORDIS Results Pack koncentruje się na sześciu finansowanych z funduszy unijnych projektach, których uczestnicy poruszyli niebo i ziemię, aby dostarczyć konkretnych, przełomowych rozwiązań pozwalających zwiększyć bezpieczeństwo lotnicze w Europie. Ich osiągnięcia przyczynią sią także do dalszego umocnienia wiodącej pozycji europejskiego przemysłu lotniczego pod względem konkurencyjności oraz oferty najlepszych produktów i usług. Europejski transport powietrzny może poszczycić się długą tradycją innowacyjności i globalnej współpracy, które pozostaną ważnymi czynnikami jego sukcesu w przyszłości. Zależność ta ma szczególne znaczenie w dwudziestym pierwszym wieku, gdy musimy osiągać więcej i szybciej przy ograniczonej ilości zasobów gospodarczych.
2018-11-19
Urzeczywistnienie koncepcji kompozytowych samolotów elektrycznych
Naukowcy zatrudnieni w ramach finansowanego przez UE projektu EPICEA usiłują opracować narzędzia komputerowe, które pomogą producentom samolotów lepiej zrozumieć elektromagnetyczne...
2018-11-19
Koordynacja badań nad bezpieczeństwem lotniczym w całej UE
Finansowany przez UE projekt Future Sky Safety ma na celu zapewnienie jeszcze większego nacisku na bezpieczeństwo w całej branży lotniczej poprzez koordynowanie badań i innowacji...
2017-06-07
Istotny krok w kierunku precyzyjnej symulacji oblodzenia
Z myślą o konstruktorach silników lotniczych naukowcy uczestniczący w finansowanym z funduszy unijnych projekcie STORM stworzyli rozbudowaną bazę danych z zakresu właściwości...
2017-06-07
Nowa koncepcja kokpitu oparta na współpracy człowieka z maszyną
Korzystający z dotacji unijnych, badacze opracowali nową koncepcję kokpitu, która pomoże pilotom wybrać właściwy poziom automatyzacji dla określonych warunków lotu.
2017-06-07
Ocena skuteczności europejskich projektów badawczych z dziedziny bezpieczeństwa lotniczego
Czy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego Europa finansuje badania, które przybliżą ją do realizacji celów założonych w strategii Trasa 2050? To pytanie zadali sobie naukowcy...
2017-06-07
W drodze ku bezpiecznym układom paliwowym nowej generacji
Naukowcy uczestniczący w finansowanym ze środków UE projekcie SAFUEL opracowują, testują i poddają kontroli nowy, bezpieczniejszy układ paliwowy zaprojektowany z myślą...
2017-06-07
Technologie odladzania skrzydeł dla większego bezpieczeństwa lotu
Europejscy i japońscy naukowcy opracowali i przetestowali nowe technologie odladzania, których zadaniem jest ochrona skrzydeł samolotów. Wyniki inicjatywy JEDI ACE umożliwiły...
2015-09-21
Nowe technologie wykrywania oblodzenia na dużych wysokościach
Finansowani z funduszy unijnych naukowcy opracowali trzypoziomową technologię sensoryczną, która pozwala na wykrywanie niebezpiecznych warunków sprzyjających powstawaniu oblodzenia...

Related Results Packs

2017-05-16
Na drodze do bezpieczniejszego transportu powierzchniowego w Europie
Bezpieczeństwo transportu to ogromne wyzwanie społeczne dla Europy, gdzie liczba zgonów i poważnych urazów wciąż jest alarmująco wysoka. Od początku pierwszej dekady XXI w. liczba...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę