Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie

Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora rolno-spożywczego. W związku z tym UE wspiera najnowsze badania i innowacje, w wyniku których opracowano wiele ekscytujących rozwiązań, które pozwolą w pełni wykorzystać wszystkie możliwości, jakie niesie ze sobą rewolucja w rolnictwie XXI wieku.
Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie
Rolnictwo precyzyjne może przyczynić się do osiągnięcia szerszego celu, jakim jest sprostanie rosnącemu popytowi na żywność, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju w zakresie produkcji podstawowej w oparciu o bardziej precyzyjne i zasobooszczędne zarządzanie produkcją – krótko mówiąc pozwoli „produkować więcej za mniej”. W ramach rewolucji w zakresie cyfryzacji rozwój technologii skupił się, na przykład, na rozwiązaniach dających możliwość przetwarzania ogromnych ilości danych (Big Data) oraz „Internecie rzeczy”, co również otworzyło wiele drzwi dla rozwoju technik w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

Biorąc pod uwagę, że obecnie 70 do 80% wyposażenia rolniczego zawiera komponenty systemów rolnictwa precyzyjnego, technologie rolnictwa precyzyjnego biorą udział we wszystkich czterech etapach wzrostu upraw (przygotowanie gleby, siew, zarządzanie uprawami i zbiory). Jednakże skorzystały na tym nie tylko uprawy i sadownictwo – rolnicy zajmujący się hodowlą zwierząt gospodarskich również czerpią korzyści ze stosowania technologii rolnictwa precyzyjnego.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe

Komisja Europejska bardzo chętnie wspiera rozwój technik rolnictwa precyzyjnego, dofinansowując nowe inwestycje w ramach programów FP7 i Horizon 2020. Celem tych inwestycji jest nie tylko zagwarantowanie rolnikom możliwości zredukowania kosztów bez zmniejszania produkcji, ale również zaoferowanie możliwości znacznego zwiększenia wydajności, w ten sposób dodatkowo stymulując wzrost lokalnych gospodarek.

Wraz z korzyściami ekonomicznymi rolnictwo precyzyjne oferuje również znaczne korzyści dla środowiska. Oczekuje się, że zapewni długoterminowy zrównoważony rozwój europejskiego sektora rolno-spożywczego, a w szczególności zredukuje ilość agrochemikaliów, takich jak pestycydy, stosowanych w sektorze. Wspomniane korzyści wpisują się również w szersze ambicje UE w zakresie ochrony środowiska, obejmujące między innymi cele przedstawione w Paryskim porozumieniu klimatycznym.

Prezentacja innowacyjnych badań UE

Pakiet wyników CORDIS przedstawia 17 finansowanych przez UE projektów, które stoją na czele rewolucji w rolnictwie precyzyjnym.

Kilka zaprezentowanych inicjatyw, takich jak ECHORD PLUS PLUS (poprzez dedykowane podprojekty GAROTICS and MARS), SWEEPER oraz VINEROBOT, skupiało się na opracowaniu zaawansowanych rozwiązań z zakresu robotyki, które zostaną bezpośrednio wykorzystane na polach i w szklarniach, zwiększając wydajność i redukując czasochłonność ocen i zbiorów upraw.

Inne projekty koncentrowały się na opracowywaniu nowoczesnych systemów czujników, które byłyby w stanie monitorować i analizować dane rolnicze. Na szczególną uwagę zasługuje projekt FIGARO, w ramach którego opracowano kompleksowy zestaw czujników, które w znaczący sposób usprawniają zarządzanie nawadnianiem upraw zużywających dużo wody, a także projekt SYMPHONY, w wyniku którego stworzono system wczesnego ostrzegania, który szybko wykrywa obecność toksyn w mleku, dzięki czemu może stać się ogromnym wsparciem dla producentów mleka.

Głównym celem innej grupy projektów było opracowanie innowacyjnych aplikacji i otwartych platform ICT, których celem jest doradzanie, informowanie i wspieranie rolników, jak również zachęcanie użytkowników do aktywnej współpracy. Tego typu otwartą platformę, wykorzystującą moc nowoczesnych smartfonów i ekonomię aplikacji, zrealizowano w ramach projektu AGROIT. Tymczasem w ramach projektu FOODIE powstała platforma pracująca w chmurze, której zadaniem jest przechowywanie przestrzennych i nieprzestrzennych danych rolniczych, podczas gdy w wyniku projektu AUDITOR stworzono naziemny system wspomagający GNSS, za pośrednictwem którego rolnicy mogą korzystać z wysoce wydajnych i efektywnych kosztowo usług i aplikacji.

2018: dodaliśmy nowe projekty

Zaktualizowaliśmy wyniki, dodając do nich cztery nowe projekty, które nie były na wystarczająco zaawansowanym etapie realizacji w momencie publikacji pierwszego wydania w 2017 r. Jednym z dodanych projektów jest sieć 4D4F, dzięki której udało się pomóc hodowcom bydła mlecznego opierać decyzje związane z zarządzaniem na danych, takich jak dane gromadzone przez czujniki, co skutkuje opracowywaniem najlepszych praktyk dla bardziej zrównoważonego chowu bydła mlecznego. Podczas realizacji projektu IoF2020 opracowano nowe rozwiązania, żeby lepiej zintegrować technologie „Internetu rzeczy” (IoT) z procesami w rolnictwie, a platforma stworzona w ramach projektu RECAP stanowi magazyn danych, które można wykorzystać, by pomóc rolnikom przestrzegać zasad WPR odnoszących się do ich gospodarstw. Ostatni dodany projekt dotyczy sieci Smart-AKIS, która prezentuje rolnikom, doradcom, badaczom, przedsiębiorcom, brokerom innowacji oraz innym zainteresowanym stronom szczegółowe informacje na temat nowych owoców rozwoju technologicznego dla inteligentnego rolnictwa.
2018-11-21
Od innowacyjnego pomysłu do praktycznego zastosowania: wykorzystanie inteligentnych technologii uprawy roli w rolnictwie
Wspierana przez UE sieć tematyczna Smart-AKIS prezentuje rolnikom, doradcom, badaczom, przedsiębiorcom, brokerom innowacji oraz innym zainteresowanym stronom nowe owoce rozwoju...
2018-11-21
Ułatwienie przestrzegania zasad wspólnej polityki rolnej
Unijna wspólna polityka rolna (WPR) ma na celu wspieranie rolników przy jednoczesnym zadbaniu o zrównoważone korzystanie z zasobów. Ukształtowała ona rolnictwo w UE. Jej zakres,...
2018-11-21
Internet rzeczy odgrywa kluczową rolę w rolnictwie precyzyjnym
Wykorzystanie technologii Internetu rzeczy skutkuje nie tylko bardziej zrównoważonym wykorzystaniem zasobów, a tym samym tańszymi i bardziej ekologicznymi procesami, ale też...
2018-11-21
Udostępnianie danych i doświadczeń w celu wspierania zrównoważonego chowu bydła mlecznego
W przypadku sieci gospodarstw 4D4F dzielenie się technicznym know-how zaowocowało już poprawą dobrobytu i wzrostem zysków. Może też zwiększyć wydajność produkcji wyrobów spożywczych...
2017-09-01
Budowanie nowoczesnego gospodarstwa przyszłości
Aby zapewnić konkurencyjność europejskiego rolnictwa, uczestnicy finansowanego z funduszy UE projektu ICT-AGRI 2 zdecydowali się zachęcić sektor rolniczy do zwiększenia stopnia...
2017-09-01
Innowacyjne aplikacje FIWARE zapewniają bardziej produktywną uprawę
Finansowany ze środków UE projekt FRACTALS dostarczył 46 małym i średnim przedsiębiorstwom 5,52 miliona euro na stworzenie portfolio przełomowych aplikacji FIWARE dla sektora...
2017-09-01
Nieograniczony dostęp do danych pchnie rolnictwo na nowy poziom
Aby pomóc europejskim rolnikom lepiej wykorzystywać dane i zarządzać nimi, uczestnicy finansowanego przez UE projektu FOODIE opracowali platformę w chmurze obsługującą przestrzenne...
2017-09-01
Technologie GNSS wspomagające rolnictwo precyzyjne w całej Europie
Badacze uczestniczący w finansowanym z funduszy UE projekcie AUDITOR opracowali system rozszerzeń naziemnych GNSS dostarczający wysoko wydajne i tanie usługi i aplikacje europejskim...
2017-09-01
Wykorzystanie reflektometrii GNSS do tworzenia map wilgotności gleby
Unijni badacze opracowali lekki system powietrzny do pomiaru poziomu wilgotności gleby na podstawie sygnałów satelitarnych. System ten pozwoli rolnikom zmniejszyć zużycie wody...
2017-09-01
Otwarte standardy zwiększają jakość i efektywność upraw
W ramach finansowanego ze środków UE projektu AGROIT wdrożono bazującą na otwartych standardach platformę otwartą, która znacząco ułatwi prowadzenie wysokiej jakości, wydajnej...
2017-09-01
Nowe, innowacyjne aplikacje mobilne wspierają inteligentne rolnictwo
Finansowany z funduszy unijnych projekt SMARTAGRIFOOD2 umożliwił realizację innowacyjnych pomysłów z dziedziny inteligentnego rolnictwa, oferując przedsiębiorcom wsparcie...
2017-09-01
Skuteczniejsze wykrywanie toksyn w mleku już w gospodarstwie pozwala zmniejszyć ilość odpadów
Unijni naukowcy opracowali zestaw do szybkiego wykrywania toksyn w mleku, eliminując tym samym konieczność przeprowadzania kosztowych i czasochłonnych badań laboratoryjnych poza...
2017-09-01
Zautomatyzowane urządzenie do zbioru papryki coraz bliżej komercjalizacji
Finansowany z funduszy unijnych projekt SWEEPER umożliwił znaczne postępy w dziedzinie zautomatyzowanych technologii służących do zbioru papryki, obejmując przy tym cały łańcuch...
2017-09-01
Bardziej inteligentny i precyzyjny system nawadniania
Aby promować zrównoważone rolnictwo, finansowani przez UE badacze uczestniczący w projekcie FIGARO opracowali innowacyjną, najnowocześniejszą platformę do nawadniania umożliwiającą...
2017-09-01
Dzięki rozwiązaniom z zakresu robotyki nadchodzi rewolucja w rolnictwie precyzyjnym
Dwa pionierskie projekty pilotażowe wykazały, w jaki sposób zautomatyzowane rolnictwo precyzyjne może zredukować koszty produkcji ciężkich maszyn, a także ich wpływ na środowisko,...
2017-08-09
Mobilny robot monitorujący wzrost winogron
Dobre wino potrzebuje czasu – tak samo jak dobre winogrona potrzebują ciągłej uwagi i niezawodnych narzędzi do oceny ich stanu. Zauważając brak przekonującej alternatywy dla...
2017-04-11
Szpieg w oborze zapewnia wsparcie hodowcom
Rosnący apetyt na mięso na arenie międzynarodowej sprawił, że współczesne gospodarstwa osiągają rozmiary większe niż kiedykolwiek wcześniej. Automatyczny całodobowy system nadzoru...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę