Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem

Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki szybkiemu rozwojowi mapowania genomów, robotyki i analizy chemicznej. To, co do tej pory wiemy i rozumiemy, to istotny wpływ mikrobiomu na nasze zdrowie i produkowane przez nas pożywienie, na rośliny i zwierzęta oraz ekosystemy ogólnie. Odkrycie ich złożoności niesie ze sobą ogromny potencjał dla innowacyjnych rozwiązań i może stać się istotnym czynnikiem, który zmieni zasady gry i sposób, w jaki zarządzamy zasobami naszej planety, aby pozyskiwać pożywienie i poprawiać stan naszego zdrowia.
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Ludzki mikrobiom składa się ze społeczności symbiotycznych, komensalnych i patogenicznych bakterii, jak również grzybów i wirusów. Mikrobiom ludzkiego organizmu obejmuje 100 razy więcej genów, a tylko w samych jelitach obecne jest ponad 1000 gatunków. Społeczności mikrobiomów znajdują się w każdej części naszego ciała - w oczach, jamie ustnej i płucach, a także w skórze, genitaliach i jelitach.

Wpływ na stan zdrowia i samopoczucie

Niektóre z tych mikroorganizmów nie wywierają wpływu na ich nosicieli, podczas gdy inne, takie jak bakterie symbiotyczne, oferują obopólnie korzystną relację, na przykład poprzez rozkładanie pożywienia. W ludzkim ciele znajdują się również patogeny w formie wywołujących choroby, oportunistycznych mikroorganizmów, jednak obecne są w mniejszej ilości.

Obecnie nie rozumiemy znaczenia mikrobiomu ludzkich jelit, jednakże wiadome jest, że wpływa na zdolność organizmu człowieka do wydobywania energii z pożywienia i funkcjonowanie mózgu. Z tego względu poszerzenie wiedzy o mikrobiomie jelit może przyczynić się do rozwoju interwencji dietetycznych i nowych sposobów leczenia zarówno chorób chronicznych i ostrych.

Jednak mikrobiomy są cechą nie tylko ludzkiego organizmu, są obecne również u zwierząt gospodarczych, w roślinach, glebie i w oceanach. Wszystkie one oddziałują na siebie w skomplikowane sposoby, które nauka dopiero zaczęła poznawać. W związku z tym mikrobiomy stanowią nowy ogromny obszar badań, którego odkrywanie może wywołać prawdziwą rewolucję w żywności i odżywianiu się.

Prezentacja przełomowych badań UE

Poprzez programy ramowe FP7 i Horizon 2020 UE wykorzystała wyjątkową okazję do wspierania ambitnych, nowoczesnych projektów naukowych, stając się prawdziwym światowym liderem w dziedzinie badań nad mikrobiomami.

Pakiet Wyników CORDIS przedstawia 13 finansowanych ze środków UE projektów, których celem jest rozwój badań nad mikrobiomami. Inicjatywy, takie jak FIBEBIOTICS zbadały sposób, w jaki błonnik pokarmowy zwiększa odporność naszych organizmów na patogeny. Ponadto w ramach projektu SYSBIOFUN zbadano reakcje odpornościowe ludzkiego organizmu przeciwko grzybom, podczas gdy projekt FUNMETA badał interakcje pomiędzy nosicielem i grzybem, skupiając się na szlakach metabolicznych.

W ramach projektu NUTRITECH wykorzystano najnowsze technologie, aby określić rolę fenotypowych biomarkerów elastyczności w ocenie zdrowia u ludzi. Poprzez identyfikację biomarkerów efektywności karmienia w hodowli bydła, w ramach projektu MARKEFFICIENCY udało się zwiększyć produkcję paszy dla zwierząt spożywających dużą ilość pokarmu.

W międzyczasie w ramach projektów MUTFLYGUTBACT i AMIABLE wykorzystano modele owadów i ssaków, a dokładnie muszek owocówek, mrówek i myszy. Pierwszemu z projektów udało się zidentyfikować szczep bakteryjny, który może zostać wykorzystany w probiotykach. Drugi projekt zwiększył wiedzę naukową o interakcjach zachodzących pomiędzy nosicielem i bakterią symbiotyczną, która może zostać wykorzystana do stworzenia przyjaznych środowisku środków do zwalczania szkodników.

W końcu, oceany stanowią największy, spójny ekosystem na Ziemi. Mając to na względzie w ramach projektu MACUMBA wyodrębniono i wyhodowano morskie organizmy drobnoustrojowe, aby zrozumieć ich rolę w biomie oceanu. Ponadto w ramach projektu PHARMASEA zbadano genomy drobnoustrojów pochodzących ze środowisk głębin oceanów, w których panują skrajne warunki, szukając związków bioaktywne, które mogłyby zostać użyte do leczenie infekcji i chorób.
2017-10-12
Odkrycia biologiczne w morzach na dużych głębokościach w poszukiwaniu nowych środków leczniczych
Pomimo, że kryją potężny potencjał unikalnych związków chemicznych, światowe zasoby oceaniczne pozostają niewystarczająco przebadane. Finansowany z funduszy unijnych projekt...
2017-10-12
Peptydy właściwe dla symbiozy – obosieczny miecz w służbie ludzkości
W związku ze stałym wzrostem populacji Ziemi naukowcy muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem żywnościowym oraz coraz większą lekoopornością bakterii. Unijni...
2017-10-06
Hodowla niehodowanych dotąd mikroorganizmów morskich dzięki innowacyjnej biotechnologii
Mikroorganizmy odpowiadają za właściwe funkcjonowanie ziemskich ekosystemów i mogą zaoferować nam bezgraniczne możliwości rozwoju nowych antybiotyków i alternatywnych źródeł...
2017-10-06
Analiza wpływu mikroorganizmów na raka jelita grubego
Naukowcy finansowani przez UE zastosowali nowe metody analityczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób drobnoustroje znajdujące się w jamie ustnej i jelitach mogą wpływać na rozwój...
2017-10-06
Innowacje dla bardziej efektywnej i przyjaznej środowisku hodowli świń i drobiu
Sektory produkcji trzody chlewnej i brojlerów w znaczący sposób wpływają na gospodarkę Europy, a jednym z podstawowych sposobów na zapewnienie im zrównoważonego rozwoju jest poprawa...
2017-10-06
Zrozumienie odpowiedzi immunologicznej człowieka
Naukowcy biorący udział w finansowanym ze środków unijnych projekcie SYSBIOFUN przygotowali opis czynników mających wpływ na naszą odpowiedź immunologiczną na infekcje grzybicze...
2017-10-06
Bardziej precyzyjne biomarkery stanu zdrowia i odżywienia
Pomiary elastyczności fenotypowej – czyli występujących u ludzi nagłych zmian fenotypu w celu dostosowania się do zmieniającego się środowiska – mogą stanowić istotne narzędzie...
2017-10-06
Wykorzystanie potencjału drobnoustrojów w walce z niedożywieniem
Przełomowe rezultaty projektu finansowanego przez UE mogą wkrótce przyczynić się do opracowania probiotyków przeciwdziałających niedożywieniu i wzmocnienia naukowo udowodnionych...
2017-10-06
Błonniki pokarmowe wspomagające układ odpornościowy
Zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za zdrowotny wpływ składników żywności na organizm ma kluczowe znaczenie dla wytwarzania wysoce skutecznych produktów. Finansowani przez UE...
2017-10-06
Znacznik efektywnej produkcji bydła
Poprzez określenie biomarkerów dotyczących wydajności paszy w hodowli bydła karmionego dietą wysokopaszową naukowcy finansowani przez UE zrobili znaczący krok w kierunku osiągnięcia...
2017-10-06
Mikrobiom człowieka: uskutecznianie reakcji układu odpornościowego na zakażenia grzybicze
Od dawna wiadomo, że flora fizjologiczna człowieka wpływa na jego zdrowie i podatność na choroby. W ramach jednego z europejskich projektów dowiedziono, że interakcje pomiędzy...
2017-10-06
Niebezpieczeństwa wykorzystywania ścieków do celów rolnictwa miejskiego
Naukowcy uczestniczący w finansowanym z funduszy unijnych projekcie ARBUATEM podnoszą świadomość niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem ścieków do celów rolnictwa miejskiego...
2017-10-06
Zrozumienie roli symbiontów bakteryjnych w społecznościach mrówek
Aby zgłębić wiedzę na temat wpływu symbiontów bakteryjnych na ewolucję społeczną mrówek, naukowcy uczestniczący w finansowanym z funduszy unijnych projekcie AMIABLE przeprowadzili...

Related Results Packs

2018-06-26
Organoidy: miniaturowe narządy wykorzystywane do badań nad chorobami i nowymi lekami
Wytwarzanie miniaturowych wersji narządów w probówce może brzmieć jak science fiction, ale dzięki postępowi w technologii komórek macierzystych i bioinżynierii naukowcy mogą teraz...
2018-06-01
FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania
Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak...
2017-10-23
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych...
2017-10-20
Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje
Ludzkie społeczeństwo korzysta z mórz i oceanów w kontekście szerokiej gamy produktów i usług. Akweny te nie tylko są dla nas źródłem żywności i energii, lecz także ułatwiają...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę