Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym

Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych materiałów w drodze ambitnych, opartych na współpracy badań mających na celu ich upowszechnienie, co pomoże zmienić oblicze europejskiego przemysłu tworzyw sztucznych w nadchodzących latach.
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Tworzywa sztuczne zdominowały nasze codzienne życie – można je spotkać w niemal każdym środowisku stworzonym przez człowieka. Stały się materiałem odzieżowym, występują w naszych domach i miejscach pracy oraz wchodzą w skład niemal wszystkich dóbr konsumpcyjnych, z których wymienić można choćby zabawki, telewizory, smartfony czy komputery. W dwudziestym wieku tworzywa sztuczne zyskały miano materiałów niezbędnych nowoczesnej cywilizacji, którą to pozycję dzierżą po dziś dzień.

Wyzwania polityczne i działania UE

Niestety, z perspektywy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju tworzywa sztuczne stają się kwestią coraz bardziej problematyczną. Szacuje się, że do 2050 roku ilość plastiku w światowych oceanach może przewyższyć łączną masę żyjących w nich ryb, a produkcja tworzyw sztucznych znacznie zwiększy swój udział w globalnym zużyciu ropy naftowej i emisji gazów cieplarnianych. Obecny system produkcji tworzyw sztucznych ma charakter głównie liniowy i w dużym stopniu polega na zasobach nieodnawialnych w postaci surowców kopalnych. Co więcej, cechuje go niski poziom wtórnego wykorzystania i recyklingu oraz wysoki poziom emisji do środowiska naturalnego.

Wdrażając plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, UE wspiera proces przekształcania europejskiej gospodarki w gospodarkę obiegową, która zwiększy konkurencyjność, pobudzi zrównoważony rozwój gospodarczy oraz doprowadzi do powstania nowych miejsc pracy. Stanowiąc główne źródło rozwoju i zatrudnienia, europejska branża tworzyw sztucznych również musi poddać się tej transformacji. Właśnie dlatego przed końcem 2017 roku Komisja Europejska ma przyjąć dla tego sektora nową strategię w ramach wspomnianego planu działania.

Nowa, lecz szybko rozwijająca się branża

Biotworzywa mogą odegrać ważną rolę w procesie wdrażania planowanych zmian. Obejmując całą rodzinę materiałów o różnych właściwościach i zastosowaniach, biotworzywa mogą być wytwarzane z zasobów odnawialnych, włączając w to rośliny uprawne czy drewno, a także ze strumieni odpadów, takich jak pozostałości z przetwórstwa spożywczego.

Wraz z pojawianiem się bardziej zaawansowanych materiałów, zastosowań i produktów globalny rynek już teraz odnotowuje wzrost na poziomie 20–100% rocznie. Eksperci oczekują, że do 2021 roku Europa będzie mogła się poszczycić jedną czwartą globalnej zdolności produkcyjnej w sektorze biotworzyw.

Wsparcie dla europejskich inicjatyw badawczych

Niniejszy pakiet CORDIS Results Pack przedstawia wyniki ośmiu innowacyjnych projektów, które otrzymały wsparcie finansowe z Siódmego Programu Ramowego (7PR) UE i wniosły istotny wkład w rozwój tej fascynującej i potencjalnie rewolucyjnej branży.

W pakiecie prezentujemy między innymi projekt BIOREFINE-2G, w ramach którego opracowano atrakcyjne z komercyjnego punktu widzenia procesy umożliwiające wydajne przetwarzanie odpadów z biorafinerii. Uzyskane w ten sposób substancje mogą być wykorzystywane jako prekursory biopolimerów, w tym polimerów biodegradowalnych. Z kolei owocem projektu BRIGIT były nowe, dopasowane do potrzeb biopolimery produkowane z odpadów bogatych w cukry lignocelulozowe i przeznaczone do bardzo wymagających zastosowań ogniochronnych, a naukowcy uczestniczący w inicjatywie SYNPOL wsparli rozwój zrównoważonej produkcji nowych polimerów z dostępnych surowców. Warto też wspomnieć o projekcie EUROPHA, którego celem było ograniczenie kosztów produkcji biopolimeru PHA i rozszerzenie zakresu jego zastosowań jako biotworzywa do wyrobu w pełni kompostowalnych opakowań żywnościowych.

Poprzez te – i inne – projekty, które są obecnie realizowane w ramach programu Horyzont 2020 kontynuującego idee 7PR, Europa dąży do umocnienia swojej pozycji światowego lidera w zakresie produkcji i innowacji biotworzyw, pragnąc uczynić z nich w pełni zrównoważone materiały na miarę dwudziestego pierwszego wieku.
2017-10-20
Droga do wprowadzenia na rynek chemicznych elementów budulcowych pochodzenia biologicznego
Dążenia UE do przejścia z gospodarki opartej na paliwach kopalnych do gospodarki ekologicznej wydają się niezachwiane. Przeprowadzone w ramach projektu BIO-QED działania...
2017-10-18
Od masy celulozowej produktu ubocznego do biopolimerów o wysokiej wydajności
Produkcja masy celulozowej niewątpliwie wiąże się z powstawanie produktów ubocznych. Pośród nich są lignosulfoniany, które posiadają szeroką gamę zastosowań, ale również cukry,...
2017-10-18
Czy mikroalgi są surowcem przyszłości?
Finansowany ze środków UE projekt SPLASH udowodnił, że mikroalgi są surowcem, który może zostać wykorzystany do zrównoważonej produkcji materiałów na chemikalia i tworzywa sztuczne....
2017-10-18
Badania w celu osiągnięcia bardziej zrównoważonej produkcji opakowań żywnościowych
Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu EUROPHA opracowali w 100% naturalne i biodegradowalne formuły biologicznych tworzyw sztucznych na opakowania żywnościowe.
2017-10-18
Tworzenie rynku dla surowego glicerolu
Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu GRAIL opracowują nowe technologie i sposoby wykorzystania surowego glicerolu - produktu ubocznego, powstającego w trakcie produkcji...
2017-10-18
Udoskonalanie biotechnologicznej produkcji chitozanów
Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu NANO3BIO wykorzystują specjalnie zoptymalizowane grzyby, bakterie i algi do produkcji przyjaznych dla środowiska chitozanów, które...
2017-10-18
Tworzenie biologicznych tworzyw sztucznych ze strumieni odpadów
Finansowani ze środków UE naukowcy wykorzystali bioodpady, odpady rolnicze i inne bogate w węgiel strumienie odpadów, aby opracować konkurencyjne cenowo biologiczne tworzywa...
2017-10-18
Nowatorskie biopolimery ze strumieni odpadów z biorafinerii
Głównym zadaniem biorafinerii drugiej generacji jest tworzenie wartości z odpadów. Wobec tego idealny zakład powinien w pełni wykorzystywać otrzymywane odpady. Mając to na uwadze, w...
2016-06-13
Przyspieszenie produkcji ekologicznych tworzyw sztucznych
Naukowcy z UE pracują obecnie nad sposobami przyspieszenia przyjaznej dla środowiska i wydajnej energetycznie produkcji biologicznych polimerów, tak aby stały się one opłacalne...

Related Results Packs

2018-06-01
FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania
Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak...
2017-10-20
Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje
Ludzkie społeczeństwo korzysta z mórz i oceanów w kontekście szerokiej gamy produktów i usług. Akweny te nie tylko są dla nas źródłem żywności i energii, lecz także ułatwiają...
2017-10-16
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki...
2017-01-16
Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie
UE zdecydowanie wspiera wzrost i rozwój zrównoważonej biogospodarki w Europie, której jednym z podstawowych założeń jest zwiększenie poziomu wykorzystania biomasy — substancji...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę