Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój umiejętności sektora budowlanego w celu realizacji europejskich celów energetycznych

Dzięki inicjatywie BUILD UP Skills UE zamierza wyposażyć nowe pokolenie pracowników sektora budowlanego – od robotników fizycznych po projektantów i kierowników wyższego szczebla – w umiejętności i wiedzę niezbędne do zapewnienia, że projekty budowlane i remontowe spełniają rygorystyczne wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Ten nowy CORDIS Results Pack prezentuje niektóre z finansowanych ze środków UE projektów, w ramach których opracowano i wdrożono imponujące programy podnoszenia kwalifikacji, dzięki którym ta ambicja stanie się rzeczywistością w całej Europie.
Rozwój umiejętności sektora budowlanego w celu realizacji europejskich celów energetycznych
Sektor budowlany posiada duży niewykorzystany potencjał w zakresie oszczędności energii. Normy dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) będą obowiązkowym wymogiem w Europie od 2020 r. Najtrudniejszym aspektem zmniejszenia zużycia energii w sektorze budowlanym jest zwiększenie tempa, jakości i skuteczności renowacji budynków, ponieważ obecny wskaźnik renowacji wynosi zaledwie 1,2% rocznie.

Istotną barierą, która hamuje rozwój sektora budynków NZEB i wydajnych renowacji, jest brak odpowiednich umiejętności w branży budowlanej. W związku z tym bardzo istotne jest podniesienie umiejętności pracowników budowlanych średniego i wyższego szczebla, a także różnych specjalistów w dziedzinie zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa.

W tym kontekście UE rozpoczęła w 2011 r . inicjatywę BUILD UP Skills. Jej celem było zwiększenie liczby wykwalifikowanych specjalistów w branży poprzez rozwój krajowych platform kwalifikacji i planów działania oraz zapewnienie szkoleń z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej w budynkach. Zakres inicjatywy rozszerzono na innych specjalistów w dziedzinie budownictwa w ramach programu „Horyzont 2020”, a realizowane projekty obejmują programy kwalifikacji i szkoleń dla wielu krajów.

Podnoszenie umiejętności w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonej energii powinno odbywać się w całym łańcuchu wartości w sektorze budowlanym (czyli powinno obejmować projektantów, architektów, inżynierów, kierowników budynków, techników, instalatorów i innych pracowników, w tym praktykantów).

Przedstawiciele wszystkich tych zawodów muszą również być świadomi nowych i nadchodzących wyzwań związanych z budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Zaliczają się do nich nowe materiały i produkty, integracja odnawialnych źródeł energii, nowe systemy lub procesy, takie jak standaryzacja i powszechna dobrowolna certyfikacja budynków oraz wykorzystanie narzędzi BIM (ang. Building Information Modeling) do modelowania informacji o budynkach.

Ulepszanie lub tworzenie zakrojonych na szeroką skalę programów kwalifikacji i szkoleń w tych obszarach odbywa się równolegle z wdrażaniem inicjatyw, które zwiększają zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników budowlanych, tworząc nowe możliwości zatrudnienia i zwiększając konkurencyjność gospodarczą Europy.

Niniejszy Results Pack koncentruje się na pięciu finansowanych ze środków UE projektach realizowanych w całej Europie w ramach inicjatywy BUILD UP Skills. Realizowany w Holandii projekt BUStoB zapewnia pracownikom budowlanym szkolenia, których potrzebują, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez nowe przepisy dotyczące efektywności energetycznej. Zespół projektu Train-to-NZEB ustanowił światowej klasy obiekty służące do poprawy efektywności energetycznej oraz innowacyjne programy nauczania w pięciu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Natomiast celem projektu ingREeS, realizowanego na Słowacji, w Austrii i Republice Czeskiej, było poszerzanie umiejętności i wiedzy specjalistów średniego i wyższego szczebla w branży budowlanej.

Zespoły projektów PROF/TRAC oraz MEnS ściśle ze sobą współpracowały w celu zapewnienia akredytowanych programów szkoleniowych dla trenerów, materiałów szkoleniowych i scentralizowanej platformy umożliwiającej rozwój umiejętności, których potrzebują profesjonaliści, aby tworzyć i obsługiwać budynki bardziej wydajne energetycznie.
2018-05-08
Szkolenie pracowników budowlanych w zakresie energooszczędnych praktyk
Finansowany ze środków UE projekt BUStoB ma na celu pomóc branży budowlanej w nabyciu umiejętności potrzebnych do tego, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ europejskich zasobów...
2018-05-08
Szkolenia z zakresu ekologii dla kierowników budowy
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ingREeS opracowali programy szkoleniowe z zakresu efektywności energetycznej i wykorzystania energii odnawialnej w budynkach...
2018-05-08
Rozwój umiejętności z zakresu efektywności energetycznej u przyszłych kierowników budynków
W ramach finansowanego ze środków UE projektu MEnS opracowano specjalistyczne szkolenia, które mają na celu nauczenie architektów i inżynierów, jak modernizować zasoby mieszkaniowe,...
2018-05-08
Nowa platforma udostępnia zasoby szkoleniowe z dziedziny zerowego zużycia energii
Specjaliści z branży budowlanej mogą podnieść swoje umiejętności w dziedzinie efektywności energetycznej dzięki nowej platformie internetowej finansowanej ze środków UE. Materiały...
2018-05-08
Promowanie praktycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej
W ramach finansowanego ze środków UE projektu Train-to-NZEB zbudowano światowej klasy obiekty do przeprowadzania szkoleń z zakresu efektywności energetycznej oraz opracowano...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę