Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa broń w walce z antybiotykoopornością

Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje nowoczesna medycyna, jest nieograniczone stosowanie antybiotyków, skutkujące opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz rozwojem "superbakterii", takich jak gronkowiec złocisty oporny na metycylinę (MRSA), które stają się wysoce odporne na działanie antybiotyków. Z oficjalnych danych wynika, że oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jest obecnie przyczyną około 25 000 zgonów w UE i kosztuje Wspólnotę 1,5 mld EUR w związku z wydatkami na opiekę zdrowotną oraz spadkiem wydajności pracowników.
Nowa broń w walce z antybiotykoopornością
Skutkiem oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe nie jest jednak tylko utrata życia. Lekooporność oznacza, że ludzie cierpią na infekcje przez dłuższy czas, co może prowadzić do poważnych powikłań medycznych, w tym amputacji czy uszkodzenia narządów wewnętrznych. Oporność oznacza również wielokrotne wizyty u lekarzy, dłuższe pobyty w szpitalu i leczenie droższymi lekami.

Zwalczanie oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe należy zatem do najważniejszych priorytetów UE, która w ramach 7PR i programu Horyzont 2020 przeznacza miliony euro na finansowanie innowacyjnych projektów mających przeciwdziałać temu zagrożeniu. Celem jest wzmocnienie badań nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe oraz umożliwienie UE aktywnego wspierania globalnych działań i odgrywania decydującej roli w walce z opornością.

Szybsza diagnoza - lepsze dostarczanie leków

Ten zestaw wyników CORDIS koncentruje się na 13 projektach finansowanych przez UE, które prowadzą przełomowe badania nad opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. W ramach inicjatywy RAPID stworzono oparty na genach test wykrywający pałeczkę zapalenia płuc, bakterię wielolekooporną występującą powszechnie w zakażeniach szpitalnych, natomiast w projekcie PNEUMOSIP opracowano nowoczesne urządzenie do analizy oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, które przyspiesza diagnostykę zapalenia płuc.

Ponadto, w ramach projektu PNEUMONP, powstał system diagnostyczny do leczenia zakażeń płuc bakteriami Gram-ujemnymi oraz nanonośniki umożliwiające skuteczniejsze dostarczanie leków. W projekcie CYCLON HIT także wykorzystano nanocząsteczkowe dostarczanie leków w celu rozwiązania problemu oporności na antybiotyki w przypadku gruźlicy i gatunków bakterii związanych z zakażeniami szpitalnymi.

Mechanizmy molekularne i medycyna zindywidualizowana

W ramach projektu TRANSLOCATION badano mechanizmy komórkowe i molekularne powiązane z procesami napływu i odpływu u bakterii Gram-ujemnych. Z kolei uczestnicy inicjatywy SYNPEPTIDE wygenerowali odmiany peptydów oferujących użyteczne funkcje dla przemysłu farmaceutycznego. Analiza strukturalna wiązania antybiotyków z rybosomami i patogenami została zbadana w projekcie NOVRIB w celu stworzenia przyjaznych dla środowiska leków zwalczających antybiotykooporność, podczas gdy inicjatywa DRUGS SENSE doprowadziła do opracowania nowych bioczujników na bazie cząsteczek RNA.

Dzięki projektowi TAILORED TREATMENT klinicyści mogą teraz podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące konieczności stosowania i rodzaju leczenia przeciwdrobnoustrojowego wymaganego dla poszczególnych pacjentów. W ramach projektu R-GNOSIS opracowano nowatorskie interwencje mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wielolekoopornych bakterii Gram-ujemnych. Inicjatywa DRIVE-AB przyczyni się do zrewolucjonizowania badań i rozwoju, tak aby zadbać o zrównoważone stosowanie antybiotyków i zaspokoić potrzeby systemów opieki zdrowotnej. Ponadto w projekcie AIDA przeprowadzana jest ponowna ocena skuteczności starszych antybiotyków, by umożliwić ich stosowanie w przyszłości.
2018-05-09
Świeże spojrzenie na projektowanie antybiotyków
Pojawienie się antybiotykooporności stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i obniża skuteczność wielu obecnie stosowanych antybiotyków. W związku z tym, że wiele chorób może...
2018-05-09
Zalecenia dotyczące badań i rozwoju w dziedzinie antybiotyków oraz pomocy w zwalczaniu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe
Antybiotykooporność jest jednym z największych zagrożeń dla zdrowia na świecie i staje się coraz poważniejszym problemem. Brakuje innowacji w tej dziedzinie, ponieważ ze względu na...
2018-05-09
Nowe bioczujniki do antybiotyków
Antybiotyki zrewolucjonizowały nowoczesną medycynę kliniczną i weterynaryjną, a także rolnictwo. Jednakże ich nierozsądne stosowanie doprowadziło do szybkiego rozprzestrzenienia się...
2018-05-09
Nowoczesne urządzenie przyspiesza diagnostykę zapalenia płuc
Najczęściej występującym typem zapalenia płuc jest pozaszpitalne zapalenie płuc (CAP), które należy do głównych przyczyn zgonów na świecie, a którego koszty w Europie sięgają około...
2018-05-09
Szybkie wykrywanie bakterii wielolekoopornych
Szybki test genowy umożliwia otrzymanie profili oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe dla jednej z najważniejszych bakterii wielolekoopornych powszechnie występującej...
2018-05-09
Innowacyjna metoda pomagająca lekarzom w walce z antybiotykoopornością u pacjentów
Antybiotyki to najbardziej nadużywane leki na świecie. Potrzebna jest skuteczna strategia, aby pomóc lekarzom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zapotrzebowania na...
2018-04-30
Leczenie chorób zakaźnych z wykorzystaniem peptydów przeciwdrobnoustrojowych
W kontekście rosnącej oporności na antybiotyki zespół projektu FORMAMP przetestował oparte na nanotechnologii systemy dostarczania leków i peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMP)...
2018-04-30
Nanocząsteczkowe mechanizmy dostarczania leków w celu zwalczania antybiotykooporności
Istnieje powszechna zgoda co do tego, że pojawienie się drobnoustrojów opornych na leki jest ekologiczną konsekwencją nierozsądnego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych. Aby...
2018-03-01
Nowe rozwiązania w zakresie diagnostyki i leczenia antybiotykoopornych bakterii
Infekcje wywoływane przez antybiotykooporne bakterie to powszechny problem zdrowotny. Aby mu zaradzić, w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu PNEUMONP opracowano nowe...
2018-01-16
Odkrycia dotyczące bakterii Gram-ujemnych mogą dać antybiotykom drugą szansę
W ramach ogólnoeuropejskiej walki z opornością na leki przeciwdrobnoustrojowe finansowani przez UE i przemysł naukowcy rzucili nowe światło na sposób, w jaki cząsteczki wnikają do...
2017-11-02
Strategie interwencyjne przeciwko antybiotykooporności
Europa stoi w obliczu dramatycznego wzrostu liczby zakażeń wywoływanych przez bakterie lekooporne. Przy bardzo niewielkiej liczbie opracowywanych leków przeciwdrobnoustrojowych...
2017-10-10
Peptydy funkcjonalne w antybiotykach nowej generacji
W obliczu rosnącej wśród pacjentów oporności na leki przeciwbakteryjne firmy farmaceutyczne szukają nowych składników. Peptydy dają tysiące możliwości, ale znalezienie odpowiednich...
2015-11-26
Stare antybiotyki – nowe życie
W obliczu oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe lekarze przepisują stare, nieopatentowane antybiotyki. W ramach unijnego projektu AIDA dokonano ponownej oceny pięciu głównych...

Related Results Packs

2018-06-26
Organoidy: miniaturowe narządy wykorzystywane do badań nad chorobami i nowymi lekami
Wytwarzanie miniaturowych wersji narządów w probówce może brzmieć jak science fiction, ale dzięki postępowi w technologii komórek macierzystych i bioinżynierii naukowcy mogą teraz...
2018-05-04
Nanomedycyna – innowacyjne sposoby leczenia poważnych schorzeń
Schorzenia często powiązane z podeszłym wiekiem, takie jak rak, choroby sercowo-naczyniowe, choroba Alzheimera i choroba Parkinsona, a także cukrzyca, są wyniszczające dla...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę