Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania

Europejskie systemy produkcji i konsumpcji żywności będą odgrywać kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia (FNS) w obliczu kombinacji czynników, takich jak zmiana klimatu, niedobór zasobów, degradacja gleby, spadek różnorodności biologicznej, niedostateczne i nadmierne odżywienie, wzrost populacji i niestabilność geopolityczna. Zapewnienie bezpieczeństwa żywności i żywienia w perspektywie długoterminowej będzie wymagało systemowej transformacji i dostosowania do przyszłych wymogów obecnych systemów żywnościowych, które są w większości liniowe, fragmentaryczne i niezrównoważone.
FOOD 2030: UE finansuje innowacyjne badania w celu przygotowania systemu żywnościowego na przyszłe wyzwania
Komisja Europejska zamierza stawić czoła wyzwaniom FNS poprzez opracowanie strategii badawczych i innowacyjnych, które umożliwią dostosowanie naszych systemów żywnościowych do wymogów przyszłości, aby mogły stać się bardziej zrównoważone, odporne, odpowiedzialne, wszechstronne, zróżnicowane i konkurencyjne.

To systemowe podejście do łączenia, zwiększania skali i wspomagania unijnych badań i innowacji w dziedzinie żywności znane jest pod nazwą „FOOD 2030”. Umożliwi ono zmierzenie się z czterema priorytetowymi wyzwaniami dotyczącymi systemów żywnościowych. Zaliczają się do nich: ODŻYWIANIE na rzecz zrównoważonej i zdrowej diety; odporność na zmiany KLIMATU i równowaga środowiskowa; GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM i efektywne wykorzystanie zasobów; a także INNOWACJE i wzmocnienie pozycji społeczności.

Przełomowe badania UE w centrum uwagi

Ten zestaw wyników CORDIS Results Pack koncentruje się na nowych koncepcjach rozwiązań, które pomagają mierzyć się z czterema priorytetami inicjatywy „FOOD 2030”. Zaprezentowano tu 13 ambitnych i nowatorskich projektów badawczych finansowanych ze środków UE w ramach 7PR i programu „Horyzont 2020” dedykowanych transformacji systemu żywności.

W projekcie Flourish opracowano naziemne i powietrzne roboty, które mogą zwiększyć wydajność produkcji rolnej, ograniczyć stosowanie pestycydów i poprawić bezpieczeństwo żywności dla bardziej zrównoważonego rozwoju. Projekt INFARM przyczynił się do budowy zrównoważonego rolnictwa poprzez zmniejszenie niekorzystnego wpływu upraw na środowisko. W ramach projektu RECARE opracowano instrumenty do walki z degradacją gleby wskutek zmiany klimatu, zaś projekt HEALTHYMINORCEREALS pomaga zwiększać odporność na klimat, badając odmiany zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym pod kątem odporności na stres biotyczny i abiotyczny. Inicjatywa FOODINTEGRITY ma na celu poprawę transparentności żywności i ograniczenie do minimum zjawiska oszustwa żywnościowego, oraz stworzenie odpowiedzialnego łańcucha dostaw żywności. Podobnie, w ramach projektu PROHEALTH również pracuje się nad zwiększeniem odpowiedzialności poprzez walkę z chorobami trzody chlewnej i drobiu, podczas gdy projekt DEPURGAN przyczynia się do opracowania bardziej ekologicznych metod gospodarowania obornikiem. Członkowie inicjatywy EARLYNUTRITION badali wpływ wczesnego programowania żywieniowego oraz czynników związanych ze stylem życia na otyłość i związane z nią choroby.

W projekcie FoodSMART, w którym wykorzystano szereg technologii, podejść i modeli biznesowych, stworzono nową mobilną aplikację, która pomaga konsumentom w dokonywaniu zdrowszych wyborów żywieniowych, podczas gdy badacze z projektu NUDGE-IT postanowili walczyć z otyłością, analizując czynniki, które determinują wybory żywieniowe. W ramach projektu SUCCESS uczeni badają procesy przetwarzania i produkcji w sektorze owoców morza i wychodzą z propozycjami rozwiązań, mających na celu zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój. Natomiast projekt ARBUATEM obrał sobie za cel zwiększanie świadomości niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem ścieków do celów rolnictwa miejskiego w krajach o niskich i średnich dochodach. Wreszcie projekt MareFrame, który włącza zainteresowane strony do rozwoju narzędzi umożliwiających utrzymanie zdrowych ekosystemów morskich i zasobów rybnych.
2018-05-28
Innowacyjny system przetwarzania umożliwia opracowanie opłacalnych i przyjaznych dla środowiska metod zarządzania obornikiem
W kilku regionach Europy zarządzanie obornikiem z hodowli świń stało się poważnym problemem środowiskowym, wymagającym wprowadzenia odpowiednich rozwiązań przez sektor rolniczy....
2018-05-22
Produkcja żywności w miastach z wykorzystaniem technik rolnictwa pionowego
Miejskie supermarkety i restauracje będą mogły wkrótce zacząć uprawiać własną żywność dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi, który całkowicie zmodyfikował łańcuch dostaw...
2018-05-22
Ramowy system wspomagania decyzji w celu bardziej skutecznego zarządzania rybołówstwem
Dzisiejsze łowiska są na ogół zarządzane w oparciu o model połowów jednogatunkowych, który ma wiele wad. Aby poprawić sytuację i zapewnić przyszłe możliwości zrównoważonego rozwoju,...
2018-05-22
Nowe roboty odmienią rolnictwo
Finansowany ze środków UE zespół naukowców opracował naziemne i powietrzne roboty wyposażone w funkcję adaptacji, które mogą zwiększyć wydajność produkcji rolnej, ograniczyć...
2018-05-22
Nowa aplikacja mobilna umożliwia dokonywanie zdrowszych wyborów żywieniowych podczas posiłków w restauracjach
Konsumenci mogą teraz podejmować bardziej świadome decyzje o tym, co jedzą, dzięki nowej aplikacji na smartfony zaprojektowanej przez finansowany ze środków UE zespół naukowców. Ten...
2018-05-22
Europa stawia na produkcję zbóż o mniejszym znaczeniu gospodarczym
Zboża różnią się znacznie pod względem stężenia i zawartości składników odżywczych oraz przeciwutleniaczy. W związku z tym rośnie zainteresowanie zwiększeniem skali produkcji odmian...
2018-05-22
Nowatorskie strategie walki z chorobami produkcyjnymi u świń i drobiu
Intensyfikacja rolnictwa zwiększa ryzyko i podatność świń i kurcząt na choroby związane z produkcją. W rezultacie hodowla zwierząt staje się mniej wydajna, co powoduje ogromne...
2018-05-22
Zapobieganie degradacji i rekultywacja gleby w Europie
Celem finansowanego ze środków UE projektu, realizowanego przez multidyscyplinarny zespół naukowców z całej Europy, było znalezienie praktycznych środków umożliwiających utrzymania...
2018-05-22
Nowe polityki i innowacje mające na celu wzmocnienie europejskiego sektora owoców morza
Zapotrzebowanie na europejskie owoce morza stale rośnie zarówno w kraju, jak i za granicą, ale presje środowiskowe zagrażają zaopatrzeniu, które jest uzależnione od sektorów...
2017-10-06
Niebezpieczeństwa wykorzystywania ścieków do celów rolnictwa miejskiego
Naukowcy uczestniczący w finansowanym z funduszy unijnych projekcie ARBUATEM podnoszą świadomość niebezpieczeństw związanych z wykorzystywaniem ścieków do celów rolnictwa miejskiego...
2016-01-15
Neurobiologia a wybory żywnościowe: co sprawia, że jemy za dużo?
Alarmujący wzrost poziomu otyłości na całym świecie stanowi poważny problem zdrowotny o znaczącym wpływie społeczno-ekonomicznym. Aby sprzyjać zdrowszemu stylowi życia, konieczne...
2016-01-08
Europejskie organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa i przedstawiciele przemysłu spożywczego zyskują narzędzia do walki z oszustwami w branży spożywczej
Opracowano nowe narzędzia i zasoby, aby pomóc europejskim producentom żywności w identyfikacji podrabianych produktów i wykrywaniu oszustw związanych z żywnością na całym świecie....
2015-09-28
Wczesne odżywianie wpływa na stan zdrowia w przyszłości
Wzrost liczby dzieci z nadwagą stanowi poważny problem zdrowotny, ponieważ niesie ze sobą ryzyko wystąpienia przyszłych chorób, takich jak otyłość i cukrzyca. Dlatego niezwykle...

Related Results Packs

2017-10-23
Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Biotworzywa stają się ważnym elementem działań zmierzających do stworzenia w pełni zrównoważonej biogospodarki o obiegu zamkniętym. Unia Europejska aktywnie wspiera rozwój tych...
2017-10-16
Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad Mikrobiomem
Mikrobiomy otaczają wszystko i wszystkich, a zrozumienie ich roli, tego czym są i w jaki sposób wchodzą w interakcje stanowi nową granicę nauki, która teraz jest osiągalna dzięki...
2017-09-19
Wykorzystywanie możliwości i podejmowanie wyzwań związanych z wykorzystaniem biotechnologii w sektorze rolno-spożywczym
Postępy w dziedzinie biotechnologii mogą stanowić ogromny krok na przód w nauce dwudziestego pierwszego wieku, oferując nowe produkty i procesy, które mogą pomóc w sprostaniu...
2017-09-04
Rolnictwo precyzyjne: Przygotowywanie gruntu pod nową rewolucję w rolnictwie
Wprowadzenie technik rolnictwa precyzyjnego umożliwia UE zwiększenie produkcji rolniczej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju europejskiego sektora...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę