Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Innowacje biologiczne wspierają rozwój biogospodarki w Europie

Na całym świecie obserwujemy przechodzenie z gospodarki zdominowanej przez procesy petrochemiczne do gospodarki zrównoważonej, opartej na biologii i tworzącej obieg zamknięty surowców. W tym kontekście innowacje oparte na biologii mogą pomóc w budowaniu biogospodarki, która zmniejszy zależność europejskiej gospodarki od surowców kopalnych dzięki zastąpieniu ich CO2, przyczyniając się w ten sposób do realizacji unijnych celów klimatycznych, zmniejszając presję wywieraną na ekosystemy i pomagając w tworzeniu „ekologicznych miejsc pracy”.
Innowacje biologiczne wspierają rozwój biogospodarki w Europie
Innowacje oparte na biologii oznaczają ponadto dalszą zmianę paradygmatu w kierunku biogospodarki, polegającą na przejściu od przetwarzania biomasy do wykorzystania biologicznych procesów i zasad działania natury. Naukowcy pracują nad przezwyciężeniem ograniczeń biotechnologii i starają się lepiej zrozumieć mechanizmy i procesy na poziomie genetycznym i molekularnym, co umożliwia im uczenie się od przyrody oraz tworzenie i ulepszanie procesów przemysłowych. Postępy w naukach biologicznych i biotechnologii są wykorzystywane do tworzenia produktów i procesów o wysokiej wartości rynkowej. Obejmują one związki bioaktywne o działaniu zdrowotnym, kosmetyki, środki higieny osobistej, składniki dietetyczne, takie jak prebiotyki, aromaty, składniki odżywcze, biopolimery, substancje zapachowe, a także przyjazne dla środowiska związki, agrochemikalia i powłoki.

Wartość europejskiej biogospodarki wynosi obecnie 2,2 bln euro, a w sektorze znajduje zatrudnienie 18,6 mln osób.

Natura dostarcza rozwiązań: badania torują drogę

W niniejszej broszurze CORDIS Results Pack wyróżniono 16 projektów finansowanych przez UE, z których 4 są wdrażane za pośrednictwem Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu (BBI JU) - partnerstwa publiczno-prywatnego tworzonego przez UE oraz organizację BIC (Bio-Based Industries Consortium). W ramach tych projektów analizowane są możliwości wykorzystania innowacyjnych procesów i zasad biologicznych - wywodzących się z zarówno organizmów lądowych, jak i wodnych - do tworzenia zastosowań o wysokiej wartości.

Przykładem takich inicjatyw jest projekt BIOOX, który pozwolił na opracowanie enzymów biologicznych do przemysłowej produkcji chemikaliów, biopolimerów, substancji zapachowych i innych produktów konsumenckich w bioreaktorach. W projekcie NewFert wykorzystano bioodpady do produkcji nowych nawozów zielonych. Uczestnicy inicjatywy OPTIBIOCAT badali genom grzybów i bakterii w celu uzyskania biokatalizatorów odpowiednich do zastosowania w kosmetykach. W ramach projektu SmartLi opracował technologie wykorzystania lignin jako surowców do produkcji biomateriałów.

Projekt SUSY obniżył koszty procesów biotechnologicznych związanych z glikozylacją dzięki wykorzystaniu unikalnych właściwości enzymów modyfikujących cukry, umożliwiając ich zastosowanie w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym. Inicjatywa PROVIDES wykorzystała nowe naturalne rozpuszczalniki w celu poprawy efektywności energetycznej w przemyśle celulozowo-papierniczym.

Efektem projektu PUFACHAIN jest opracowanie kompletnej procedury wykorzystującej mikroalgi jako zrównoważone źródło oczyszczonych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych o wysokiej wartości odżywczej, znajdujących zastosowanie w środkach farmaceutycznych. Uczestnicy inicjatywy BISIGODOS wyprodukowali cenne, otrzymane z glonów chemikalia, aminokwasy i biożywice do powlekania, drukowania, żywności, pielęgnacji włosów i produkcji klejów.

Inicjatywa BIOWAYS podniosła świadomość społeczną na temat produktów i zastosowań opartych na biologii. W ramach projektu DISCO powstały ogólne procedury obejmujące proces od odkrywania do przemysłowego wykorzystania związków bioaktywnych. Projekt wykorzystał najnowsze technologie w celu opracowania zrównoważonych źródeł biologicznych do wysokowartościowych produktów pochodzenia roślinnego. W inicjatywie TriForC opracowano procedury do identyfikacji i wykorzystania triterpenów pochodzenia roślinnego, które mogą potencjalnie znaleźć zastosowanie w projektowaniu leków oraz w rolnictwie jako biopestycydy. W ramach projektu PROMYS opracowano z kolei platformy oparte na biologii syntetycznej w postaci zoptymalizowanych fabryk komórek do zastosowań fermentacyjnych, przemysłowych i farmaceutycznych. Wreszcie, w ramach inicjatywy BYEFOULING powstały inspirowane naturą, przyjazne dla środowiska, wysokowydajne powłoki przeciwporostowe przeznaczone do zastosowania na statkach i infrastrukturze morskiej.
2018-10-10
Lignina w przemyśle chemicznym
Obecnie niemal wszystkie związki aromatyczne wytwarzane są ze źródeł ropopochodnych. Europejscy badacze zaproponowali wykorzystanie ligniny, strukturalnego składnika wielu roślin...
2018-10-10
Nowe zrównoważone technologie rozwłókniania
Założeniem przemysłu celulozowego i papierniczego jest znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla przy jednoczesnej poprawie efektywności energetycznej i wydajnego wykorzystania...
2018-10-10
Odzyskiwanie składników odżywczych z bioodpadów na potrzeby produkcji nawozu mineralnego.
Ograniczona ilość wody, żywności i zasobów, jak również rosnąca liczba odpadów, należą do głównych wyzwań, jakim ludzkość będzie musiała stawić czoła w nadchodzących latach. Aby...
2018-10-10
Reklamowanie produktów pochodzenia biologicznego konsumentom
Biogospodarka wykorzystuje zasoby odnawialne i pomaga społeczeństwu sprostać obecnym wyzwaniom środowiskowym, a zatem klienci powinni poznać zalety produktów pochodzenia biologicznego.
2018-05-30
Przyspieszona komercjalizacja produktów z alg o potencjalnych zastosowaniach w przemyśle farmaceutycznym i żywieniowym
Europejscy naukowcy opracowali zrównoważone źródło czystego kwasu dokozaheksaenowego (DHA) i kwasu eikozapentaenowego (EPA). Stanowią one elementy budulcowe do wytwarzania...
2018-05-30
Pozyskiwanie produktów leczniczych i zdrowotnych z roślin
Bioaktywne związki ze źródeł roślinnych są szeroko stosowane w kosmetykach, farmaceutykach i suplementach zdrowotnych. Te nowatorskie, pozyskiwane naturalnie produkty są bardziej...
2018-05-30
Nowe systemy przeciwporostowe
Badacze zajęli się rozwojem organizmów morskich, takich jak skorupiaki, na kadłubach łodzi. W przeciwieństwie do poprzednich systemów przeciwporostowych nowe rozwiązanie jest mało...
2018-05-30
Nowoczesna biotechnologia zapewnia nowe podejście do produkcji substancji chemicznych i środków terapeutycznych
Biologia syntetyczna to wschodząca technologia, która umożliwi stworzenie nowego paradygmatu produkcji o jasnej roli w przyszłej biogospodarce. Przewiduje się, że znajdzie ona...
2018-05-30
Inżynieria enzymów na potrzeby rozwoju zastosowań biotechnologicznych
Łączenie cukrów z małymi cząsteczkami leków lub produktów spożywczych – proces znany jako „glikozylacja” – może znacznie poprawić ich właściwości. W ramach finansowanej ze środków...
2018-05-30
Zrównoważone substancje chemiczne z alg
W ramach finansowanego ze środków UE projektu zbudowano instalację wykorzystującą algi do recyklingu przemysłowych emisji dwutlenku węgla (CO2) i przetwarzania ich na cenne...
2018-05-30
Nowe enzymy do wytwarzania ekologicznych kosmetyków
Przemysł kosmetyczny potrzebuje bardziej zrównoważonych, ekologicznych i opłacalnych technologii. W tym celu zespół projektu OPTIBIOCAT zidentyfikował nowe enzymy pozyskiwane...
2018-05-30
Bioaktywne związki roślinne do zastosowań medycznych i agrochemicznych
Nowa strategia identyfikacji określonej klasy związków roślinnych – znanych jako „triterpeny” – ma przyczynić się do rozwoju nauki na kilka sposobów. Nowe odkrycia wydają się dość...
2018-05-30
Biokatalizatory na potrzeby wytwarzania bardziej ekologicznych chemikaliów
Proces bioutleniania może rozwiązać problem niekorzystnego wpływu środowiskowego procesów utleniania chemicznego stosowanych obecnie do produkcji substancji chemicznych...
2018-03-27
Sztuczne modele sygnalizacji komórkowej
Układy sygnalizacji pozwalają komórce odbierać informacje o jej otoczeniu i odpowiednio na nie reagować w celu utrzymania homeostazy i prawidłowego rozwoju. Wiele chorób ludzkich,...
2017-10-18
Udoskonalanie biotechnologicznej produkcji chitozanów
Naukowcy z finansowanego ze środków UE projektu NANO3BIO wykorzystują specjalnie zoptymalizowane grzyby, bakterie i algi do produkcji przyjaznych dla środowiska chitozanów, które...
2017-10-10
Peptydy funkcjonalne w antybiotykach nowej generacji
W obliczu rosnącej wśród pacjentów oporności na leki przeciwbakteryjne firmy farmaceutyczne szukają nowych składników. Peptydy dają tysiące możliwości, ale znalezienie odpowiednich...
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę