Skip to main content

VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wdrażanie opartych na SI predykcyjnych rozwiązań konserwacji zależnej od stanu na potrzeby zaawansowanej produkcji

Sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści szeregowi branż, wśród których można wymienić między innymi sektor produkcji. Wiedzą o tym między innymi uczestnicy finansowanego przez Unię Europejską projektu SERENA, którzy dokonali ogromnych postępów w rozwoju skalowalnej i elastycznej platformy internetu rzeczy oferującej usługi oparte na sztucznej inteligencji, których celem jest obniżenie kosztów i zwiększenie wydajności produkcji.

Gospodarka cyfrowa
Technologie przemysłowe

Sztuczna inteligencja (SI) może stanowić kolejny przełom technologiczny, który zwiększy możliwości ludzkiej technologii, natomiast finansowany przez Unię Europejską projekt SERENA (VerSatilE plug-and-play platform enabling remote pREdictive mainteNAnce) stoi na czele tej nowej rewolucji. Opracowana w ramach projektu platforma, która powstała z myślą o przemyśle produkcyjnym, bazuje na czterech kluczowych technologiach: zdalnym monitorowaniu i kontroli stanu, opartym na SI rozwiązaniu konserwacji zależnej od stanu, narzędziach opartych na rzeczywistości rozszerzonej (AR) na potrzeby zdalnej pomocy i wsparcia pracowników, a także opartej na chmurze platformie na potrzeby wszechstronnej zdalnej diagnostyki. „Mówiąc w skrócie, udało nam się opracować rozproszoną, lekką i skalowalną platformę przemysłowego internetu rzeczy (IIoT), która będzie w stanie zapewniać pracownikom zakładów rozwiązania w zakresie konserwacji zapobiegawczej dzięki wykorzystaniu zintegrowanych usług”, twierdzi Massimo Ippolito, koordynator projektu SERENA.

Wprowadzenie do systemu SERENA

Platforma wykorzystuje lekką architekturę opartą na mikrousługach, wykorzystującą kontenery Dockera, które umożliwiają oferowanie usług w postaci gotowych do wdrożenia modułów. Elementy SI rozwiązania SERENA realizujące analizy zapobiegawcze, zarówno rozproszone, jak i scentralizowane, są wykorzystywane w celu szacowania możliwości wystąpienia awarii w maszynach produkcyjnych, co umożliwia planowanie prac konserwacyjnych w określonych ramach czasowych, zapewniając w ten sposób nieprzerwane działanie procesów produkcyjnych w zakładzie. Dodatkowo system SERENA pozwala pracownikom zajmującym się konserwacją na korzystanie ze zdalnego wsparcia dzięki rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, która wspomaga ich w ocenie stanu maszyn i wyposażenia zakładu produkcyjnego, dzięki wykorzystaniu inteligentnych okularów, smartfonów i tabletów.

Pokonywanie wyzwań

Zaprezentowane innowacyjne rozwiązania pokazują, że platforma jest niezwykle obiecująca, zespół projektu SERENA musiał jednak pokonać po drodze wiele trudności i przeszkód. „Już podczas wstępnych etapów projektu stało się jasne, że możliwość przeprowadzania analiz predykcyjnych nie zależy tylko i wyłącznie od kwestii dostępności danych, ale także od ich odpowiedniej jakości”, wyjaśnia Ippolito. „W przypadkach, w których dane nie zawierają informacji mogących wskazywać na potencjalną awarię [wyposażenia], są dla nas bezużyteczne”. Co więcej, nie istnieją uniwersalne zasady, które opisują wszystkie możliwe przypadki. Z tego powodu do wyciągania korelacji wymagana jest analiza przeprowadzana przez ludzi, wiedza ekspercka oraz umiejętność zestawiania liczb i faktów. „Pomimo tego zespołowi skupionemu wokół projektu SERENA udało się pokonać te przeszkody, wprowadzając mechanizm samooceny i metodologię, której potencjalnie ogólna natura może pozwolić na wychwycenie różnorodnych problemów”, dodaje Ippolito. Kolejnym wyzwaniem, któremu musiał stawić czoła zespół, była konieczność wdrożenia platformy SERENA w zróżnicowanych środowiskach, dysponujących różnymi możliwościami w zakresie łączności oraz wieloma systemami, wśród których znajdują się także przestarzałe maszyny. Nowoczesna fabryka Apple wytwarzająca iPhone’y będzie znacząco różniła się od wiekowego zakładu produkcyjnego, który działa w tradycyjnym sektorze przemysłu. Z tego powodu system SERENA musiał zostać opracowany i zaprojektowany z myślą o obsłudze zróżnicowanych przypadków. To właśnie dlatego zespół umożliwił jego wdrażanie zarówno w chmurze, a także fizycznie na terenie zakładu.

Dalsze plany

Spoglądając w przyszłość, Ippolito jest głęboko przekonany, że obecnie nadszedł czas na komercyjnie opłacalne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które stopniowo zaczną trafiać na światowe rynki. „Zakładamy, że w przyszłości rozwiązania oparte na SI będą wykorzystywane w coraz większej liczbie obszarów, zapewniając zwiększoną dokładność oraz krótszy czas reakcji”, przewiduje. Jaka przyszłość czeka zespół projektu SERENA po oficjalnym zakończeniu projektu we wrześniu 2020 roku? Ippolito niechętnie dzieli się informacjami dotyczącymi tej kwestii, lecz potwierdza, że nawet wówczas będą prowadzone działania związane z rozpowszechnianiem wyników projektu oraz że rozważane jest podjęcie nowych inicjatyw ukierunkowanych na rozszerzenie systemu SERENA i jego niezliczonych rozwiązań – zachęcamy zatem do bliższego przyglądania się działaniom zespołu.

Słowa kluczowe

SERENA, sztuczna inteligencja, SI, rzeczywistość rozszerzona, AR, chmura, produkcja, analityka predykcyjna, przemysłowy internet rzeczy, IIoT, mikrousługi, plug-&-play

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania