Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Wspieranie osób z niepełnosprawnościami

Coroczne obchody międzynarodowego dnia osób z niepełnosprawnościami przypadają na 3 grudnia, a redaktorzy CORDIScovery będą rozmawiać z uczestnikami trzech projektów dotyczących tego tematu.

Społeczeństwo

Niepełnosprawność jest zagadnieniem społecznym, wobec którego nikt nie powinien przechodzić obojętnie. Szacuje się, że 10–15 % ludności świata to osoby z niepełnosprawnościami, a liczba ta ma wzrosnąć w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat. W tym odcinku patrzymy na niepełnosprawność z trzech perspektyw: postrzegania niepełnosprawności na świecie i tego, w jaki sposób pomaga podnoszenie świadomości; działań ukierunkowanych na wspieranie niepełnosprawnych kobiet oraz wpływu pierwszego egzoszkieletu robotycznego stworzonego z myślą o dzieciach. Monika Baár jest profesorem Instytutu Studiów Środkowoeuropejskich na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie koordynowała projekt „Rethinking Disability: the International Year of Disabled Persons 1981 in Historical Perspective”. Jej badania skupiają się na znaczeniu słowa „niepełnosprawność” w różnych kontekstach kulturowych i społecznościach oraz na promocji integracji. Jest z nami również Cinzia Leone, która była koordynatorem projektu RISEWISE. Jej zainteresowania badawcze to niepełnosprawność, równość, tożsamość płciowa, różnorodność i integracja. Jest koordynatorką oraz współtwórczynią europejskich i międzynarodowych projektów badawczych na Uniwersytecie w Genui. Od polityki i podnoszenia świadomości do praktycznego podejścia. Elena Garcia Armada jest prezesem i dyrektorem generalnym firmy Marsi Bionics oraz kierownikiem zespołu projektu Marsi. Elena jest inżynierem robotyki i badaczką w Hiszpańskiej Narodowej Radzie ds. Badań Naukowych. Zastosowała biomimetykę do opracowania egzoszkieletów, które pomogą dzieciom dotkniętym chorobami neurologicznymi chodzić. Założyła Marsi Bionics, aby przenieść swój pomysł z laboratorium do systemów opieki zdrowotnej.

Skąd pobrać nasz podcast?

Nowy odcinek jest dostępny do wysłuchania i pobrania na Anchor.fm Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify i innych platformach. Informacje o wszystkich naszych podcastach można też znaleźć w serwisie CORDIS pod adresem cordis.europa.eu/podcast. Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat naszych podcastów, napisz do nas! Wszelkie komentarze, pytania lub sugestie (oby nie skargi!) prosimy przesyłać na adres editorial@cordis.europa.eu.

Słowa kluczowe

CORDIScovery, CORDIS, DISABILITY, RISEWISE, MARSI, dzieci, społeczności, kobiety, integracja, egzoszkielet, tożsamość płciowa, różnorodność