Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Naukowcy zajmujący się syntezą jądrową podłączą się do największych superkomputerów

Jak zapowiedziała Komisja Europejska, europejscy naukowcy pracujący nad syntezą jądrową uzyskali dostęp do sieci najmocniejszych superkomputerów w Europie. Istnieje nadzieja, że dostęp do potężnej mocy obliczeniowej sieci DEISA (Rozproszona europejska infrastruktura dla aplika...

Jak zapowiedziała Komisja Europejska, europejscy naukowcy pracujący nad syntezą jądrową uzyskali dostęp do sieci najmocniejszych superkomputerów w Europie. Istnieje nadzieja, że dostęp do potężnej mocy obliczeniowej sieci DEISA (Rozproszona europejska infrastruktura dla aplikacji superkomputerowych) umożliwi naukowcom przeprowadzenie złożonych symulacji procesów zachodzących wewnątrz reaktora termojądrowego. Specjaliści z całej Europy pracują nad projektem ITER, którego celem jest wykazanie od strony naukowej i technicznej, że energia termojądrowa może być czystym, bezpiecznym i niezawodnym źródłem energii. Energia termojądrowa wytwarzana jest przez słońce i inne gwiazdy, a powstaje, kiedy dwa atomy wodoru łączą się, tworząc atom helu. (Reakcja ta różni się więc od rozszczepienia czy rozbicia atomu, z którego korzystają dzisiejsze elektrownie jądrowe.) Prototyp elektrowni termojądrowej budowany jest obecnie w Cadarache, Francja. W przedsięwzięciu, oprócz UE, biorą udział Japonia, Chiny, Indie, Republika Korei, Rosja i USA. Superkomputery odgrywają w tym ambitnym projekcie niezwykle istotną rolę. "Prowadzone na wielką skalę, z użyciem najnowszych superkomputerów, symulacje syntezy jądrowej i właściwości materiałów są niezbędne do obsługi i projektowania dzisiejszych oraz przyszłych eksperymentów" - komentuje profesor Frank Jenko z Instytutu Fizyki Plazmowej im. Maxa Plancka w Niemczech. "Europejscy naukowcy pracujący nad syntezą jądrową czerpią już od lat ogromne korzyści z europejskich usług superkomupterowych" - dodaje dr Hermann Lederer z Niemieckiego Centrum Superkomputerowego RZG. "Dzięki wykorzystaniu pełnej mocy nowoczesnych superkomputerów, możliwe jest obecnie przeprowadzanie niezbędnych symulacji." Projekt DEISA, który otrzymał finansowanie z Szóstego i Siódmego Programu Ramowego (6PR i 7PR), łączy wiodące, krajowe centra superkomputerowe w Europie, wykorzystując unijną sieć szerokopasmową dla uczelni, GÉANT. "Oczekujemy, że nowe partnerstwo usług superkomupterowych sieci DEISA i europejskiej społeczności zajmującej się syntezą jądrową, przyniesie ogromny postęp w zaprezentowaniu syntezy jądrowej jako realnego źródła energii i ugruntuje rolę Europy w tych poszukiwaniach. Jest to dowód na to, jak połączenie najlepszych naukowców i infrastruktur pomaga naukowej społeczności Europy pozostawać na czele światowej sceny badawczej" - powiedziała Viviane Reding, Europejski Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów. "Wieloletnie relacje, opierające się na wzajemnym zaufaniu, pomiędzy najznamienitszymi krajowymi centrami superkomputerowymi a Komisją, przynoszą teraz owoce w kluczowych obszarach europejskich badań" - dodała. "Postęp w badaniach nad energią termojądrową może przybliżyć nas do znalezienia odpowiedzi na potrzeby energetyczne Europy."

Powiązane artykuły

Kształtowanie polityki i wytyczne

1 Sierpnia 2008