Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Projekt unijny ułatwia orientację w środowiskach intensywnie przetwarzających dane

Naukowcy w Europie prowadzą wytężone prace nad umacnianiem współpracy i podejmowaniem decyzji w kognitywnie złożonych środowiskach intensywnie przetwarzających dane poprzez rozwój systemów informatycznych. Rozwój tej technologii wspiera nowy, finansowany ze środków unijnych pr...

Naukowcy w Europie prowadzą wytężone prace nad umacnianiem współpracy i podejmowaniem decyzji w kognitywnie złożonych środowiskach intensywnie przetwarzających dane poprzez rozwój systemów informatycznych. Rozwój tej technologii wspiera nowy, finansowany ze środków unijnych projekt, który wykorzystuje i tworzy wysokowydajne paradygmaty obliczeniowe i technologie przetwarzania obszernych danych, takie jak przetwarzanie w chmurze i kolumnowe bazy danych, do przeszukiwania, szacowania i gromadzenia danych w zróżnicowanych, ekstensywnych i ewoluujących źródłach. Projekt DICODE (Współpraca i podejmowanie decyzji w kontekście intensywnego przetwarzania danych) uzyskał wsparcie na kwotę 2,6 mln EUR z tematu "Technologie informacyjne i komunikacyjne" (TIK) Siódmego Programu Ramowego (7PR). Ostatecznym celem projektu DICODE, koordynowanego przez Akademicki Instytut Badawczy Technologii Informatycznej w Patras, Grecja, jest zintegrowanie zdolności rozumowania człowieka i maszyny. Eksperci twierdzą, że środowiska współpracy i podejmowania decyzji są na ogół powiązane z ogromnymi ilościami wielorakich typów danych, które cechują się niskim stosunkiem sygnału do szumu. Do gromadzenia danych wykorzystywane są rozmaite źródła, które różnią się nie tylko pod względem subiektywności i wagi, ale są również charakteryzowane przez opinie, praktyki, bezsporne pomiary i wyniki naukowe. Zdaniem zespołu liczącego ośmiu członków typy danych mogą znajdować się na różnych szczeblach, jeżeli chodzi o pojmowanie człowieka i interpretację maszynową. Obecnie do baz dodaje się duże ilości danych omijając wszelkie problemy. Poważny ból głowy pojawia się przy próbie uwzględnienia i wykorzystania danych zebranych w dłuższych okresach oraz analizowania ich w celu wsparcia procesu decyzyjnego. Partnerzy DICODE twierdzą, że złożone sytuacje wymagają identyfikacji, poznania i wykorzystywania schematów danych. Duże zbiory danych muszą pochodzić z wielu źródeł, a następnie być przeszukiwane pod kątem informacji, których zdaniem zespołu nie dałoby się wydobyć w wyniku ręcznej kontroli czy analizy dowolnego, pojedynczego źródła danych. Partnerzy DICODE mają opracować stosowne rozwiązania dzięki czynionym postępom technologicznym. Konsorcjum opracowuje i konsoliduje usługi, które zostaną udostępnione w ramach licencji open source. Partnerzy opisują rozwiązanie DICODE jako innowacyjny warsztat, który obejmuje i koordynuje zestaw kompatybilnych usług upraszczających intensywność danych i przeciążenie złożonością w krytycznych momentach decyzyjnych, sprowadzając je do rozsądnego poziomu. Ostatecznie interesariusze odniosą ogromne korzyści, gdyż ich poziom wydajności i kreatywności wzrośnie. Partnerzy DICODE podkreślają, że sukces projektu zostanie potwierdzony w ramach trzech przykładowych zastosowań, które pozwolą przetestować przenoszalność rozwiązań DICODE w rozmaite środowiska współpracy i podejmowania decyzji. W skład konsorcjum wchodzą eksperci z Fundacji Badań Biomedycznych z Grecji; Neofonie GmbH, Publicis Frankfurt GmbH i Stowarzyszenia na rzecz Postępu Badań Stosowanych im. Fraunhofera (FHG) - z Niemiec; Uniwersytetu w Leeds i Image Analysis Limited - z Wlk. Brytanii oraz Universidad Politécnica de Madrid (UPM) - z Hiszpanii. W swoim oświadczeniu Grupa Informatyki Biomedycznej UPM informuje, że jej zadanie w ramach projektu DICODE polega na integracji usług, narzędzi i zasobów projektu. Zespół z Hiszpanii współpracuje również przy tworzeniu nowych narzędzi i usług na potrzeby platformy projektowej. Projekt DICODE rozpoczął się w 2010 r. a jego zakończenie zaplanowano na rok 2013.Więcej informacji: DICODE: http://dicode-project.eu/ Universidad Politécnica de Madrid (UPM): http://www.upm.es/internacional Akademicki Instytut Badawczy Technologii Informatycznej: http://www.cti.gr/ 7PR TIK: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/

Kraje

Niemcy, Grecja, Hiszpania

Powiązane artykuły