Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja zamykająca projekt DEVOTES

Od 2016-10-17 do 2016-10-19, Brussels, BE
W dniach 17-19 października 2016 r. odbędzie się w Brukseli, Belgia, konferencja zamykająca projekt DEVOTES.
Trzydniowe wydarzenie jest podzielone na dwie odrębne sekcje: konferencję interesariuszy, która odbędzie się 17 października, oraz konferencję naukową zaplanowaną na 18 i 19 października. W czasie konferencji organizatorzy zaprezentują wyniki czteroletniego projektu, a dyskusja poświęcona będzie ocenie stanu wód morskich. Głos w czasie konferencji zabierze Ricardo Serrao Santos, poseł do Parlamentu Europejskiego z Komisji Rybołówstwa (PECH).

Celem projektu DEVOTES było lepsze poznanie zależności między presjami wywieranymi przez działalność antropogeniczną i klimat a ich oddziaływaniem na ekosystemy morskie. Partnerzy projektu opowiadają się za podejściem ekosystemowym do zarządzania i opracowali narzędzia do osiągnięcia dobrego stanu wód morskich, co ma bezpośredni związek z unijną dyrektywą ramową w sprawie strategii morskiej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę