Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Druga konferencja Międzynarodowego Towarzystwa Roślin Strączkowych

Od 2016-10-11 do 2016-10-14, Troia (Setubal), PT
Na drugiej konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Roślin Strączkowych (Second International Legume Society Conference), która odbędzie się w portugalskiej Troi, w dniach 11-14 października 2016 r., obecni będą przedstawiciele kilku projektów finansowanych ze środków unijnych.
Konferencja poświęcona będzie takim tematom, jak jakość i wartość odżywcza roślin strączkowych, systemy uprawy, reakcje na stres abiotyczny i biotyczny, hodowla, nowe zasoby „omiczne” oraz zasoby genetyczne roślin strączkowych. W jej ramach odbędzie się także spotkanie zamykające projekt ABSTRESS i doroczne spotkania projektów LEGATO oraz EUROLEGUME.

Tematy przekrojowe całej konferencji to zalety zdrowotne i środowiskowe oraz marketing roślin strączkowych. Szczególna uwaga zwrócona będzie na promowanie interakcji naukowców i programów badawczych z różnymi interesariuszami, w tym z hodowcami i ich stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami nasiennymi/paszowymi i spożywczymi oraz konsumentami.

Więcej informacji:
witryna konferencji

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę