Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja zamykająca projekt TSI

Od 2016-11-09 do 2016-11-09, Brussels, BE
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu TSI organizują 9 listopada 2016 r. konferencję zamykającą w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli, Belgia.
W czasie konferencji zamykającej, partnerzy projektu TSI (Third Sector Impact) zaprezentują swoje osiągnięcia i zalecenia strategiczne będące owocem trzech lat badań i intensywnej współpracy z interesariuszami.

W ramach projektu podjęto również starania, aby rozwiązać wiele z problemów, z jakimi boryka się obecnie trzeci sektor w Europie, a obejmują one brak funduszy, nieodpowiednie ramy, brak zaufania publicznego i zmiany w sposobie wykorzystywania czasu przez obywateli.

Spodziewany jest udział wielu krajowych i unijnych decydentów i przedstawicieli trzeciego sektora, którzy będą uczestniczyć w rozmaitych sesjach i debatach w czasie konferencji.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę