Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja zamykająca RARE-BESTPRACTICES

Od 2016-11-24 do 2016-11-24, Rome, IT
Dnia 24 listopada 2016 r. partnerzy projektu RARE-BESTPRACTICES organizują konferencję zamykającą w Rzymie, Włochy.
Celem konferencji jest upowszechnienie dorobku projektu RARE-BESTPRACTICES i stworzenie forum do dyskusji z właściwymi stronami zainteresowanymi nad tym, jak go wykorzystać na rzecz udoskonalenia procesu decyzyjnego w ochronie zdrowia i polityce zdrowotnej w zakresie chorób rzadkich.

Wydarzenie zgromadzi czołowych ekspertów specjalizujących się w przygotowywaniu syntez dowodów, którzy omawiać będą postępy metodologiczne i zasoby wiedzy wypracowane przez konsorcjum RARE-BESTPRACTICES z naciskiem na mechanizmy zapewniające tworzenie solidnych, odpowiednich i użytecznych dowodów z zamiarem podnoszenia wartości badań nad chorobami rzadkimi.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę