Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja projektu ACCOMPLISSH

Od 2016-11-20 do 2016-11-22, Rzym, IT
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ACCOMPLISSH organizują trzydniową konferencję w dniach od 20 do 22 listopada 2016 r. w Rzymie, Włochy.
Konferencja, w której weźmie udział wielu interesariuszy, stworzy możliwość nawiązywania kontaktów z naciskiem na współtworzenie, oddziaływanie i waloryzację nauk społecznych i humanistycznych (NSH) oraz przekładanie ich na praktykę.

Pośród konkretnych celów konferencji można wymienić:

- Prezentacja koncepcji projektu ACCOMPLISSH w odniesieniu do osiągnięć UE
- Dzielenie się pierwszymi wynikami projektu ACCOMPLISSH
- Omówienie definicji współtworzenia, oddziaływania i waloryzacji
- Wypełnianie luki między nauką a społeczeństwem
- Angażowanie wszystkich istotnych interesariuszy i zacieśnianie współpracy
- Organizacja wydarzenia poświęconego tworzeniu sieci kontaktów

Więcej informacji:
plik PDF nt. wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę