Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Warsztaty IWBF2017

Od 2017-04-04 do 2017-04-05, Coventry, UK
W dniach 4-5 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie w Warwick (Zjednoczone Królestwo), w ramach projektu IDENTITY, finansowanego ze środków programu Horyzont 2020, zostaną zorganizowane 5. Międzynarodowe Warsztaty nt. Biometryki i Kryminalistyki (IWBF2017).
IWBF2017 to międzynarodowe forum poświęcone tworzeniu efektu synergii w zakresie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinach multimedialnych technik kryminalistycznych, kryminalistycznych analiz biometrycznych oraz kryminalistyki.

IWBF jest miejscem spotkań dla specjalistów zainteresowanych wykorzystaniem analizy multimedialnej w badaniach sądowych oraz biometrycznych systemach identyfikacji, przyciągającym osoby reprezentujące przemysł, sektor badawczy i uczelnie wyższe oraz użytkowników końcowych.

Projekt IDENTITY wspiera rozwój środowiska naukowego zajmującego się kryminalistycznymi analizami biometrycznymi i pomaga we włączeniu badań multimedialnych do kryminalistyki, przyczyniając się tym samym do integracji wiedzy z dziedziny kryminalistyki, biometryki i multimediów.

Więcej informacji:
oficjalna strona internetowa IWBF2017

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę