Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

1. Europejska Konferencja nt. Samochodów podłączonych do Internetu i Zautomatyzowanej Jazdy

Od 2017-04-03 do 2017-04-04, Bruksela, BE
W dniach 3 i 4 kwietnia 2017 roku, w Brukseli, Belgia, Komisja Europejska we współpracy z zespołami finansowanych ze środków unijnych projektów CARTRE i SCOUT organizuje Pierwszą Europejską Konferencję nt. Samochodów podłączonych do Internetu i Zautomatyzowanej Jazdy (1st European Conference on Connected and Automated Driving).
Wysokiej rangi konferencja pt. „Connected and Automated Driving – Together, shaping the future” stworzy wyjątkową okazję dla wszystkich uczestników do nawiązywania kontaktów i omawiania sposobów na przyśpieszenie rozwoju i wdrożenia technologii łączenia samochodów z Internetem i zautomatyzowanej jazdy w czterech głównych obszarach: polityka transportowa; wyzwania techniczne; ramy prawne i regulacyjne oraz cyfrowa transformacja.

Na spotkanie, w którym wezmą także udział liderzy UE, dyrektorzy generalni i przedstawiciele największych podmiotów z branży transportu drogowego, zaproszeni są główni interesariusze transportu drogowego, a mianowicie przedstawiciele przedsiębiorstw motoryzacyjnych i telekomunikacyjnych, użytkowników, zarządców dróg, operatorów publicznego transportu zbiorowego, organów regulacyjnych, centrów badawczych, uczelni oraz państw członkowskich WE i UE. Tematy konferencji są następujące:

- Rola badań naukowych, innowacji i polityki w przyśpieszaniu wdrożenia w Europie.
- Co dzieje się w państwach członkowskich.
- Rola łączności między pojazdami, infrastrukturą drogową i innymi użytkownikami dróg w celu poprawy wydajności.
- Postępy we wdrażaniu C-ITS i wspomaganie zautomatyzowanej jazdy w głównych korytarzach Europy.
- Najnowsze wyniki projektów finansowanych ze środków europejskich. Oraz
- Waga współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę