Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zamykająca konferencja konsorcjum Risc-Kit

Od 2017-04-05 do 2017-04-07, Delft, NL
Konsorcjum RISC-KIT organizuje specjalną konferencję zamykającą na zakończenie projektu w celu omówienia najnowszych osiągnięć w zakresie gotowości na sztormy w strefie przybrzeżnej i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.
Konsorcjum RISC-KIT organizuje specjalną konferencję uświetniającą zakończenie projektu RISC-KIT. Na konferencji spotkają naukowcy pracujący nad projektem RISC-KIT i nie tylko, aby omówić najnowsze postępy w problematyce gotowości na sztormy w strefie przybrzeżnej i zmniejszania ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi.

Głównym celem projektu RISC-KIT było wypracowanie metod, narzędzi i podejść koordynacyjnych w celu ograniczenia zagrożenia oraz podniesienia odporności na rzadkie zdarzenia hydrometeorologiczne o silnym oddziaływaniu w strefie przybrzeżnej. Produkty projektu zwiększą zdolności prognozowania, przewidywania i wczesnego ostrzegania, poprawią ocenę długofalowego ryzyka w strefie przybrzeżnej i zoptymalizują zharmonizowanie działań z zakresu zapobiegania, łagodzenia i utrzymywania gotowości.

Konferencja odbędzie się w Delft, Holandia, w dniach od 5 do 7 kwietnia 2017 roku.

Wkrótce podanych zostanie więcej informacji. W międzyczasie można zarejestrować się jako osoba zainteresowana udziałem pisząc na adres info@risckit.eu.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę