Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja Nucleus 2017

Od 2017-10-05 do 2017-10-06, Hanower, DE
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu NUCLEUS organizują konferencję prezentującą uczestnikom najnowsze informacje na temat planu działania i strategii w zakresie odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (RRI) na rzecz utworzenia 30 ośrodków tzw. jąder, która odbędzie się w dniach 5-6 października 2017 r. w Hanowerze, Niemcy.
Na konferencję złożą się prezentacje wyników wypracowanych w drugim roku realizacji projektu, który był poświęcony testowaniu nowych strategii wbudowywania RRI w środowiska akademickie.

Partnerzy projektu NUCLEUS – finansowanego z programu „Horyzont 2020” – przyznają, że instytucje badawcze nie istnieją w oderwaniu, lecz wchodzą w interakcje z wieloma podmiotami funkcjonującymi w społeczeństwie, między innymi decydentami, przedstawicielami mediów, sektora gospodarczego oraz zaangażowanego i obywatelskiego społeczeństwa. Każda z tych grup w społeczeństwie ma swoją wyjątkową specjalizację i cele, niemniej mogą one nawiązywać pożyteczne relacje, które umożliwią im wspólne podejmowanie bardziej złożonych wyzwań i zadań.

Przedmiotem projektu jest sposób, w jaki RRI mogą być wdrażane przez „jądro” uczelni lub instytutu badawczego, czyli organ ukierunkowujący politykę oraz kulturę organizacji.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę