Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Konferencja projektu MAPPING

Od 2017-06-01 do 2017-06-02, Sofia, BG
W dniach 1–2 czerwca 2017 roku, w Sofii, Bułgaria, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MAPPING organizują konferencję poświęconą przyszłości IPR.
Wydarzenie organizowane przez partnerów finansowanego ze środków UE projektu MAPPING, którego podtytuł brzmi: „IP prospects in Europe and Beyond”, będzie konferencją ekspercką ukierunkowaną na niedoskonałości i wady aktualnego systemu ochrony IPR w UE i na świecie.

W czasie konferencji omówione zostaną możliwe środki zaradcze, które zapewniłyby lepszą synchronizację unijnego systemu ochrony IPR z realiami technologicznymi i społeczno-kulturowymi cyfrowego świata.

Mając to na uwadze, nacisk zostanie położony na następujące tematy: reformy unijnego prawa autorskiego i patentowego; możliwe zmiany prawa własności intelektualnej; reformy europejskiej własności intelektualnej w kontekście globalnym; alternatywne modele biznesowe gospodarczego wykorzystywania IPR oraz uniwersalne perspektywy tradycyjnej własności intelektualnej, otwarte innowacje i wiedza otwarta.

Celem projektu jest budowanie kompleksowej wiedzy o wielu gospodarczych, społecznych, prawnych i etycznych aspektach używania i rozwoju internetu. Aby go zrealizować, partnerzy projektu dążą do zgromadzenia interesariuszy ze środowiska akademickiego oraz tych zajmujących się stanowieniem prawa i kształtowaniem polityki, a także przedstawicieli organów administracji, NGO i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę