Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Spotkanie medycznej infrastruktury/ forum użytkowników CORBEL oraz II doroczne walne zgromadzenie CORBEL

Od 2017-10-24 do 2017-10-26, Amsterdam, NL
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu CORBEL organizują forum użytkowników oraz II doroczne walne zgromadzenie, które odbędą się w Amsterdamie, Holandia, odpowiednio 24 października oraz 25 i 26 października.
Celem projektu CORBEL (Coordinated Research Infrastructures Building Enduring Life-science services) jest przekładanie odkryć biomedycznych na innowacyjne i opłacalne terapie. Cel ten zyskuje na wadze w świetle wyzwań społeczno-gospodarczych związanych ze starzeniem się populacji i chorobami przewlekłymi. Aby go osiągnąć, infrastruktury badań biologicznych i medycznych (BMS RI) będą wspomagać ten proces na każdym jego etapie.

Badania poświęcone tym problemom dotykają wielu różnych społeczności naukowych i grup użytkowników, przez co infrastruktury BMS RI stają się centralnym i łączącym czynnikiem. Spotkanie medycznej infrastruktury/ forum użytkowników posłuży za platformę do omówienia i określenia sposobów dalszego rozwoju fundamentów usług naukowych opartych na współpracy w zakresie badań biomedycznych.

W trakcie drugiego dorocznego walnego zgromadzenia członkowie projektu i jego sieci dokonają przeglądu dotychczasowych osiągnięć.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę