Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

I Międzynarodowa Konferencja MYCOKEY pt. „Global Mycotoxin Reduction in the Food and Feed Chain”

Od 2017-09-11 do 2017-09-14, Gandawa, BE
Partnerzy projektu MYCOKEY organizują w dniach od 11 do 14 września 2017 r., w Gandawie, Belgia, Pierwszą Międzynarodową Konferencję.
Mykotoksyny mają znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz. Regulacje prawne w zakresie wartości granicznych oraz pojawienie się nowych szczepów doprowadziło do wzrostu liczby oficjalnych kontroli zgodnie z krajowymi planami bezpieczeństwa żywności oraz handlu.

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MYCOKEY przedstawią pewne koncepcje stawienia czoła bieżącym wyzwaniom. Konferencja poświęcona będzie między innymi następującym kluczowym obszarom w badaniach nad mykotoksynami:

- Globalne oddziaływanie mykotoksyn

- Monitorowanie bioróżnorodności i toksygennych grzybów

- Profilaktyka

- Zdrowie zwierząt i toksykologia

- Oddziaływanie zmiany klimatu

- Zdrowie ludzi i toksykologia

- Modelowanie i rozwiązania ICT

W toku organizacji jest wystawa na temat badania próbek, sprzętu chromatograficznego, zestawów testów i innych materiałów. Zainteresowani wystawcy powinni kontaktować się z sekretariatem.

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Tematy

Rolnictwo - Zywnosc
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę