Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Grupa robocza REFRESH ds. polityki dotyczącej dobrowolnych porozumień

Od 2018-06-19 do 2018-06-19, Amsterdam, NL
19 czerwca 2018 r. w Amsterdamie (Holandia) zostaną zorganizowane warsztaty w ramach projektu REFRESH, finansowanego przez Unię Europejską.
Interaktywna grupa robocza w Amsterdamie: W jaki sposób dobrowolne porozumienia między zainteresowanymi stronami łańcucha wartości produktów spożywczych mogą stać się kluczowym instrumentem polityki na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności?

Grupa ta jest pierwszym z serii czterech warsztatów poświęconych opcjom polityki na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności (organizowanych od czerwca 2018 r. do stycznia 2019 r.). Wydarzenie ma zwrócić uwagę na dobrowolne porozumienia jako instrument polityki na rzecz bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych. Przedstawiciele państw członkowskich i eksperci ds. polityki zostaną zaproszeni do dyskusji na ten temat podczas czerwcowej grupy roboczej, która zajmie się dwiema kluczowymi kwestiami:
• Dlaczego dobrowolne porozumienia są kluczowymi instrumentami na rzecz ograniczenia marnotrawstwa żywności? oraz
• W jaki sposób można je ustanowić na szczeblu krajowym?

Poprzednie badania przeprowadzone w ramach projektu REFRESH wykazały, że czynniki powodujące marnotrawstwo żywności mają z natury charakter przekrojowy, a dalsze badania podkreśliły znaczenie współpracy wielu zainteresowanych stron. W świetle tych ustaleń dobrowolne porozumienia i współpraca wielu zainteresowanych stron zostały uznane za kluczowe podejścia polityczne do kwestii marnotrawienia żywności w łańcuchach dostaw produktów spożywczych.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę