Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wykorzystanie możliwości gospodarki o obiegu zamkniętym w przemyśle

Od 2018-06-20 do 2018-06-20, Bruksela, BE
20 czerwca 2018 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się wydarzenie organizowane w ramach finansowanego ze środków UE projektu MEMAN.
W ciągu następnych dwóch dziesięcioleci zużycie energii i surowców w produkcji wzrośnie o 40%. Przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym jest zatem koniecznością, zarówno ze względów środowiskowych, jak i w celu zapewnienia wzrostu sektora.

Podczas wydarzenia analizowane będą bariery (finansowe, legislacyjne, technologiczne i nieregulacyjne), które utrudniają obecnie przedsiębiorstwom zwiększenie inwestycji w efektywne gospodarowanie zasobami, a także możliwości, jakie taki wzrost inwestycji może przynieść w odniesieniu do poprawy konkurencyjności przemysłu wytwórczego.

Ponadto podczas wydarzenia eksperci zaprezentują szereg rozwiązań, które mogą prowadzić do znacznych oszczędności zużycia zasobów w procesach przemysłowych, przedstawiając praktyczne przykłady z sektora metalowo-mechanicznego. Obejmą one innowacje opracowane w ramach finansowanego przez UE projektu badawczego MEMAN, w którym analizuje się cały łańcuch wartości produkcji – zamiast jednego przedsiębiorstwa – w celu zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów w procesach produkcji.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę