Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

AMEF2018 – Europejskie Forum Produkcji Metodą Druku Przestrzennego

Od 2018-10-23 do 2018-10-24, Bruksela, BE
W dniach 23-24 października 2018 r. w Brukseli (Belgia) odbędzie się forum w ramach finansowanego ze środków UE projektu AM-motion.
Tegoroczna odsłona forum „AMEF-Additive Manufacturing European Forum” (AMEF2018), będzie 1,5-dniowym wydarzeniem poświęconym produkcji metodą druku przestrzennego (AM) (druku 3D), stanowiącym okazję do omówienia wyzwań i głównych filarów rozwoju rynku AM. Forum zgromadzi decydentów politycznych, liderów przemysłu i MŚP, jak również uniwersytety, ośrodki badawcze i technologiczne oraz inne kluczowe zainteresowane strony w celu utworzenia sieci i przedyskutowania wyzwań gospodarczych, społecznych i technicznych, które należy podjąć, aby przyspieszyć wdrażanie AM, a także roli, jaką w tym zakresie odgrywają polityki europejskie.

Forum, które jest inicjatywą kierowaną przez projekt AM-motion i wspieraną przez platformę AM, będzie poświęcone następującym głównym zagadnieniom:
• Innowacyjny renesans przemysłowy i społeczny w Europie
• Wyzwania przemysłowe związane z produkcją metodą druku przestrzennego
• Poza aspektami technologicznymi
• Wymiar międzynarodowy
• Wymiar regionalny
• Najważniejsze projekty z dziedziny produkcji metodą druku przestrzennego

Więcej informacji:
strona wydarzenia

Źródło: Na podstawie ogłoszenia o wydarzeniu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę