Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Europejska konferencja dotycząca dywersyfikacji upraw

W dniach 18-21 września 2019 roku w Budapeszcie (Węgry) odbędzie się konferencja organizowana w ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu DiverIMPACTS.

Żywność i zasoby naturalne
19 Września 2019 - 21 Września 2019
Budapeszt, Węgry

Podczas konferencji omówione zostaną sposoby wykorzystania pełnego potencjału dywersyfikacji systemów upraw w celu zwiększenia ich wydajności, świadczenia usług ekosystemowych oraz efektywne gospodarowanie zasobami i zrównoważone łańcuchy wartości. Podczas 4-dniowego wydarzenia odbędą się specjalistyczne sesje tematyczne, dyskusje panelowe i wyjazdy terenowe do miejsc realizacji projektów z dziedziny dywersyfikacji. Planowana jest także wycieczka turystyczna po Budapeszcie.

Konferencja organizowana przez ÖMKI (Węgierski Instytut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego), partnera projektu DiverIMPACTS, jest zwoływana we współpracy z partnerami z Grupy Dywersyfikacji Upraw Horyzont 2020: Diverfarming, DIVERSify, ReMIX, LegValue oraz TRUE. Organizację konferencji wspiera również projekt INSUSFAR.

Więcej informacji:
strona internetowa wydarzenia